Matthijs Baalt van te hoge Johan: Kritiek op hoogbouw plannen Dordrecht

08 mei 2017 door Hennie van der Zouw
Matthijs Baalt van te hoge Johan: Kritiek op hoogbouw plannen Dordrecht

DORDRECHT - Het college van B&W Dordrecht is voornemens met een besluit te komen tot toekenning van de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan 'Schil' voor de kavel Spuiboulevard 4-88. Buurtbewoners zijn bezorgd en hebben bezwaar tegen de effecten van deze wijzigings-bevoegdheid. Met het onderstaande bericht willen zij hun bezwaren met heel Dordrecht delen.

De 19e-eeuwse sfeer van het Beverwijcksplein wordt verrommeld.
In 2012 werd, ten tijde van de zoektocht naar een geschikte locatie voor een bioscoop aan de rand van de binnenstad, in het bestemmingsplan 'Schil' een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt voor de kavel Spuiboulevard 4-88, het bekende witte kantoorgebouw waarin ook de ANWB winkel was gevestigd. "Een mogelijk aantrekkelijke plek voor een publiek gebouw" zo werd er op gemeentelijk niveau gedacht. Voor de bioscoop werd uiteindelijk toch voor een andere locatie gekozen. Maar de wijzigingsbevoegdheid bleef wel van kracht. Zo ontstond een economisch interessante mogelijkheid voor een lokale vastgoed ontwikkelaar.

De wijzigingsbevoegdheid maakt het namelijk mogelijk om op deze kavel hoger te bouwen dan de in het bestemmingplan opgenomen maximale bouwhoogte van 20 meter. De kavel kan in oppervlakte uitgebreid worden en de bouwhoogte kan verhoogd worden tot 25 meter. Op basis van elk bestemmingsplan is het vervolgens mogelijk om als dat beter uitkomt voor een liftschacht of inrit ca. 10% af te wijken van de voorgeschreven maten uit het plan. De ontwikkelaar van 'de Johan van Beverwijck' heeft de bouwhoogte al in zijn ontwerp maximaal benut voor een hele topverdieping en bouwt tot 27,5 meter hoog, ofwel naar 9 verdiepingen.

BEZWAAR:
De bewoners/eigenaren van de panden aan de Matthijs Balenstraat en de Beverwijcksplaats hebben het bouwplan 'De Johan van Beverwijck' beoordeeld op overeenstemming en afwijking ten opzichte van juridische randvoorwaarden in het wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88.

Ondanks de op zich gewaardeerde pogingen tot inpassing van het bouwplan in de omgeving, komen zij tot een aantal conclusies die grote zorgen baren. Deze worden onderstaand kort aangestipt:

1. Het bouwplan maakt gebruik van een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het Bestemmingsplan Schil van 2012. De eigenaren van de woningen aan de Matthijs Balenstraat zijn indertijd door de gemeente niet actief betrokken bij de totstandkoming van het Bestemmingsplan 'Schil'.

2. Het is te voorzien dat het college van B&W half mei 2017 komt met de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid op het bestemmingsplan. Wij zijn er niet gerust op, daar hier een maximum bouwvolume van 25 meter (+10%) in is opgenomen, zodat het eerder genoemde bouwplan mogelijk wordt.

3. Het bouwplan van De Johan van Beverwijck gaat uit van 9 bouwlagen. De aanblik van het 19e -eeuwse Beverwijcksplein wordt door deze hoogbouw ernstig verstoord. Het als hoogteaccent bedoelde en gebouwde ING kantoor is dan de norm geworden.

4. De toegestane bouwhoogte in het wijzigingsplan van 25 meter was in 2012 bedacht voor een publiek gebouw (bioscoop) en wordt nu ten onrechte benut voor een woongebouw.

5. De woon- en leefkwaliteit van de woningen aan de Matthijs Balenstraat en Beverwijcksplaats wordt door het wijzigingsplan ernstig aangetast.

6. Het Beverwijcksplein, de Matthijs Balenstraat en het aan het plein grenzende deel van de Johan de Wittstraat, zijn tot ieders verrassing niet opgenomen in het Beschermd Stadsgezicht Schil. De eigenaren van voornoemde straten zijn nooit geïnformeerd over dit besluit.

7. De hoogte van 'De Johan van Beverwijck' zal de verblijfskwaliteit op de Spuiboulevard door schaduwwerking en windbelasting aantasten, net als bij het voormalige belastinggebouw. Liever niet nog zo’n sfeer bedervend 'belasting' gebouw klem tegen de Spuiboulevard.

8. De parkeerdruk in deze omgeving zal belangrijk toenemen.

9. Het uitzicht vanaf de hogere verdiepingen van de Spuiboulevardflats wordt beperkt.

10. Het toegenomen bouwvolume van 'De Johan van Beverwijck' toont aan de Beverwijcksplein zijde een woonblok dat ernstig detoneert met de 19e -eeuwse schilbebouwing.

Namens alle bewoners (huurders en huiseigenaren) van de Matthijs Balenstraat en de Beverwijckplaats.

Foto: Artist impression van de visuele impact van "de Johan van Beverwijck" op het aangezicht van een van de pleinwanden van het Beverwijcksplein. 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.