Stand van zaken afsluiting Merwedebrug en de gevolgen voor onze regio

21 oktober 2016 door Hennie van der Zouw
Stand van zaken afsluiting Merwedebrug en de gevolgen voor onze regio

DRECHTSTEDEN - De raadsleden uit de Drechtsteden gemeenten en de Drechtraadsleden zijn door middel van een zogenaamde 'Raadsinformatiebrief' woensdagavond 19 oktober geïnformeerd over de stand van zaken van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem en de gevolgen voor onze regio.

Ter informatie drukken we hieronder de gehele tekst van deze raadsinformatiebrief af:

"Informatie omtrent afsluiting Merwedebrug en gevolgen N3.
Sinds 1 1 oktober is de Merwedebrug (A27) gestremd voor vrachtwagens en bussen door de ontdekking van haarscheurtjes in de brug door Rijkswaterstaat (hierna: RWS). Door de afsluiting van de Merwedebrug is de druk op het wegennet in de Drechtsteden vergroot. Met name de N3, maar ook de A15 en A1 6, worden zwaarder belast door omrijdend vrachtverkeer. We worden in de regio allemaal geconfronteerd met de gevolgen. Er staan lange files op de N3, de A15 en de A1 6, met als gevolg (geluid)overlast voor weggebruikers en omwonenden. De verminderde bereikbaarheid is ook een probleem voor het bedrijfsleven en voorzieningen in de regio.

We maken ons dan ook zorgen over de effecten van het toegenomen vrachtverkeer, zowel op de omgeving als op de N3 en de bruggen. Deze zorgen heeft portefeuillehouder Tanis samen met wethouder Van der Linden de afgelopen week aan RWS overgebracht en hen verzocht om maatregelen te nemen als gevolg van deze situatie.

Bestuurlijk overleg met de Minister van Infrastructuur en Milieu
Gisteren, dinsdag 18 oktober heeft RWS een bestuurlijk overleg georganiseerd met de betrokken provincies, politie, veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vervoerders- en ondernemersorganisaties, waterschappen en de betrokken gemeenten en regio's. Vanuit de Drechtsteden is portefeuillehouder Tanis samen met wethouder Van der Linden en de heer Post van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aangeschoven. Minister Schultz heeft hen tijdens dit overleg bijgepraat over de ontstane situatie en de genomen en geplande maatregelen. We hebben onze zorgen en aandachtspunten goed kunnen overbrengen aan de minister. Graag informeren wij u over de gemaakte afspraken en acties.

Reparatie Merwedebrug
De minister heeft gistermiddag de reparatiewerkzaamheden nader toegelicht. Op basis van onderzoek naar verschillende varianten is gekozen voor de snelst mogelijke reparatie van de Merwedebrug. Vanaf zaterdag 22 oktober aanstaande starten de reparatiewerkzaamheden. Deze duren naar verwachting tot eind november/begin december. Er wordt 7 dagen per week, 16 uur per dag, gewerkt om de onderkant van de brug te verstevigen.

Sturen op omleidingsroutes
Omdat het vrachtverkeer niet over de Merwedebrug bij de A27 mag rijden, wordt het omgeleid via de A2, A15 en A16. Vorige week ontstonden op de N3 vrijwel direct na de afsluiting files, doordat vrachtverkeer de N3 als kortste route nam, al dan niet door navigatiesystemen geleid. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, heeft RWS de N3 uit de omleidingsroutes gehaald. RWS zet extra bebording in met verwijzing naar de omleidingsroute over de A15 en A16, al vanaf Hazeldonk. De informatieverstrekking aan (buitenlandse) chauffeurs, onder meer via flyers en de website van RWS, is aangepast. Transporten logistiek Nederland zet deze informatie door naar haar zusterorganisaties in Europa.

Wantiibruq en Papendrechtse brug
RWS heeft onderzoek gedaan naar de staat van de Wantijbrug en de Papendrechtse brug. In het overleg met de minister heeft RWS te kennen gegeven dat de beide bruggen het extra vrachtverkeer dat nu over de N3 rijdt aankunnen.

Maatregelen bij mogeliike calamiteiten
Er wordt door zowel RWS als de Veiligheidsregio geanticipeerd op de actuele verkeerssituatie. De nooden hulpdiensten in onze regio hebben al maatregelen genomen om de aanrijdtijden zo goed mogelijk te kunnen handhaven. De regionale meldkamers coôrdineren de uitruk en houden daarbij rekening met het actuele verkeersbeeld. Zo wordt bijvoorbeeld per situatie bekeken vanuit welke plaats de brandweer uitrukt, afhankelijk van de verkeerssituatie op N3/A15/A16. Ook voor de ambulancedienst zijn soortgelijke maatregelen genomen. De Veiligheidsregio en RWS hebben direct contact en bewaken actief de aanrijdtijden de komende periode.

RWS zet extra in op incidentmanagement, met als doel zo snel mogelijk te kunnen reageren bij incidenten op de weg. Er zijn extra bergers en extra weginspecteurs van RWS ingezet. Het crisisteam van RWS bewaakt de situatie op de wegen. Indien nodig wordt de komende weken verder bijgeschakeld op incidentmanagent.

Regionaal actieteam
Er is een ambtelijk actieteam opgezet dat lokale en regionale knelpunten in beeld brengt, zoals de bereikbaarheid door nood- en hulpdiensten, gevolgen voor het onderliggend wegennet en de consequenties voor openbaar vervoer. Zo wordt de bereikbaarheid van het onderliggende wegennet gemonitord.

De situatie op de N3 wordt de komende periode samen met RWS nauwlettend in de gaten gehouden. RWS organiseert op korte termijn een overleg met de lokale wegbeheerders om te bezien hoe de situatie zich ontwikkelt en wat er verder nodig.

Kwetsbaarheid van het regionale netwerk
Het uitvallen van de Merwedebrug over de A27 bewijst nogmaals de kwetsbaarheid van het regionale wegennet. Door een verstoring elders loopt het in onze regio vast op punten waar de bereikbaarheid al in het geding is en robuustheid nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de A15. Dit is een langer lopende lobby, maar de huidige situatie wijst de noodzaak hiervan uit.

Samenwerking is cruciaal
De gevolgen van de afsluiting en de knelpunten in bereikbaarheid overschrijden de gemeentegrenzen in onze regio, maar ook daarbuiten. Wij trekken in dit dossier vanuit de regio nadrukkelijk ambtelijk en bestuurlijk samen op met direct betrokken gemeenten Dordrecht en Papendrecht en de Veiligheidsregio. We werken ook intensief samen met RWS aan oplossingen om de overlast te beperken. De gemeente Dordrecht voert in vervolg op het bestuurlijk overleg van 18 oktober verdere besprekingen met RWS over het minimaliseren van de negatieve effecten op de N3 en het onderliggende wegennet. Verder pakken we vanuit de regio gezamenlijk met RWS de geplande renovatie van de N3 op, met aandacht voor duurzaamheid en innovatie.

Goede bereikbaarheid is van groot belang voor stad en regio. Dit en de veiligheid staat voorop in de aanpak van de ontstane situatie. Portefeuillehouder Tanis heeft tijdens het bestuurlijk overleg met de minister een positieve, opbouwende en oplossende houding ervaren. We geloven in de kracht van de samenwerking hierin en maken ons daarvoor samen met wethouder Van der Linden en wethouder Rozendaal sterk." Tot zover de tekst van de raadsinformatiebrief.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.