Nieuwe wet maakt screening aspirant huurders mogelijk

22 december 2017 door Hennie van der Zouw
Nieuwe wet maakt screening aspirant huurders mogelijk

DORDRECHT - College van Dordrecht stelt Gemeenteraad voor om de Minister te verzoeken woningen aan te wijzen voor selectieve woningtoewijzing.

Iedereen moet prettig kunnen wonen in Dordrecht. Woonoverlast en criminaliteit kunnen dit gevoel aantasten. Om woonoverlast preventief aan te pakken, stelt het college de gemeenteraad voor de minister van BZK te verzoeken om de Lijnbaan, Vogelbuurt en de complexen Aardappelmarkt en Eisingahof (van woningcorporaties) aan te wijzen voor selectieve woningtoewijzing.

Het college streeft naar een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor alle inwoners. Om de leefbaarheid in Dordrecht te verbeteren, zet de gemeente meerdere maatregelen in. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van de openbare ruimte, versterken van de sociale structuur en inzet op een schone stad.

Screening
De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) schept mogelijkheden om sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen die door screening op overlastgevend en crimineel gedrag komen. De aanvraag beperkt zich tot woningen van woningcorporaties de Lijnbaan, Vogelbuurt en de complexen Aardappelmarkt en Eisingahof.

Verzoek gemeenteraad
De gemeente paste sinds begin 2016 samen met politie en woningcorporaties Trivire en Woonbron selectieve woningtoewijzing toe op basis van een convenant. Aspirant huurders werden op verzoek van gemeente en politie gescreend op overlast gevend gedrag. Sinds 1 januari biedt de Wbmgp de wettelijke basis om screening uit te voeren. Om dit toe te passen, moet de gemeenteraad een verzoek richten aan de minister van BZK.

Wethouder Reynvaan (wonen): 'De leefbaarheid in de wijken en wooncomplexen staat onder druk. Er wordt al intensief samengewerkt door verschillende partners om dit te verbeteren. De verbetering is merkbaar maar broos. Met de inzet van de nieuwe wet en de aangewezen locaties verwachten we een verdere verbetering omdat huurders met overlastgevend of crimineel gedrag geweerd worden.'

Voor die mensen die uiteindelijk geweerd worden, blijven voldoende woningen beschikbaar.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.