Burgemeester Wouter Kolff leidt eerste normale gemeenteraad in Stadhuis Dordrecht

22 september 2017
Burgemeester Wouter Kolff leidt eerste normale gemeenteraad in Stadhuis Dordrecht

DORDRECHT - Het is dinsdag 25 september een beetje een historisch moment. De nieuwe burgemeester Wouter Kolff leidt dan de eerste normale gemeenteraadsvergadering in het Stadhuis.

Het kan in elk geval een fotomoment opleveren op de historische plek, die als vergaderplek soms ter discurssie wordt gesteld. Overigens op de website van de gemeente staat nog even de foto van het college van burgemeester en wethouders en de tijdelijke burgemeester tussen Arno Brok en Wouter Kolff: Peter van der Velde.

De eerste agenda voor aanstaande dinsdag biedt het volgende beeld:

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 26 september 2017 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff
1
Opening en vaststellen agenda, mededelingen
2
Vaststellen van de notulen van de raadsvergaderingen van 27 en 28 juni 2017, van de commissievergaderingen van 22 augustus 2017, en van de Hamerraad en commissievergaderingen van 29 augustus 2017
Benoemingen / Aanwijzingen
3
Afscheid van de heer J.P. Schuiten
4
Onderzoek geloofsbrieven van de heer A.K. Hofman
5
Benoemen van de heer A.K. Hofman tot lid van de raad
6
Diverse benoemingen D66 (2016144)
7
Diverse benoemingen VVD (2021053)
8
Aanwijzing van burgemeester de heer A.W. Kolff tot lid van de Drechtraad (2015697)
9
Aanwijzing plaatsvervangend griffier (2015338)
Hamerstukken
10
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij het voorstel vaststellen grondexploitatie Troelstraweg 125-127 (RIS 2013725) (1821862)
11
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij het voorstel Herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV (2014653) (2018299)
12
Ontheffing van het woonplaatsvereiste voor burgemeester de heer A.W. Kolff (2015311)
13
Instemmen met- en vaststellen van het Sportkompas Dordrecht (1933360)
14
Kennisnemen van en instemmen met uitkomsten evaluatie en vervolgtraject Sportboulevard (1977839)
15
Statutenwijziging ROM-D Capital - aanvulling (2014738)
16
Aanwijzen van omroeporganisatie RTV Dordrecht als lokale publieke media-instelling en het verlenen van een uitzendmachtiging voor de periode van 23 september 2017 tot 23 september 2022 (1972790)
17
Vaststellen Wijziging regeling onderlinge samenwerking Drechtsteden (2010108)
18
Vaststellen Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (2010089)
19
Wijzigen van de Verordening Winkeltijden Dordrecht (1973227)
20
Vaststellen voorstel Rekenkamercommissie: Onderzoek Bestuurskosten (1964029)
21
Vaststellen Startnotitie Jongeren op de Rit (1932081)
22
Vaststellen herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV (2014653)
23
Vaststellen grondexploitatie Troelstraweg 125-127 (2013725)
24
Vaststellen bestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg' (2000748)
25
Instemmen met het voorstel voor de campusontwikkeling Leerpark, met als onderdeel de doorontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek (1953671)
26
Indienen zienswijze op voorgenomen begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2017 (2014613)
Stukken ter kennisname
27
Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont (1983443)
28
Raadsinformatiebrief over gymzalen binnenstad (1953681)
29
Raadsinformatiebrief over het Sportkompas Dordrecht (1861070)
30
Raadsinformatiebrief over beschikbaar stellen subsidie i.v.m. lekkage bij Wantijbad (1972886)
31
Raadsinformatiebrief over consultatiedocument aandeelhouderschap Eneco Groep NV (1978254)
32
Raadsinformatiebrief over 9e wijziging van het algemeen mandaatbesluit Dordrecht
33
Raadsinformatiebrief over concept Reclamebeleid 2017-2027
34
Raadsinformatiebrief over de aankoop van woningen onder de hoogspanning (1973327)
35
Raadsinformatiebrief over de voortgang groot onderhoud N3 en de voortgang van de motie M19a 'maak de N3 en omgeving toekomstbestendig' en amendement '80 op de N3'A3 (2019554)
36
Raadsinformatiebrief over toezegging zwerfafval (161108/t2) (2014767)
37
Raadsinformatiebrief over hondenuitlaatkaarten 2017 (2014759)
38
Raadsinformatiebrief over Pilot met deelfietsen door Arriva en afhandeling motie M21 Parkeren P&R terrein Stadswerven (2011536)
39
Raadsinformatiebrief over het wijzigingsplan Provincialeweg 111c (2005270)
40
Rekenkamercommissie Dordrecht: Samen burgerparticipatie naar een hoger plan tillen (1950470)
41
Raadsinformatiebrief over personen met verward gedrag (1982800)
Stukken ter bespreking
42
Vaststellen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van Herontwikkeling Spuiboulevard / toekomstige huisvesting e.o. (1948538)
43
Raadsinformatiebrief inzake gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. (1889539)
44
Raadsinformatiebrief over ontwikkeling centrale bibliotheek Dordrecht: transformatie tot informatiespecialist en huisvesting (1941602)

Agendapunten 42 t/m 44 worden gezamenlijk besproken.
45
Kiezen voor basisvarianten 4, 5A en 5B inzake het voorstel Visbrug (1934547)
46
Al dan niet uiten van bedenkingen Ontwerpverklaring windturbines Krabbegors (1946980)
47
Brief van Stichting Lindtwind over plaatsing windturbine Krabbepolder (1961234)
48
Brief van Stichting Lindtwind over locatie windturbine Krabbegors en bodemonderzoek HVC-terrein (2021946)

Agendapunten 46 t/m 48 worden gezamenlijk besproken.
49
Vaststellen definitief ontwerp Oranjelaan fase 1 en reconstructiebesluit Oranjelaan fase 2 (2005262)
50
Zienswijze Regionale woonvisie (2014541)

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 21 september 2017 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.