Nelleke de Smoker vestigt aandacht op maar 3 op 10 raadsleden zijn vrouwen

05 december 2017
Nelleke de Smoker vestigt aandacht op maar 3 op 10  raadsleden zijn vrouwen

DORDRECHT - Nelleke de Smoker (53) fractievoorzitter van D66 Dordrecht vestigt de aandacht op vrouwen in de politiek. Volgens een onderzoek zijn maar drie van de tien raadsleden vrouw. Het twitter bericht komt nadat haar partij haar op de elfde plek heeft gezet van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Op de kandidatenlijst van D66 staan bij de eerste tien nu volgens het landelijke gemiddelde drie vrouwen. Als de advieslijst voor de leden was gevolgd, had Nelleke de Smoker nog in de top 10 gestaan. Na stemming onder de leden viel zij net uit de top 10. De eerste vrouw bij D66 Dordt staat nu op plek vier.

Het artikel over vrouwen in de  politiek waarop het D66 raadslid de aandacht vestigt heeft een Dordtse link, want het eerste kamerlid Suze Groeneweg woonde in haar jeugd in de Hoeksche Waard en gaf een jaar les als beginnend onderwijzeres in Dordrecht.

Nelleke geeft de publicatie door van  de vereniging van raadsleden. De door haar gekozen tekst luidt:

DEN HAAG - Op 17 september 1918 werd Suze Groeneweg het eerste vrouwelijke lid Tweede Kamerlid. Een jaar later werd Mathilde Haan in Roermond het eerste vrouwelijke raadslid. Toch leverde dit niet enkel gejuich op. Volgens de liberalen had de Katholieke Kiesvereniging haar niet ‘uit sympathie voor de vrouwenbeweging’ naar voren geschoven, maar ‘zuiver en alleen als lokvogel om kiezers te vangen’. Honderd jaar later is minder dan 30% van de raadsleden vrouw. Waarom zo weinig vrouwen actief in de raad?

Lees het hele onderzoek HIER (pdf).

Met de Grondwetwijziging van 1917 kregen vrouwen passief kiesrecht: ze mochten niet zelf stemmen, maar mochten wel gekozen worden. Veel veranderde dit echter niet in de raad: in 1962 was het percentage vrouwelijke raadsleden nog maar 4%. Hierna nam het aantal vrouwen in de gemeenteraad toe tot 23% in 1998. Deze groei is sindsdien afgezwakt. Van de 9.018 raadsleden in 2017 hadden er 2.552 vrouwen verdeeld over de 388 gemeenten zitting in de gemeenteraden: 28,3%.

Belang van diversiteit

Het streven naar een diverse samenstelling van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders draagt bij aan een goede afspiegeling van de gehele bevolking. De herkenbaarheid en toegankelijkheid van raadsleden neemt daardoor toe. Daarnaast bevordert een evenwichtigere verdeling in de gemeenteraad de bredere vakkennis: teams met diverse samenstelling leiden tot betere prestaties dan teams bestaande uit alleen mannen.

Waarom zijn er weinig vrouwen actief in de politiek?

Er zijn een aantal factoren waarom weinig vrouwen lokaal politiek actief zijn. De grootste barrière voor vrouwen blijkt het combineren van het raadslidmaatschap met zorgtaken, gezin en werk. Daarnaast heerst het gevoel dat persoonlijke profilering noodzakelijk is in de lokale politiek. Onderzoek laat verder zien dat het lage aantal vrouwelijke raadsleden mede afhankelijk is van meerdere praktische factoren, zoals de partijkeuze en duur van aanblijven.

Meer vrouwen in de politiek: hoe?

De eerste stap voor meer vrouwen in de lokale politiek is het vergroten van de bewustwording. Bestuurders en inwoners van gemeenten moeten normaal gaan vinden dat vrouwen deze posities vervullen. Raadsleden kunnen bij het opstellen van een profielschets voor het werven van nieuwe raadsleden rekening houden naar wat voor type ze op zoek zijn. Tevens draagt dit bij aan de bewustwording van vrouwelijke inwoners dat politiek wel degelijk iets voor hen kan zijn.

Om de toestroom van nieuwe vrouwelijke raadsleden te vergroten, zijn er meerdere stappen mogelijk. Een mogelijke stap hierin is de gemeenteraad en politiek als instituut te benaderen zonder teveel partijpolitiek. Het organiseren van algemene bijeenkomsten, gebruik maken van rolmodellen en het opzoeken van de lokale media kunnen hieraan bijdragen. Dit zorgt er ook voor dat partijen de gelegenheid hebben om zich te profileren.

Daarnaast moet het raadslidmaatschap, eenmaal gekozen, voor vrouwen aantrekkelijk blijven, zodat de instroom meer én uitstroom minder wordt. Ook hier kan de gemeenteraad met ondersteuning van de griffier gezamenlijk optrekken. Het organiseren van aparte coaching, aanpassen van vergadertijden en een verandering van de vergadercultuur kan hier aan bijdragen.

Vrouw en wethouder worden?

Overweeg je om er een schepje bovenop te doen en als vrouw zitting te nemen in het college? Kom dan op maandag 11 december naar Bunnik of op woensdag 24 januari naar Dordrecht voor een oriëntatiebijeenkomst over het wethouderschap, speciaal gericht op vrouwen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 4 december 2017  

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.  

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.  

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.     

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het ind

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.