Provincie Zuid-Holland constateert met de kennis van nu dat blootstelling in het verleden te hoog is geweest

12 mei 2017 door Hennie van der Zouw
Provincie Zuid-Holland constateert met de kennis van nu dat blootstelling in het verleden te hoog is geweest

DORDRECHT - Uitkomst steekproef omwonenden Chemours bevestigt modelberekeningen RIVM
Het RIVM heeft het steekproef- en verificatie onderzoek onder omwonenden van DuPont/Chemours afgerond. De resultaten van het steekproef- en verificatieonderzoek zijn in lijn met de eerdere risicoschatting van het RIVM uit 2016. De steekproef is uitgevoerd naar aanleiding van het RIVM-rapport ‘Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden’ van maart 2016. Daarnaast is een nadere evaluatie van de beschikbare gezondheidskundige literatuur over PFOA uitgevoerd. De resultaten van de steekproef en de evaluatie van de beschikbare gezondheidskundige literatuur over PFOA zijn in samenhang beoordeeld. Het doel van de steekproef was het door het RIVM gebruikte rekenmodel en de onderliggende aannames te valideren.

Het provinciebestuur onderschrijft de reactie van de staatssecretaris van IenM en is verheugd dat het onderzoek uitwijst dat het grootste deel van de bevolking geen opvallende concentraties PFOA in het bloed heeft. Wel constateren wij dat met de kennis van nu de blootstelling in het verleden te hoog is geweest. Mensen kunnen daar, hoe klein ook, negatieve effecten van hebben ondervonden.

Aanbevelingen
Samen met het Rijk en de betrokken gemeenten willen wij zoveel als mogelijk de nog resterende vragen wegnemen. De onderzoeken kunnen niet alle vragen beantwoorden die er bij mensen leven.

Het RIVM stelt namelijk dat er nog veel onzekerheid is over de vraag bij welke bloedconcentraties nu veranderingen in het lichaam optreden. Het RIVM geeft aan dat het zinvol kan zijn om de steekproefdeelnemers die een hogere bloedwaarde hebben uit te nodigen voor een nader onderzoek.

Alhoewel zo’n onderzoek geen gezondheidswinst voor hen kan opleveren, leidt het mogelijk wel tot meer inzicht in het ontstaan van hogere concentraties en zou het daarom deze mensen wel kunnen helpen bij het zoeken naar een verklaring is waarom zo’n hogere waarde bij hen aanwezig is. Met het Rijk en de betrokken gemeenten zal het RIVM gevraagd worden om een onderzoeksvoorstel.

Ook de andere aanbevelingen:
• Laat de Dienst Gezondheid en Jeugd (regionale GGD) in samenspraak met het RIVM de huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten in de regio informeren over de nadelige effecten waar aanwijzingen voor zijn gevonden;
• Volg de wetenschappelijke literatuur over de effecten van PFOA en de internationale ontwikkeling rond grenswaarden voor deze stof;
die het RIVM doet nemen wij gezamenlijk over.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.