SP deelt ongerustheid rond de veiligheid bij Dupont/Chemours

18 oktober 2016
SP deelt ongerustheid rond de veiligheid bij Dupont/Chemours

DRECHTSTEDEN - Fractie en bestuur van de SP Dordrecht hebben kennis genomen van de voorgenomen poortblokkade bij de bedrijven Dupont en Chemours op 5 november aanstaande, hier een bericht van de SP over de laatste gebeurtenissen omtrent Dupont/Chemours: "Als SP delen we de ongerustheid rond de veiligheid rond deze bedrijven. Ook wij zijn verontwaardigd over de jarenlange uitstoot van PFOA en andere gevaarlijke stoffen, en over de reeks van incidenten, waaronder de recente uitstoot van formaldehyde. Het bedrijf verzuimde de zeer grote formaldehyde lekkage in augustus prompt te melden aan het plaatselijke bestuur. Hiermee toonde het bedrijf zich niet loyaal in de samenwerking met provincie en gemeente.

De SP is van mening dat chemische productie in een dichtbevolkt land als Nederland alleen plaats kan vinden als aan de strengste eisen wordt voldaan.
Indien de productie van bepaalde stoffen niet op een veilige manier plaats kan vinden, dan moet die productie gestaakt worden en moet gezocht worden
naar alternatieve productie.

Terecht heeft de provincie op dit moment de productie van Delrin stilgelegd tot zekerheid geboden wordt dat geen nieuwe uitstoot van formaldehyde plaats
vindt.

Tegelijkertijd is verplaatsing van de productie naar andere dichtbevolkte gebieden geen oplossing. De SP staat dan ook niet achter het idee van een
verhuizing naar de Botlek.

Ook mogen de werknemers van Dupont en Chemours niet het slachtoffer worden van het beleid van eigenaren en directies in het verleden. Sluiting van het hele bedrijf is dan ook wat de SP betreft niet aan de orde. Wel betrokkenheid en controle van zowel de werknemers binnen het bedrijf, als van daadwerkelijke deskundigen (chemici, werktuigbouwkundigen etc.) van buiten het bedrijf op de productieprocessen.

Waar nodig moeten alternatieve fabricagewijzen, of zelfs andere eindproducten worden ontwikkeld. Het uitgangspunt van de SP is dat de belangen van bewoners en werknemers voor een schone en veilige productie gelijk zijn, en niet ondergeschikt gemaakt mogen worden aan de winsten voor de bezitters.

Als SP steunen wij een symbolische poortblokkade. De SP roept de actievoerders ook op om de blokkade daadwerkelijk symbolisch te houden. Een volcontinue chemisch bedrijf kan niet van het ene op het andere moment stil gezet worden zonder juist die gevaren op te roepen als waar tegen geprotesteerd wordt. Ook moet een ongestoorde ploegenwisseling plaats kunnen vinden. De actie moet zich immers richten op de eigenaren en directies van de bedrijven, en niet tegen de werknemers.

Tenslotte roept de SP de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht op om alsnog een gratis bevolkingsonderzoek aan te bieden aan alle omwonenden, een onderzoek dat ook breder zou moeten zijn dan alleen de mogelijke aanwezigheid van PFOA in het bloed." Tot zover het bericht van de SP.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.