'RTV Dordrecht zegt samenwerking op met aantal medewerkers DrechtstadFM'

05 december 2016 door Hennie van der Zouw
'RTV Dordrecht zegt samenwerking op met aantal medewerkers DrechtstadFM'

DORDRECHT - De locale omroep RTV Dordrecht is volop in het nieuws en sommigen spreken over een gifzwarte toekomst. De directie/hoofdredactie van RTV Dordrecht zegt stappen te hebben gezet om de omroep klaar te maken voor de toekomst.

In elk geval staat vast dat de gemeente wil korten op de subsidie. Het bestuur kondigt ook het aftreden aan. Ook rondom mensen, die zich inzetten voor de lokale omroep, is er veel beweging. Al eerder moest een van de bekendste gezichten van de omroep, Ad van den Herik, het veld ruimen. Ook Cees den Bakker besloot als voorzitter terug te treden.

Martijn Snel, de man achter Drechtstad FM, heeft met een persbericht zijn mening gegeven, zie onder. Hij was ook voorzitter van de stichting media 78.

Overigens, de huidige directeur / hoofdredacteur van RTV Dordrecht Ton van Wijngaarden betwist de door Snel verwoordde weergave. ,,Het staat vol feitelijke onjuistheden."

Zijn zienswijze is: ,,We hebben niemand ontslagen. Na een proces van een half jaar was de uitkomst, dat de samenwerking met enkele mensen is opgezegd.  Dat was niet onverwachts. Het was de uitkomst van een procedure. De uitzendingen van Drechtstad FM gaan gewoon door. In 2012 zijn er afspraken gemaakt tussen RTV Dordrecht en media 78. Ik heb moeten vaststellen dat dat plan in 2016 maar voor de helft niet is uitgevoerd. Dat kan natuurlijk niet, want we hebben ons ook aan wettelijke afspraken te houden". Hij bedoelt daarmee ook dat er overdag op Dordrecht gerichte uitzendingen moeten zijn met in formatie. Een redactie moet ook Dordtenaren kunnen informeren en zover is het in vier jaar niet gekomen.

De berichtgeving over de subsidie van de gemeente Dordrecht moet wel in de juiste verhoudingen worden gezet, aldus Van Wijngaarden: ,,We krijgen vooraf per kwartaal de subsidie uitgekeerd. Daar verandert in 2017 niets aan. Het klopt wel dat er aan het begin van 2017 gesproken wordt over de aanvraag van een nieuwe zendmachtiging."  Voor 1 april 2017 moet duidelijk zijn wie wil meedingen naar de vergunning voor de periode 2018-2022. Hilversum vraagt dan ook om een advies aan de gemeenteraad van Dordrecht.

Persbericht Martijn Snel:

DORDRECHT - Afgelopen week heeft het bestuur van RTV Dordrecht, bij monde van directeur Ton van Wijngaarden, de samenwerking opgezegd met het voormalige Media78.

In totaal vijf medewerkers hebben op dinsdag te horen gekregen dat de omroep per direct de samenwerking met hen opzegt. In vervolg hierop hebben zes andere medewerkers besloten te stoppen. In totaal zijn er sinds het aanstellen van de nieuwe directeur 16 medewerkers vertrokken bij DrechtstadFM, de radiotak van RTV Dordrecht.

Sinds 2012 is er hard gewerkt en is er veel bereikt, zeker afgezet tegen de kosten. Dit is onder andere terug te zien in een weekbereikpercentage van 9%, een cijfer waar menig landelijk station niet aan komt. De groep opgestapte medewerkers is zich nu aan het oriënteren welke stappen er eventueel nog te nemen zijn.

In 2012 zijn voormalige concurrenten voor de zendmachtiging voor Dordrecht samen verder gegaan in het nieuwe RTV Dordrecht. Speerpunten bij die fusie waren onder andere multimediaal werken, elkaars sterke punten optimaal benutten en in samenwerking met elkaar en andere partners in het Leerpark een nieuwe start maken. Daarbij bracht iedere fusiepartner kennis mee van een eigen specifiek kanaal (TV, Radio, Internet) en zou ieder verantwoordelijk blijven voor zijn eigen kanaal. Nadat vorig jaar door RTV Dordrecht de samenwerking met iDordt als is opgezegd volgt nu dus de radio-afdeling.

