Jaarrekening 2016: Positief Resultaat maar het sociale Domein staat onder druk

17 mei 2017 door Hennie van der Zouw
Jaarrekening 2016: Positief Resultaat maar het sociale Domein staat onder druk

DORDRECHT - Het college van b&w sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat van 2,5 miljoen euro. De totale begroting bedroeg 480 miljoen. Het college stelt de gemeenteraad voor deze 2,5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve van de stad. Het college ziet tegelijk dat de budgetten in het sociale domein (wmo, jeugd, participatie) steeds verder onder druk komen te staan. Het college verwacht dan ook in de Kadernota 2018 nieuwe bezuinigingsvoorstellen.

Met de jaarstukken 2016 legt het college verantwoording af over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Uit het overzicht blijkt dat de meeste activiteiten en investeringen op schema liggen. De gemeente heeft de afgelopen periode veel geïnvesteerd in onder meer openbare ruimte en culturele voorzieningen. Dat heeft geresulteerd in een forse stijging op de ranglijst van aantrekkelijke woongemeenten. Veel aandacht was er ook voor de nieuwe taken in het sociaal domein. Dordrecht wil een zorgzame stad zijn.

Speerpunten
Het college is in 2016 verder gegaan met de speerpunten Leefbaarheid en Veiligheid, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid en Levendige Binnenstad. Wethouder Mos (Financiën): ‘We zijn afgelopen jaar krachtig doorgegaan op de ingeslagen weg en hebben resultaten geboekt." Het financiële resultaat van de jaarrekening is lager dan vorig jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door tegenvallers op de kosten van bijstand (4,2 miljoen), een hogere reservering om risico's van juridische procedures te dekken, 4,2 miljoen) en de afwaardering (2,4 miljoen) van het Regiokantoor. Daartegenover staan minder kosten dan verwacht voor onder meer beschermd wonen en de wet maatschappelijke ondersteuning.

Meerwaarde stad en regio
Het college ziet de urgentie en het belang van een sociaal-economische agenda voor Dordrecht en de Drechtsteden. Zo heeft de gemeente vorig jaar samen met zes gemeenten, rijk, provincie en Bouwend Nederland de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en transformeren gesloten. Daarnaast is succesvol gelobbyd voor een Living Lab Ruimtelijke Adaptatie en het Fieldlab Smart Industry. Deze projecten hebben een meerwaarde voor de stad en de regio. Het college is er van overtuigd dat een regionale aanpak vanuit gedeelde belangen tot betere resultaten leidt. Wat goed is voor Dordrecht als centrum stad is goed voor de regio.

Niet rijk rekenen
De weerstandsratio, die aangeeft in hoeverre de gemeente in staat is risico's op te vangen, komt uit op 1,7 eind 2016. Wethouder Mos: ‘We rekenen ons niet rijk. Bij de Kadernota 2017 hebben we met de gemeenteraad afgesproken de ruimte boven de 1,0 in te zetten voor (incidentele) beleidswensen voor 2017 t/m 2019. Daarnaast is dit geld ingezet om de begroting sluitend te krijgen.’

Klik hier voor de Jaarstukken 2016

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.