College kiest voor Stad in Beweging

26 mei 2017 door Hennie van der Zouw
College kiest voor Stad in Beweging

DORDRECHT - Het college heeft dinsdag 23 mei de concept Koersnota Stad in beweging vastgesteld. De Koersnota geeft richting aan een realistisch, vernieuwend en ambitieus verkeers- en vervoersbeleid. Dit beleid sluit aan bij de groei-ambitie voor de stad. Een bereikbare stad is een belangrijke voorwaarde om de ruimtelijke en economische ambities te kunnen realiseren. Een goede bereikbaarheid zorgt immers voor een omgeving waar bedrijven zich graag willen vestigen en mensen graag willen wonen en werken.

Dordrecht kiest voor groei. Meer werk, meer woningen en het versterken van de voorzieningen in de stad. Deze groei wil de gemeente realiseren binnen de bestaande bebouwing. De stedelijke verdichting die hierdoor ontstaat, heeft effecten op het verkeer, vervoerssystemen en de leefbaarheid in de stad en vraagt om actualisatie van het beleid. In de koersnota kiest de gemeente voor een helder en flexibel beleid, waarmee we snel kunnen anticiperen op ontwikkelingen maar ook regie kunnen hebben op gewenste ontwikkelingen. De komende zes weken krijgen inwoners de gelegenheid in te spreken op de koersnota.

Knooppuntontwikkeling
Een groeiende stad binnen bestaande bebouwing vraagt om de ontwikkeling van sterke openbaar vervoerknooppunten. We zetten daarom stevig in op openbaar vervoer en langzaam verkeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versterken van de intercitykwaliteit van Dordrecht, een lightrailverbinding met Rotterdam, een goede verbinding tussen de binnenstad en het Weizigtpark (Dordrecht West) en voldoende parkeervoorzieningen aan de rand van de (binnen)stad.

Innovatie
Dordrecht stimuleert landelijke innovaties in het verkeer en vervoerssystemen, zeker wanneer dit bijdraagt aan een betere balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo doen we onderzoek naar de mogelijkheden om het pollersysteem in de binnenstad te kunnen vervangen door nieuwe techniek. En bij groot onderhoud aan de wegen in de stad hebben we extra aandacht voor innovaties.

Door heldere keuzes te maken in de koersnota zorgen we voor een goede balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. We geven prioriteit aan hoogwaardig openbaar vervoer en de fiets. We stimuleren bezoekers om aan de rand van de stad te parkeren. Maar we zorgen er ook voor dat de stad toegankelijk is voor iedereen. In de binnenstad zetten we in op een tweede parkeervergunning voor de parkeergarage in plaats van op straat. En gemotoriseerd verkeer bundelen we vooral op de hoofdassen, zoals de A16, N3 en Laan der Verenigde Naties.

In deze koersnota zijn de hoofdlijnen en kaders van een bereikbaar Dordrecht uiteengezet. De uitwerking naar projecten en wet- en regelgeving wordt thematisch of gebiedsgericht uitgewerkt met bewoners en stakeholders.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.