Riet Duykers van de Stichting 50+ Drechtsteden Werkt: 'Eigen regie loont'

09 mei 2017
Riet Duykers van de Stichting 50+ Drechtsteden Werkt: 'Eigen regie loont'

DORDRECHT - Al vijf jaar biedt De Stichting 50+ Drechtsteden Werkt ondersteuning aan vijftig plussers bij het zoeken naar werk. Met behulp van een ‘regiemodel 50+werkt ’ hebben al veel vijftig plussers een baan gevonden. Ook kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en deskundigheid delen. Verder werkt ze samen met andere instanties om vooroordelen over vijftig plussers uit de weg te ruimen en beleid te beïnvloeden.

Riet Duykers was betrokken bij de oprichting van de stichting, waar ze voorzitter van is. Zelf werd ze zes jaar geleden werkloos en volgde netwerkbijeenkomsten 50+ bij het UWV. Toen dit stopte vond ze evenals een aantal anderen die de bijeenkomsten volgden dat hiermee door moest worden gegaan. “We dachten dit twee jaar te doen”, vertelt Riet. “Maar het is een hardnekkig vraagstuk. De arbeidsmarkt verandert snel. Door robotisering en digitalisering vallen er functies weg en  helaas bestaan er nog veel vooroordelen bij werkgevers als het gaat om oudere werknemers. De vijftig plussers moeten blijven investeren in hun ontwikkeling. Er is een andere arbeidsmarkt, daar moet je iets mee.”

Ouderen hard nodig
"We zijn begonnen met twintig mensen en inmiddels hebben driehonderd mensen zich aangemeld, waarvan de helft actief is. De ervaring en talenten van vijftig plussers blijven heel hard nodig. Over twee jaar is de helft van de beroepsbevolking 50 jaar of ouder. Er zijn dan tekorten in de techniek, ict en de gezondheidszorg. Ouderen zijn over een aantal jaren erg nodig.” Riet is zelf overigens al lang weer aan de slag. Ze heeft een eigen bedrijf in advies en management en heeft de MBO opleiding Wijkwerk opgezet.

Over vijftig plussers bestaan nogal wat vooroordelen. Zo zouden oudere werknemers te duur, niet flexibel en meer ziek zijn. De Stichting 50+ Drechtsteden Werkt wil de knelpunten wegnemen. Riet: “We merken dat mensen bereid zijn voor minder te werken dan het laatstverdiende loon. Ook heeft een onderzoek door het ministerie van sociale zaken aangetoond dat ouderen niet meer ziek zijn dan jongeren. We hebben gepleit dat het eerste jaar van ziekte door het bedrijf en het tweede door de overheid betaald moet gaan worden.

Regiemodel
Bij het ondersteunen naar het zoeken van werk gebruikt de stichting een regiemodel, wat aangepast wordt aan de situatie van de deelnemer. Iedere deelnemer krijgt een intakegesprek en op basis van dit intakegesprek wordt gekeken waaraan behoefte is.  Het zijn drie modules: eigen kracht, solliciteren en proactief vinden en presenteren. Hier komen zaken aan de orde als het verwerken van het ontslag. heroriëntatie op de loopbaan, het naar buiten treden, solliciteren en presenteren. Ook wordt bemiddeld naar betaald werk of begeleid naar zelfstandig ondernemerschap. Veel deelnemers zetten zich hierbij in. Zo geven ze workshops Linked in voor beginners en gevorderden en presentatie.

Naast de persoonlijke ondersteuning doet de stichting nog veel meer. Zo organiseren ze presentaties. “Bij de netwerkbijeenkomsten van de Dordtse Ondernemersvereniging (DOV) kunnen drie of vier mensen zich presenteren”, vertelt Riet. “Tachtig procent van hen heeft zo een baan gevonden. Niet alleen bij de DOV, ook zijn de presentaties een boost geweest voor het zelfvertrouwen” . De stichting houdt verder maandelijkse netwerkbijeenkomsten in ontmoetingscentrum de Buitenwacht. “Het eerste deel is er een thema”, vertelt Riet. Het tweede uur is voor netwerken. Ervaringen worden gedeeld en er worden tips gegeven.” Ook is de stichting voorzitter van een samenwerkingsverband met de Werkgeversvers Drechtsteden, DOV, de regionaal manager van het UWV, de lokale vakbeweging FNV, Drechtstedengemeente, sector arbeidsmarktbeleid  en de sociale dienst. “We komen eens in het kwartaal bij elkaar”, vertelt Riet. “We bespreken wat er speelt en hoe we elkaar kunnen versterken. We hebben in december meegedaan met een arbeidsmarktconferentie om signalen door te geven en beleid te beïnvloeden. We willen knelpunten voor ouderen hier in de regio oplossen.”

50+ Drechtsteden Werkt is één van de initiatiefnemers van 50+ power, een landelijk platform zelforganisaties voor de 50+ werkzoekende. De bedoeling van het platform is de politiek en de werkgevers te overtuigen van de kracht van een 50+ werkzoekende en een betrouwbare en veilige omgeving te bieden aan de oudere werkzoekende. In een brief aan de informateur van het nieuwe kabinet stelt zij onder andere dat de aanpak van het UWV onvoldoende is. Het beleid is gericht op handhaven en sanctioneren in plaats van motiveren en stimuleren. Ook is er is in een aantal sectoren (ICT, techniek, MKB) al een krapte op de arbeidsmarkt. Het ontbreekt hier aan initiatieven voor bij- en omscholingsmogelijkheden voor oudere werkzoekenden.

Eigen ruimte
In de toekomst hoopt de stichting in aanmerking te komen voor subsidie om zo nieuwe doelen te kunnen verwezenlijken. “We willen een eigen ruimte waar je zelf naartoe kunt gaan en met elkaar kunt afspreken.”, vertelt Riet. “Ook willen we onze eigen kwaliteiten en talenten betaald in gaan zetten in de vorm van een coöperatie. Vijftig plussers met kleine bedrijfjes kunnen zich daar onderbrengen. De administratie kan door de coöperatie worden uitgevoerd en ze krijgen hiervoor betaald. Een aantal vijftig plussers met een financieel bedrijfskundige achtergrond kunnen dit opzetten. De Sociale Dienst  is ermee bezig  dat mensen in de bijstand mogen bijklussen. Daar willen we een rol in spelen.”

Op 29 juni wil de stichting haar jubileum vieren met een feest. Daar wordt een boek gepresenteerd met daarin de resultaten van een enquete verwerkt. Het geeft een beeld van wat 50+ Drechtsteden Werkt voor de deelnemers heeft kunnen betekenen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.