Komend weekeinde gezamenlijke oproep tot aandacht en gastvrijheid voor vluchtelingen vanuit Dordtse kerken en moskeeën

07 december 2015
Komend weekeinde gezamenlijke oproep tot aandacht en gastvrijheid voor vluchtelingen vanuit Dordtse kerken en moskeeën

DORDRECHT -  In kerken, moskeeën en op andere plekken in Dordrecht zal er in het weekeinde van vrijdag 11 tot en met zondag 13 december speciale aandacht zijn voor het lot van de vluchteling. 

Elke geloofsrichting doet dat op een eigen wijze, zoals past in de stad waar de Koning tekende voor vrijheid van geloof en vrijheid van geweten.
Voorzitter van het Platform Raad van Kerken, Hans Berrevoets, vindt dit een belangrijk signaal.  He is gevraagd het initiatief toe te lichten.

,,Het is positief  dat Dordrecht zich als gastvrije stad met bijna 120.000 inwoners laat zien. Ondanks de verschillen die er kunnen en mogen zijn, is het goed  ons van raakvlakken bewust te zijn”, aldus de woordvoerder die benadrukt dat het erom gaat om een voorbeeld te stellen. Dit staat zo ook in de verklaring hieronder.

Tussen vertegenwoordigers uit de kring van moskeeën en kerken is er afgelopen weken overleg geweest om te kunnen komen tot een gezamenlijke verklaring. Dit weekeinde is het verzonden  - als oproep voor het weekeinde van 11 tot 13 december - aan de brede achterban. De verklaring is tevens in de vorm van een persbericht wereldkundig gemaakt.

Koning
Hans Berrevoets: ,,Het is van belang dat dit mogelijk is juist in Dordrecht waar onze Koning Willem-Alexander op 27 april het museum Hof van Nederland opende door te tekenen voor vrijheid van geloof en vrijheid van geweten. Dat betreft alle Dordtenaren”.  De vader des Vaderlands, Willem van Oranje, koos de woorden voor de eerste keer eind 1564 in een toespraak voor de Raad van State. In 1572 werd de vrijheden toegevoegd als een verklaring van Dordrecht aan de notulen van het verslag van de eerste vrije Statenvergadering in Dordrecht.

De verklaring met het oog op het vrijdaggebed in de Moskeeën en de zondagse kerkdiensten komt mede voort uit het verlangen om ruimte te zoeken voor verbindingen.

Het Platform Raad van Kerken had begin november -  gelet op de actuele internationale situatie – een gesprek met een afvaardiging uit de Dordtse moslimwereld.
Centrum de Buitenwacht, dat de dialoog wil bevorderen in Dordrecht, bood voor het overleg de ruimte.
,,Het was een eerste verkennende ontmoeting. De verklaring met het oog op 11 en 13 december is daar een vervolg van”,  aldus de voorzitter van het Platform raad van kerken.

VERKLARING:
Deze verklaring is door vertegenwoordigers van moskeeën en kerken opgesteld met het verzoek aan het Platform Raad van kerken het wereldkundig te maken. De tekst is gegroeid in onderling overleg.

Ook is het inmiddels breed verspreid in eigen kring.

Het is de opzet dat de vluchteling een rol speelt in het (komende) vrijdags gebed in moskeeën en aandacht krijgt in alle zondagse kerkdiensten van 13 december.

Organisaties in Dordrecht haken in op de verklaring. Zo zal er gebed voor vluchtelingen zijn in centrum Bonfire aan de Wijnstraat en bij Van Alle Tijden aan de Grote Kerksbuurt. Ook op meer plaatsen zal de oproep navolging krijgen.

PERSVERKLARING
Kerken en moskeeën gezamenlijk in actie voor vluchtelingen
De afgelopen weken zijn er verschillende groepen vluchtelingen op het eiland van Dordrecht opgevangen. Vrijwilligers vanuit kerken en moskeeën hebben zich ingezet om deze mensen een warm welkom te bieden.

Afgelopen week  was er een bewogen afscheidsbijeenkomst voor de laatste groep, waarbij zowel moslims als christenen aanwezig waren.  Imam Mustafa Bilen reciteerde uit de Kuran en sprak een bede uit (dua); ds. Rein Hoekstra las uit de Psalmen en sloot af met een gebed, waarbij hij de vluchtelingen een zegen meegaf voor hun verdere (levens)reis.

Om het belang van een gastvrij ontvangst te onderstrepen zal er in het weekend van 11-13 december zowel in de kerken als in de moskeeën speciale aandacht zijn voor het lot van de vluchteling. Ook op andere plekken in Dordrecht wordt er dit weekend speciaal gebeden voor de vluchtelingen.

Imam Ali Turk van de Dordtse Aksa moskee licht toe: “Leven is het meest fundamentele recht van een mens. In ons boek de Kuran staat ‘dat wie ook een mens doodt, het ware alsof hij het gehele mensheid doodt, en voor hem die iemand het leven schenkt, is alsof hij aan het gehele mensheid het leven heeft schenkt’(Kuran - Maide:32).  Te zorgen dat de mensen in vrijheid kunnen leven en hun geloof kunnen belijden is een van de essentiële taken van de mens. In de Kuran staat ‘ mensen die op pad zijn, mensen zonder land en daklozen tot die het geven van aalmoes verplicht gesteld’ (Kuran - Tevbe:60).”

Ook in het christelijk geloof is hulp aan vluchtelingen belangrijk. Ds. Matthijs Haak van de Kandelaarkerk in Stadspolders geeft aan: “Bij Kerst vieren we dat God in zijn zoon Jezus op aarde kwam. Er was toen geen plaats voor hem (Lucas 2). Toch werd Jezus geboren en droeg zelfs heel ons leven op Golgota. Uit dankbaarheid volgen we daarom de Heer Jezus. In zijn naam willen we gastvrij zijn voor asielzoekers (o.a. Hebreeën 13:2). In hen ontvangen wij de Heer zelf (Matteüs 25:35).”

Kerken en moskeeën kiezen er bewust voor om de vluchtelingen samen tegemoet te treden. Ds. Haak en imam Turk geven aan: “We willen een voorbeeld stellen. De manier waarop we geloven verschilt, maar er zijn ook raakvlakken. Onze inzet voor vluchtelingen is zo’n raakvlak, daarvan willen we gebruik maken; laten zien dat religieuze mensen op een goede manier samen kunnen werken.”

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.