Goede beoordeling van inspecties voor Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid

24 april 2017 door Hennie van der Zouw
Goede beoordeling van inspecties voor Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid

DORDRECHT - Vandaag hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hun rapporten over de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties gepubliceerd. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is door de inspecties beoordeeld met een voldoende. Daarmee behoort het tot de 12 Veilig Thuis organisaties die een voldoende scoren. In Nederland zijn er in totaal 26 Veilig Thuis organisaties.
De inspecties oordelen dat Veilig Thuis ZHZ is toegerust om meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling te beoordelen, deze meldingen zorgvuldig en waar nodig multidisciplinair te onderzoeken en een benodigd vervolgtraject in te (laten) zetten. Veilig Thuis ZHZ voldoet dan ook aan bijna alle verwachtingen uit het toetsingskader van de inspecties.

De inspecties zijn positief over het feit dat medewerkers van Veilig Thuis ZHZ bij een onderzoek met alle betrokkenen spreken, ook vrijwel altijd met de kinderen. Daarnaast is de cliëntondersteuning goed op orde; alle cliënten krijgen de mogelijkheid tot ondersteuning door een vertrouwenspersoon en de klachtenprocedure is laagdrempelig.

Verder benadrukken de inspecties dat Veilig Thuis ZHZ veel aandacht heeft voor het onderwerp ouderenmishandeling. In het landelijke rapport zijn onderdelen van die aanpak opgenomen als inspirerende praktijkvoorbeelden voor andere Veilig Thuis organisaties.

Aandachtspunt
De verbeterpunten voor Veilig Thuis ZHZ zijn in lijn met het landelijke beeld. Zo moeten veiligheidsplannen en -afspraken beter worden gemaakt en vastgelegd. Het monitoren na overdracht van een melding aan het lokale veld of een hulpverlener kan beter en de doorlooptijd van onderzoek moet worden teruggebracht. Dit is bij vrijwel alle Veilig Thuis organisaties een aandachtspunt.

Lokale samenwerking
De inspecties benadrukken in het landelijke rapport het belang van de verbinding tussen Veilig Thuis en de lokale teams en ketenpartners, zoals de politie. Om die lokale samenwerking te borgen hebben Veilig Thuis ZHZ, de Stichting Jeugdteams en het consortium Jeugdgezondheidszorg begin dit jaar al samenwerkingsafspraken bij (vermoeden van) kindermishandeling / huiselijk geweld vastgelegd.

Trots
Regionaal portefeuillehouder Veilig Thuis Rik van der Linden is trots op het resultaat. "Er is hard gewerkt door de hele organisatie. Dankzij extra middelen zijn alle wachtlijsten vorig jaar weggewerkt. Voor 2017 is de subsidie verhoogd om de capaciteit van Veilig Thuis ZHZ uit te breiden en nieuwe wachtlijsten te voorkomen. Dit heeft duidelijk effect gehad. De beoordeling van de inspecties is een bevestiging dat we op de goede weg zijn in onze regio. We gaan aan de slag met de laatste verbeterpunten, zodat we in de loop van dit jaar aan alle gestelde verwachtingen uit het toetsingskader van de inspecties voldoen."

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.