Zonder duidelijke of inhoudelijke aanleiding werden eindredacteur van de zender, Martijn Snel, en Sander de Haas, programmaleiding voor de dagprogrammering, per mail ingelicht dat de samenwerking opgezegd werd.

Dit volgt op enige maanden van interne spanningen. Door die interne onrust en de onvrede met de wijze waarop de directie handelt zijn al verschillende medewerkers opgestapt. 

Hoewel de directie zich voortdurend positief uitlaat over de kwaliteit van de radiozender is dit blijkbaar geen aanleiding om verder te willen gaan met de verantwoordelijken daarvoor. De kwaliteit van de zender wordt uitgedrukt in mooie cijfers. Uit onderzoek blijkt dat DrechtstadFM een weekbereik heeft van 9%, waarmee het beter presteert dan een hoop landelijke zenders. Ter vergelijking; de marktleider op de radio, Radio 538, haalt een weekbereik van 12%. Gevolgd door Q music en de regionale zenders met 10 %. 

Tot de zomerperiode bracht de zender structureel meerdere uren nieuws en informatie per dag. Dit alles werd gerealiseerd door een groep vrijwilligers waardoor dit tegen minimale kosten gedaan kon worden. Een deel van de vrijwilligers heeft een achtergrond als professional in de media. Meerdere vrijwilligers zijn de afgelopen jaren via DrechtstadFM een stap hoger gekomen of werken naast hun vrijwillige bijdrage aan DrechtstadFM voor landelijke zenders als Q music, NPO1, BNR en Kink FM.

De opgestapte medewerkers zijn op dit moment bezig om te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Met het opstappen van het bestuur van RTV Dordrecht, het falen van de huidige directie om de organisatie bij elkaar te houden, laat staan te transformeren en de aankondiging dat er pas met een nieuw bestuur een aanvraag voor de zendmachtiging gedaan zal worden lijkt de toekomst voor de lokale omroep in Dordrecht gitzwart.

De afgelopen vier jaar heeft aangetoond dat met voldoende kennis en inzet het mogelijk is een prima product te maken en daarmee een groot publiek te bereiken. Als de focus weer hierop komt te liggen is het zeker mogelijk dat er daadwerkelijk iets moois opbloeit in Dordrecht.

Wie is wie?
Info van de site van RTV Dordrecht (5 december 2016)

RTV Dordrecht is de lokale omroeporganisatie in de gemeente Dordrecht. RTV Dordrecht verzorgt lokale programma’s en informatie op televisie, radio en nieuwe media als internet en twitter.
RTV Dordrecht bestaat uit:

    TV Dordrecht dat de lokale televisieprogramma’s maakt;
    DrechtstadFM, het lokale radiostation van RTV Dordrecht;

Organisatie
Om alle programma’s en informatievoorziening mogelijk te maken kent RTV Dordrecht:

    een nieuwsredactie onder leiding van een eindredacteur nieuws;
    een algemene redactie onder leiding van een eindredacteur bijzondere projecten;
    een grote groep radiomedewerkers onder leiding van de eindredacteur Drechtstad FM;
    De dagelijkse leiding van de omroep is in handen van de directeur-hoofdredacteur.

Bestuur
Het bestuur van Stichting RTV Dordrecht bestaat uit:

    De heer Rene Portielje – voorzitter
    De heer Dick in’t Veld – penningmeester
    Mevrouw Elise Koene – secretaris
    De heer Dirk ten Veen – algemeen bestuurslid

Medewerkers
Bij RTV Dordrecht, TV Dordrecht en Drechtstad FM, zijn vele mensen actief: vrijwilligers, stagiaires en een kleine staf.
Uw contactpersonen:

    Ton van Wijngaarden – directeur-hoofdredacteur
    Peter Tromp – eindredacteur nieuws
    Marjolein Vos – eindredacteur speciale producties
    Martijn Snel – eindredacteur Drechtstad FM
    Dita Vogelenzang – eindredacteur Junior
    Evelyne Muller – bureaumanager
    Mark Habets – accountmanager

PBO
Een lokale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.
Het PBO van RTV Dordrecht bestaat uit mensen die actief zijn binnen de Dordrechtse samenleving en bijzondere aandacht hebben voor  een bepaald facet van of een bepaalde stroming in die samenleving.  De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren, bedrijfsleven, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, natuur en milieu, educatie, (jeugd)zorg, godsdienstige en geestelijke stromingen, landbouw en allochtonen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.