Drechtsteden presenteert Provincie Zuid-Holland Groeiagenda 2030: 'Goed Leven in de Drechtsteden'

05 juli 2017 door Hennie van der Zouw
Drechtsteden presenteert Provincie Zuid-Holland Groeiagenda 2030: 'Goed Leven in de Drechtsteden'

DORDRECHT - De Drechtsteden hebben vandaag, dinsdag 4 juli aan de Provincie Zuid-Holland de 'Groeiagenda 2030: Goed Leven in de Drechtsteden' aangeboden. In de komende jaren wil de regio voor krachtige, economische groei stevig (blijven) inzetten op goed wonen, goede bereikbaarheid en goed werken. De Provincie is voor het verwezenlijken van deze ambities een belangrijke partner van de Drechtsteden.

De Provincie heeft eerder aangegeven investeringsgeld beschikbaar te willen stellen voor de Drechtsteden wanneer de regio een concreet bod neerlegt.

"We moeten nu doorpakken", zeggen portefeuillehouders Hans Tanis (Wonen en Bereikbaarheid) en Anouk van Eekelen (Economische profilering) namens het Drechtstedenbestuur. Zij overhandigden de Groeiagenda aan gedeputeerden Floor Vermeulen en Adri Bom-Lemstra. "Met dit bod willen wij duidelijk maken hoe de Drechtsteden bijdragen aan de economische kracht van de provincie en de Randstad."

Scherpere keuzes
Al in 2015 hebben de provincie en de Drechtsteden in het gezamenlijke bestuursakkoord afspraken gemaakt de regio te versterken. Daarmee zijn goede resultaten bereikt, die aanleiding en wederzijds vertrouwen gaven voor een verdergaande stap. Provincie en Drechtsteden willen een nog meer verbindende, inhoudelijke en financiële samenwerking aangaan. "Het Drechtstedenbestuur en de colleges van de regiogemeenten hebben met deze Groeiagenda een heldere, samenhangende ambitie voor de toekomst geformuleerd, die leidt tot scherpere keuzes", aldus Van Eekelen en Tanis.

"Er is een nog stevigere basis voor samenwerking: tussen regio en gemeenten, gemeenten onderling, overheid en bedrijfsleven, onderwijs, zorg, het maatschappelijk middenveld én de regio en haar omgeving. Samenwerking is de sleutel."

'Spotlightprojecten'
De Drechtsteden vragen de provincie om nog meer samenwerking op de thema's goed wonen, goede bereikbaarheid en goed werken. Er is een focus op vijf zogenoemde 'spotlightprojecten':
- Transformatie woonmilieus: 25.000 nieuwe woningen in de regio in de periode tot 2030;
- Campusontwikkeling Leerpark Dordrecht: Leerpark ontwikkelen tot een campus en de Duurzaamheidsfabriek verder ontwikkelen tot dé plek in de regio waar bedrijven en onderwijs samenwerken aan innovatie;
- Verbetering bereikbaarheid: onder andere structurele aanpak van de grote flessenhals in onze regio, de A15, Waterbuspleinen 'opwaarderen' en inzetten op een 'LightRail' tussen de Drechtsteden en Rotterdam.
- Spoorzone: forse gebiedsimpuls voor het gebied rond Dordrecht Centraal Station, onder andere door transformatie van kantoorlocaties naar wonen en verdichting dichter bij het station;
- Westelijke Dordtse Oever (WDO): verdere ontwikkeling van het gebied aan de westzijde van de A16.

Samen aan de slag
De Provincie Zuid-Holland is content met de Groeiagenda van de Drechtsteden. "De groeiagenda geeft een mooie stip op de horizon. Nu is het zaak om concrete keuzes te maken en de eerste stappen te bepalen," aldus gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. Gedeputeerde Floor Vermeulen vult aan: "Hoe concreter de opgaven, des te inzichtelijker wordt welke financiering daarvoor nodig is. Na een verdere concretiseringsslag bekijken we hoe we gezamenlijk invulling kunnen geven, zowel financieel als in de
realisatie."

Planning
De komende tijd wordt de 'Groeiagenda 2030: Goed Leven in de Drechtsteden' verder uitgewerkt.

Op de foto van links naar rechts: Drechtstedenbestuurslid Anouk van Eekelen, gedeputeerden Floor Vermeulen en Adri Bom-Lemstra en Drechtstedenbestuurslid Hans Tanis.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.