Gemeente presenteert begroting 2013: Nieuwe bezuinigingsronde nodig

04 oktober 2012
Gemeente presenteert begroting 2013: Nieuwe bezuinigingsronde nodig

DORDRECHT - Het college biedt de gemeenteraad de begroting voor 2013 en het meerjarenperspectief voor de jaren erna aan. Daarbij volgt het college de financiële strategie die de gemeenteraad in juni heeft vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2013. Die strategie houdt in het kort in: sluitende begroting, gerichte investeringen, voldoende reserves en beperkte lastenverhoging. De begroting vormt het sluitstuk van het besluitvormingsproces, waarbij de raad de kaders meegeeft.

Voor het University College in Dordrecht zet de gemeente in  2013, 1 miljoen euro in. Wethouder Bert Van de Burgt: “Met steun van veel partners uit de wereld van onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers wordt de komende tijd het University College in Dordrecht tot stand gebracht. Zo verbindt Ecoshape zich als onderzoeksinstituut aan het University College. Dordrecht is de ideale locatie voor hoger onderwijs met het thema water.”  

Op het speerpunt duurzaamheid wil Dordrecht inzetten op concrete maatregelen voor Dordtenaren. Wethouder Harry Wagemakers: “Om ondernemers en bewoners meer mogelijkheden te bieden, hebben we samen met HVC de Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) opgericht. We steken hier beide 700.000 euro startkapitaal in, onder andere voor zonnepanelen op panden van de gemeente en voor het aanschaffen van de zonatlas waarmee Dordtenaren snel en eenvoudig kunnen zien of hun dak geschikt is voor zonnepanelen en welke besparing het oplevert."  

Bij het speerpunt leefbaarheid is er uiteraard veel aandacht voor de wijken. Wethouder Rinette Reynvaan is blij dat de gemeenteraad instemt met de investering van 8,8 miljoen euro in de vernieuwing van Dordrecht-West. ,,In wijken als Crabbehof en Wielwijk gebeurt al veel, maar we zijn nog niet klaar. In Oud-Krispijn is de vernieuwing al veel verder. Daar moeten we nu de resultaten vasthouden, waarbij vooral bewoners zelf aan zet zijn.''   

Wethouder Piet Sleeking vindt blijvende aandacht voor de levendige binnenstad belangrijk. "We gaan de komende tijd oogsten met bijvoorbeeld het opknappen van Achterom/Bagijnhof en het filmtheater The Movies. De plannen voor de bioscoop bij Stadswerven zijn in uitvoering. Maar we moeten ook nadenken hoe we daarna verder gaan met de binnenstad. We willen vooral bewoners en ondernemers uitdagen om met nieuwe initiatieven te komen."

Wethouder Mos geeft aan dat het het college zich hard maakt voor economie. "Meer toeristische bezoekers, daar liggen volop kansen." Met de komst van het Nationaal Onderwijsmuseum naar gebouw De Holland, de restauratie van Kunstmin en ontwikkeling van het Hof en Energiehuis wordt het aanbod aan cultuurvoorzieningen versterkt. Maar ook het MKB wordt niet vergeten. Mos: "Om het vestigingsklimaat te verbeteren en ondernemers te trekken of te behouden, spelen we geld vrij voor een acquisitiefonds. Daarnaast is bereikbaarheid een belangrijk onderdeel van het vestigingsklimaat."

Aanspreken algemene reserve
Om de begroting 2013 sluitend te krijgen, spreekt Dordrecht de algemene reserve aan. Voor deze strategie is gekozen om zorgvuldig te kunnen reageren op een nieuwe bezuinigingsronde. Het college vindt dit verantwoord, omdat de totale reserve genoeg is om de financiële risico’s op te vangen. Voor de jaren daarna is deze aanpak echter niet meer vol te houden, omdat de bezuinigingen op rijksniveau aanhouden.
Om een volgend college niet met financiële tekorten te belasten, laat het college nu bezuinigingsvoorstellen opstellen. Zo kan in juni volgend jaar bij de kadernota 2014 een bezuinigingspakket worden gepresenteerd waarmee komende Rijksbezuinigingen opgevangen kunnen worden het weerstandsvermogen op peil wordt gehouden ruimte is gecreëerd voor investeringen in de stad.

Verbinding met de stad
Voor de ontwikkeling van de stad is samenwerking met vele partners in de stad nodig, zoals bedrijven, instellingen maar zeker ook inwoners. Vanuit het concept Vertrouwen & Verantwoordelijkheid (V&V) wil de gemeente  zo veel mogelijk maatschappelijke allianties aangaan: met bestaande en met nieuwe partners. Er zijn voldoende mogelijkheden om goede ideeën uit de stad te ondersteunen. Daarnaast wil het college de regionale samenwerking binnen de Drechtsteden, ook op ambtelijk niveau, versterken. Daarmee kunnen de Drechtsteden besparen op de kosten van ambtenaren.
 
Lokale lasten 
Dordrecht staat al jaren bekend als gemeente met lage lokale lasten. Het afgelopen jaar heeft de stad alleen de inflatiecorrectie van 2,8% op de OZB toegepast. In 2013 wordt zelfs afgezien van het verhogen van de OZB-opbrengst met de inflatie van 2,8 % en blijft het bedrag dus gelijk aan dat in 2012.  

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.