Milieudefensie Drechtsteden tegen komst van grootschalig logistiek bedrijventerrein op Dordtse Kil IV

14 maart 2017
Milieudefensie Drechtsteden tegen komst van grootschalig logistiek bedrijventerrein op Dordtse Kil IV

DORDRECHT - Milieudefensie Drechtsteden is tegen de komst van een grootschalig logistiek bedrijventerrein op Dordtse Kil IV. Deze invulling past niet binnen de veranderde economische situatie rond logistiek en duurzaam transport. Er verdwijnt veel open groene ruimte. Bovendien ontsiert de toekomstige bebouwing de presentatie van Dordrecht naar de A16. Daar komt bij dat weinig werkgelegenheid wordt toegevoegd en er al veel leegstand is op bedrijventerreinen in de stad en de regio. De verkeersdruk en milieubelasting op de A16 en N3 zullen toenemen.

Waar gaat het om?
De gemeente wil de bedrijventerreinen langs de Dordtse Kil naar het zuiden uitbreiden met een gebied dat zich vooral toelegt op de transportsector. Het is nu nog voornamelijk een groene open ruimte met agrarisch gebruik. In samenhang met de toekomstige invulling vinden verkeersmaatregelen plaats, zoals nieuwe aansluitingen op de A16 en een aanpassing van het knooppunt A16/N3.

De gemeente verwacht dat het terrein nieuwe werkgelegenheid oplevert. Milieudefensie denkt dat dit minimaal zal zijn en dat het voornamelijk een verplaatsing van arbeidsplaatsen zal veroorzaken. Door die verplaatsing van bedrijvigheid zullen de leegstand en de verloedering op andere bedrijfsterreinen alleen maar toenemen.

In de ingediende zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan gaat Milieudefensie uitgebreid in op diverse onderdelen, zoals onder meer de milieubelasting, de uitstraling langs de A16, de verkeerseffecten, hierna kort samengevat.

Milieubelasting en Verkeer.
Milieudefensie vindt dat de verkeerseffecten van een dergelijk groot logistiek bedrijventerrein en de aanpassing van het kruispunt inzichtelijk moeten worden gemaakt en ook een rol moeten spelen in besluitvorming. Er is onvoldoende duidelijkheid in en weging van de effecten van het bedrijventerrein op het wegenneten en woongebieden buiten de locatie. De A16 en N3 leveren nu al een zeer forse milieubelasting (luchtkwaliteit en geluid) op. Het gaat ook om de volksgezondheid in Dordrecht, die al ernstig onder druk staat door de deze drukke wegen. Aan meer asfalt, als remedie tegen verkeerscongesties, wordt steeds meer getwijfeld.

Uitstraling.
Een ander argument is dat de tienduizenden automobilisten, die de stad dagelijks passeren, nog meer het idee krijgen dat Dordrecht een industriestad is. Versterkt door laagwaardige architectuur op de geplande zichtlocaties langs de A16. Onder druk van het willen vergroten van de opbrengsten, is een effectieve groene afscherming gesneuveld.

Economie en Werkgelegenheid
De geplande invulling past niet meer binnen de veranderde economische cijfers rond logistiek en duurzaam transport. Recente cijfers uit de Rotterdamse Mainport wijzen op naar omlaag bijgestelde groeicijfers.

Werkgelegenheidsprognoses worden vaak optimistischer voorgesteld dan de daadwerkelijke cijfers na realisatie. De nieuw gecreëerde banen zullen grotendeels worden opgevuld door mensen met reeds een bestaande baan. Hieraan toegevoegd dat een nieuw bedrijfsterrein een concurrent is van bestaande bedrijventerreinen in Dordrecht en de Regio. Leegstand en verloedering dreigt door bedrijfsverplaatsingen binnen de regio.

Vervolgacties.
Milieudefensie wil graag in contact komen met andere kritische burgers en groepen om onze visie gezamenlijk uit te dragen en naar de gemeente te kunnen optreden. Verder zullen  we  in de komende maanden met de politieke partijen een gesprek aan gaan over onze opvattingen en zienswijze t.a.v. Dordtse Kil IV.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.