Uitkomst enquête Stadspolders, Oudelandshoek, Vissershoek

12 oktober 2017 door Hennie van der Zouw
Uitkomst enquête Stadspolders, Oudelandshoek, Vissershoek

DORDRECHT - Op 11 oktober joongstleden heeft Beter Voor Dordt de uitkomsten van de wijkenquête Stadpolders, Oudelandshoek en Vissersdijk tijdens een wijkbijeenkomst in Speeltuin Stadspolders besproken.  Er was een waardevolle bijdrage vanuit de aanwezige bewoners.

In de enquête was de bewoners gevraagd om hun wijk te waarderen op het gebied van een schone omgeving, veiligheid, prettig wonen en de aanwezige voorzieningen. De enquête heeft ruim 150 reacties opgeleverd. We zullen de opbrengst gebruiken als input voor ons nieuwe verkiezingsprogramma en op concrete punten actie ondernemen.

Allereerst is duidelijk dat de bewoners met veel plezier in hun wijk wonen.
Uit de enquête zijn verder de volgende punten naar voren gekomen.

Parkeerproblematiek
De parkeerdruk in de wijk is de afgelopen jaren toegenomen. Ruim 33% van de responsanten geeft dit aan als een serieus probleem, nog eens 24% ziet dit als probleem vooral in de avonduren.

Bedrijfsbussen
Een toenemend probleem m.b.t de parkeerproblematiek zijn de bedrijfsbussen. Ruim 65% geeft dit aan als een belangrijke oorzaak van de parkeerproblematiek.

Verkeersveiligheid
De rotonde Groenezoom, blijft een knelpunt . Ook na de aanpassingen wordt de situatie niet als veiliger ervaren.                                                                                                                                                                                                    De veiligheid van het kruispunt Groenezoom – Merbau/Palissander wordt door 62% niet als veiliger beschouwd.  Dit mede door de nieuwe bebouwing. Verder geven de deelnemers aan dat er te hard in de wijk wordt gereden en dat de parkeerplaats bij winkelcentrum Bieshof in de avonduren als racebaan wordt gebruikt.

Vuil en groenvoorziening
Veel bewoners geven aan dat er nog meer aandacht mag zijn voor het onderhoud van het openbare groen. Er mag ook nog meer aandacht zijn voor zwerfvuil op straat. Winkelcentrum Bieshof wordt in dit laatste kader expliciet aangehaald.
Er zijn ook een aantal zaken genoemd die wij met politie/wijkagent/Burgemeester zullen gaan bespreken. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan de zichtbaarheid van de wijkagent, drugshandel in de wijk en de overlast van jongeren.
BETER VOOR DORDT dankt iedereen die de enquête heeft ingevuld.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.