Geloofsverdieping bij de Theresia van Avila-parochie

20 september 2016 door Hennie van der Zouw
Geloofsverdieping bij de Theresia van Avila-parochie

DORDRECHT - Geloofsverdieping in seizoen 2016-2017 bij de Theresia van Avila-parochie. Elk jaar biedt de Theresia van Avila Parochie voor iedere geïnteresseerde een serie avonden aan ter verdieping van het geloof. Ze hebben daarvoor externe deskundigen uitgenodigd om te komen spreken. Noteer deze data alvast in uw agenda. Zoals gezegd: iedere geïnteresseerde is welkom. Aanmelden is niet nodig.

Tijd en locatie: 20.00 uur in de pastorie van de Antoniuskerk aan de Burgemeester De Raadtsingel 45 te Dordrecht (tenzij anders aangegeven). Voor alles geldt: Deo volente.

Woensdag 28 september 2016: De wereld van het Gregoriaans. (Spreker: Robert van Herk, kerkmusicus)
Toelichting: De Gregoriaanse kerkmuziek kent een lange traditie en bekoort nog steeds vele mensen, zowel binnen als buiten de kerk. Er gaat, zou je kunnen zeggen, een zekere mystiek vanuit. Kerkmusicus Robert van Herk neemt ons mee naar de wereld van het Gregoriaans.

Woensdag 26 oktober 2016: De geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. (Spreker: Mgr. Dr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam)
Toelichting: Dit jaar viert de Rooms-katholieke wereldkerk het Heilig Jaar van Barmhartigheid, door paus Franciscus geopend op 8 december 2015. Het vieren van Heilige Jaren of Jubeljaren is een traditie die de Kerk kent sinds het jaar 1300, geïnspireerd op de Jubeljaren uit Leviticus 25. Bisschop Van den Hende geeft ons een verdieping op het thema barmhartigheid aan de hand van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid.

Woensdag 9 november 2016: Islam: uitdaging of bedreiging? (Spreker: gastspreker van Stichting Kerk in Nood)
Toelichting: Christenen worden vooral in islamitische landen vervolgd. Maar wat zegt de islam zelf over de omgang met christenen? En hoe moeten we verder gaan in dit spanningsveld? Stichting Kerk in Nood steunt de dialoog tussen christenen en moslims in diverse landen en kent de uitdagingen. Of is er sprake van echte dreiging?

Woensdag 23 november 2016: De heilige Bonifatius en de verkondiging van het Evangelie in de Lage Landen. (Spreker: ds. Piet de Jong, predikant PKN)
Toelichting: In het jaar 716 – dit jaar precies 1300 jaar geleden – kwam Bonifatius aan in Dorestad (tegenwoordig Wijk bij Duurstede). Van hieruit begon hij aan zijn missionering in deze regio. Het is mede door zijn inspanning dat wij ons christen kunnen noemen. Hoe ging hij te werk? Wat kwam hij tegen? En wat kunnen wij vandaag van hem leren?
Over de spreker: Dominee Piet de Jong is oud-predikant van de Pelgrimvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven en momenteel interim-predikant van de Grote Kerk te Wijk bij Duurstede. Hij werd vorig jaar gevraagd om zitting te nemen in de herdenkingscommissie 1300 jaar Bonifatius. Omdat hij weinig wist van deze katholieke heilige, heeft hij zich in het leven en werk van Bonifatius verdiept. Dat bracht hem tot bijzondere inzichten, die hij graag met ons wil delen.

Woensdag 25 januari 2017: Eenzaamheid: ongewenst isolement? (Spreker: Marinus van den Berg; pastor, schrijver en geestelijk verzorger in de gezondheidszorg)
Toelichting: Niet eenzaamheid, maar ongewenst isolement vraagt om aandacht. Er is een onvermijdelijke, zelfs noodzakelijke en wenselijke eenzaamheid. Er is een gekozen eenzaamheid, maar ook een ongewenste eenzaamheid die een eigen keuze of een onmacht kan zijn. Er wordt veel gesproken over eenzaamheid die bestreden moet worden, maar er wordt weinig onderscheid gemaakt. Marinus van den Berg staat stil bij dit onderscheid.
Waar: deze geloofsverdieping vindt plaats in de Titus Brandsma-kapel aan de Nolensweg 8 te Dordrecht-Crabbehof.

Woensdag 22 februari 2017: “Want daarin openbaart zich Gods gerechtigheid, die de mens rechtvaardigt door het geloof en het geloof alleen” (Rom. 1, 17). (Spreker: Dr. Ruud Gouw; pastoor en exegeet / nieuwtestamenticus met specialisatie Paulus)
Toelichting: De reformator Maarten Luther kwam in een diepe geloofscrisis terecht, omdat hij het antwoord niet wist op de vraag: zal God mij ooit rechtvaardigen? Hij vond het antwoord uiteindelijk in de Romeinenbrief van de apostel Paulus, bij genoemd citaat. Dit was voor hem, en voor de hele geschiedenis na hem, een turning-point. De protestantse theologie baseert hierop het principe “sola fides” (door geloof alleen). Pastoor Gouw geeft ons een verdieping op het denken en handelen van Paulus en schetst ons de context van genoemd citaat, dat zo van invloed is geweest op onze kerkgeschiedenis.

Woensdag 22 maart 2017: Maarten Luther vanuit Rooms-katholiek perspectief. (Spreker: Dr. Ton van Eijk, priester en oud-voorzitter Raad van Kerken Nederland, autoriteit op gebied van oecumene en de relatie Rome-Reformatie.)
Toelichting: In 2017 is het 500 jaar geleden dat de augustijner monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg spijkerde. Dit wordt beschouwd als het startschot van de Reformatie. Protestantse kerken besteden hier ruimschoots aandacht aan. Ook wij willen daaraan onze bijdrage leveren, maar dan vanuit Rooms-katholiek perspectief. Hoe kunnen wij terugkijken op deze geschiedenis? Welke toekomst heeft de oecumene? Ton van Eijk neemt ons mee naar de wereld van Maarten Luther en diens nalatenschap.

Woensdag 26 april 2017: Het sacrament van de ziekenzalving (Spreker: pastor Rob Winkelhuis)
Toelichting: Eén van de zeven sacramenten van de Kerk is het sacrament van de ziekenzalving. De apostel Jacobus schrijft al over de zalving met olie in zijn brief (Jac. 5, 14) en Jezus refereert er volgens Lucas ook aan (Luc. 10, 34). Vele oudere katholieken kennen dit sacrament als het “laatste sacrament der stervenden”. Dit beeld doet tekort aan de rijkdom van dit sacrament, dat op ieder moment in het leven kan worden toegediend. Pastor Winkelhuis neemt ons mee op een verkenning van dit sacrament en legt ons uit dat de ziekenzalving veel méér is dan alleen een sacrament voor stervenden.

Woensdag 31 mei 2-17: Pauselijke encycliek “Laudato Si” (Spreker: pater Falco Thuis, prior van het Karmelietenklooster te Boxmeer.)
Toelichting: Paus Franciscus laat regelmatig van zich horen als het gaat om zijn zorg voor Gods schepping, voor het milieu en onze leefwereld. In zijn encycliek “Laudato Si” spreekt hij zich hierover in niet mis te verstane woorden uit. Pater Thuis neemt ons mee in deze encycliek en in het leven en denken van deze eerste Zuid-Amerikaanse paus.
Waar: deze geloofsverdieping vindt plaats in de Titus Brandsma-kapel aan de Nolensweg 8 te Dordrecht-Crabbehof.

Zie ook onze agenda.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.