Samen Burgerparticipatie naar een hoger plan tillen

24 mei 2017 door Hennie van der Zouw
Samen Burgerparticipatie naar een hoger plan tillen

DORDRECHT - Dordrecht heeft landelijk een reputatie opgebouwd als een stad waar veel mogelijk is op het gebied van burgerparticipatie. In de lappendeken van gemeentelijke participatieprojecten en maatregelen ontbreekt het echter aan een duidelijke visie hoe de gemeente om wil gaan met de diversiteit aan initiatieven van bewoners. De gemeentelijke organisatie werkt te gefragmenteerd en het is onduidelijk wat de financiële ruimte is voor de ambities op het gebied van burgerparticipatie. Dat concludeert de Rekenkamercommissie in het vandaag verschenen rapport 'Meer dan een goed idee. Samen burgerparticipatie naar een hoger plan tillen'.

Burgerparticipatie brengt voor de gemeentelijke organisatie een verschuiving met zich mee van plannen naar samen ontwerpen. Om goed in te kunnen spelen op de wensen en ideeën van de Dordtse initiatiefnemers blijken het vermogen om maatwerk te leveren, het improvisatievermogen en het vermogen om samen te werken belangrijke eigenschappen van ambtenaren, politici en bestuurders.

De opkomst van burgerparticipatie kan niet zonder gevolgen zijn voor de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. De rekenkamercommissie doet in haar rapport een aantal aanbevelingen aan het gemeentebestuur hoe om te gaan met dit fenomeen. Zo stelt zij onder meer voor om teams te vormen waarin ambtenaren en inwoners samenwerken aan initiatieven waarbij de bestaande beleidskolommen in de gemeentelijke organisatie worden doorbroken (“integraal en vraaggericht werken”). Ook beveelt zij de gemeente aan om samen met betrokken burgers te komen tot een visie op burgerparticipatie met ruimte voor maatwerk. De gemeenteraad zou zich moeten uitspreken over de vraag hoe de raad de burger kan betrekken bij het beleid van de gemeente. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door bij de gemeenteraadsverkiezingen ook te stemmen over grote kwesties in de stad of te experimenteren met coöperatieve wijkraden.

Het college geeft in zijn reactie aan dat het samen met de stad stapsgewijs wil toewerken naar 'opgavegestuurd organiseren' waarbij de beleidskolommen van de gemeentelijke organisatie doorbroken zullen worden. Het college wil duidelijk zijn voor inwoners en initiatiefnemers door vooraf heldere financiële en stedenbouwkundige kaders en proceskaders mee te geven. Een aparte visie op burgerparticipatie vindt het college onwenselijk. Evenmin is het college van plan eerdere initiatieven te evalueren.

Klik hier voor de brochure.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.