Ontwerpen Zuidzijde Stationsomgeving begin 2018 klaar

24 oktober 2017 door Hennie van der Zouw
Ontwerpen Zuidzijde Stationsomgeving begin 2018 klaar

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht wil de zuidzijde van het centraal station verbeteren. Onderdeel van die plannen is om een aansluiting op een nieuwe fastlane fietsverbinding tussen Gezondheidspark / Leerpark en het station te ontwikkelen. De eerste schetsontwerpen voor de herinrichting van de zuidzijde van het station (inclusief het Weizigtpark) en voor een nieuwe fietsenstalling zijn in maart 2018 klaar. Op basis daarvan worden subsidies aangevraagd.

Dordrecht wil het station en de stationsomgeving ontwikkelen. Hiervoor zijn al eerder ambitieuze lange termijn plannen gepresenteerd, waarin onder meer een fiets- en voetgangerstunnel en verbeterd gebruik van het stationsgebouw zijn opgenomen. Dit zijn plannen voor de lange termijn, waarvoor veel partijen en geld nodig zijn.

Knelpunten
Het verbeteren van de zuidzijde kan daar niet op wachten. Dordrecht wil vooruitlopend op de lange termijn plannen maatregelen nemen om een aantal knelpunten aan te pakken, zoals de bereikbaarheid en ontsluiting van het station voor auto en fiets, de sociale veiligheid in de omgeving, de capaciteit van de fietsenstalling en de wateroverlast in het Weizigtpark.

De gemeente is daarom samen met ProRail het project 'Zuidelijk Stationsgebied' gestart. Ook NS en provincie Zuid-Holland worden daarbij betrokken. In het eerste kwartaal van 2018 moeten de schetsontwerpen en een kostenraming voor herinrichting van de zuidzijde van het station (inclusief Weizigtpark) en van de fietsenstalling klaar zijn. Nieuw is het plan voor een fastlane voor fietsen die het station via Weizigtpark en Nassauweg gaat verbinden met het Leerpark en het Gezondheisdspark. Daar wordt in het ontwerp rekening mee gehouden.

Flexibel
Met de schetsontwerpen worden subsidies aangevraagd. Het streven is om daarna definitieve ontwerpen op te stellen. De uitvoering start naar verwachting in 2019. De voorgestelde maatregelen moeten flexibel zijn, zodat ze straks ingepast kunnen worden in de grootschalige herinrichtingsplannen voor de lange termijn.

Financiering
Voor de eerste fase van de herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied is in totaal €1.754.000,-- beschikbaar. Bijna de helft hiervan komt uit de subsidieregeling Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland. Ook wordt gekeken naar provinciale en Europese fondsen om infrastructurele aanpassingen (deels) te bekostigen.
Voor de realisatie van een fietsenstalling aan de zuidzijde van het stationsgebied heeft de gemeente € 495.000,-gereserveerd. Dit is circa een kwart van het benodigde bedrag. Medefinanciering door de provincie (25%) en vanuit ProRail/Rijk (50%) wordt verwacht.
Voor het verminderen van de wateroverlast maakt de gemeente € 100.000,- vrij. Verder kijkt de gemeente onder meer naar een koppeling met het Europese Interreg-project ‘Begin’ en bijbehorende subsidies.

Groeistrategie
De ontwikkeling van het stationsgebied speelt in op de groeistrategie van Dordrecht en de Drechtsteden om meer woningen te bouwen aan de stad en regio. Dat leidt weer tot een grotere vraag naar vervoer(skwaliteit) en daarmee hangt ook het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit samen. Het station Dordrecht moet een volwaardig vervoersknooppunt worden op regionaal niveau, in een sociaal veilige en aantrekkelijke stedelijke omgeving met goede voorzieningen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.