PvdA wil dat college serieus meewerkt aan een duurzame alternatieve opstellocatie Arriva-trein

03 oktober 2016 door Hennie van der Zouw
PvdA wil dat college serieus meewerkt aan een duurzame alternatieve opstellocatie Arriva-trein

DORDRECHT - Omdat de antwoorden van het college op de PvdA art. 40 vragen van 5 juli j.l. over de overlast van de gestalde Arriva-trein ter hoogte van de Crayensteynstraat teleurstellen, heeft Jacqueline van den Bergh namens de PvdA nieuwe vervolg vragen gesteld.

De PvdA mist bij het college een serieuze betrokkenheid bij de ervaren overlast door bewoners en de ambitie om tot een daadwerkelijk duurzame alternatieve oplossing te komen. PvdA wil dat er een oplossing komt, en dat er ook vanuit college de ambitie er is om tot een oplossing te komen.

Want door wel geld ter beschikking te stellen (ProRail) voor geluidwerende maatregelen aan de woningen, duidt dit volgens ons erop dat deze opstellocatie definitief wordt. Want waarom zou je daar anders geld in gaan steken?

Terwijl het gebruik van deze opstellocatie - vindt de PvdA - moet stoppen, er moet daar een termijn aan gekoppeld worden. We willen met z’n allen (gemeenteraad en college) gaan zoeken naar een alternatieve locatie die geen geluidoverlast oplevert voor omwonenden. En volgens de PvdA zijn die alternatieven er. En dat betekent ook dat de bestemming Emplacement uit het Bestemmingsplan moet worden geschrapt.

De PvdA stelt dan de volgende vervolgvragen aan het college, en wil deze kwestie - met de college antwoorden - bespreken in de Adviescommissie Fysiek.

1. U stelt zich formeel op, namelijk er zijn geen wettelijke (geluids)normen overschreden. U baseert zich daarbij op 1 meting in de nacht van 13 op 14 oktober 2015. Om een goed beeld van de werkelijke geluidsbelasting te krijgen, zijn er meerdere metingen – ook op de piekbelasting – nodig. Vooral piekbelasting heeft grote impact op de gezondheid bij mensen, dat blijkt uit meerdere onderzoeken en rapporten. Bent u met ons van mening dat 1 meting wel heel mager is om een volledig beeld te krijgen? Waarom zijn er niet meerdere metingen verricht, en waarom zijn er geen diverse metingen en onderzoeken gedaan naar de mate van piekbelasting en de impact hiervan op omwonenden?

2. U stelt bij vraag 2 dat alternatieve opstelmogelijkheden grote investeringen vergen van 3 - 5 miljoen euro. Een concrete onderbouwing ontbreekt echter. U somt alleen een aantal werkzaamheden op die verricht zouden moeten worden. Ook stelt u dat er hiervoor geen budget is bij partijen, zonder nadere motivering. Wat zijn de werkelijke financiële kosten voor de werkzaamheden per onderdeel (aanleggen extra sporen, elektrificeren bestaand spoor, of aanleggen meer wissels)?

3. Uit uw antwoord op onze vraag 4 blijkt echter dat er wel geld beschikbaar is (bij ProRail) voor geluiddempende maatregelen aan de gevels van de woningen langs het emplacement. Dit indien de maximaal toelaatbare binnenwaarde voor verblijfsruimten niet worden gehaald als “gevolg van te lage geluidwering van de gevel”. Hieruit begrijpen wij dat het geluid van de Arriva-trein wel degelijk overlast geeft voor omwonenden – dat erkent ProRail dus ook – maar dat dit dan komt door te lage geluidwering van de gevels van de huizen. Dit element heeft u wel opgenomen in de nieuwe Milieuvergunning.
Waarom is hier dan wel geld voor beschikbaar bij ProRail? Waarom heeft u alleen dit aspect opgenomen in de Milieuvergunning en heeft u geen andere beperkende voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld door een termijn te stellen aan het gebruik en de voorwaarde op zoek te gaan naar een andere locatie?

4. Want dit betekent dat de huidige opstelstrook permanent gaat worden. Anders hoeven de woningen niet geïsoleerd te worden. Bent u met ons van mening dat dit volstekt ongewenst is?

5. Wij hebben begrepen dat de sporen 7, 8 of 9 bij Weizigtpark gebruikt zouden kunnen worden als alternatieve opstellocaties. Ook Jan Valsterplein of Halmaheiraplein worden wel genoemd als alternatieven. Wat is uw mening hierover, wat zijn hiervan de kosten, en hoe gaat u zich inspannen om dit
serieus te onderzoeken met de ambitie om een alternatief te realiseren?

6. De opstellocatie heeft nu de bestemming van Emplacement. Deze bestemming moet worden geschrapt uit het Bestemmingsplan. Wilt u zich met de gemeenteraad ervoor gaan inzetten om deze wijziging tot stand te brengen op korte termijn?

7. Milieu, gezondheid en goede leefomgeving komen steeds meer centraal te staan bij ruimtelijke ordening, zeker ook in de nieuwe Omgevingswet en uitvoeringswetten. Wilt u zich dan ook met de gemeenteraad gaan inspannen om tot een duurzame alternatieve locatie voor de opstelstrook te komen?

Tot zover de vragen van de PvdA over de opstellocatie van de Arriva-trein.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.