Oud-PvdA raadslid Eric Meijer vindt dat zijn partij de vernieuwing heeft gemist en gaat voor de Dordtse partij

09 februari 2018
Oud-PvdA raadslid Eric Meijer vindt dat zijn partij de vernieuwing heeft gemist en gaat voor de Dordtse partij

DORDRECHT - Oud-gemeenteraadslid voor de PvdA, mr. Eric Meijer,  wil graag uitleggen waarom hij in de komende campagne voor de nieuwe raad van Dordrecht de DORDTSE PARTIJ steunt.

Hij is nog landelijk lid van de PvdA, maar mist dat deze partij zowel in Dordrecht als landelijk vaak de boot mist. De PvdA zou moeten herbronnen en is volgens Meijer in de affaire rond DuPont te vaag gebleven.

Meijer zal  daarom optreden als  een van de lijstduwers van de Dordtse Partij met zittend raadslid Alfred Meijer als lijsttrekker.

De Dordtse partij is een nieuwe naam op het stemformulier. Volgens Meijer stelt de partij bestuurlijke vernieuwing, participatie, schoner milieu (lucht, grond en water) als prioriteiten. Vanavond vanaf 20 uur presenteert de Dordtse partij zichin een horecazaak aan de Voorstraat 261.

De persoonlijke verklaring van mr. Eric Meijer luidt:

Afgelopen twee gemeenteraadsverkiezingen heb ik geprobeerd om de PvdA te vernieuwen en de jonge generatie aan de kop van de lijst te krijgen waarbij een zeer ervaren prominent als coach en raadslid zou optreden.

De trainingen waren positief voor die twee raadsverkiezingen maar de gewenst partijvernieuwing en kadervernieuwing kwamen niet tot stand in Dordrecht. Dit plucheplakken is in strijd met innovatie en het overdragen aan nieuwe jonge generaties eveneens in strijd met partijregels.

De Pvda zou zich landelijke moeten herbronnen. De affaire Marleen Barth en Moorlag staan niet op zichzelf. De idealen van verheffing, verdeling van inkomen, macht en kennis zijn prachtig. Maar de politici bij de PvdA die de MACHT hebben en hadden brengen te weinig van de theoretisch idealen in de praktijk. Eric Meijer zal landelijk bijdragen om de cultuuromslag bij de bestuurders  in het land voor elkaar te krijgen indien dat in 2025 niet het  geval is zullen veel leden afhaken.

De Dordtse Partij

De Dordtse partij staat dicht bij de burgers en zorgt dat er in alle wijken kleine bedrijven komen waar alle creativiteit en inzet van mensen zonder werk en met werk tezamen met vrijwilligers worden geactiveerd.

Wij willen dat er plekken in de stad komen waar de verstikkende wetgeving en regelgeving losgelaten kunnen worden en werkeloze en arbeidsongeschikten de kans krijgen om binnen hun beperkingen weer aan de slag te gaan. Experimenten voor deze pilots worden bij het Kabinet aangevraagd. In Almelo is dat bij de Thuiszorg al toegestaan.

In Dordrecht komen plekken van hoop waar naar burgers geluisterd wordt zoals TOKO YVONNE (Wielwijk) en het VOGELNEST(Vogelwijk). Daarnaast zullen alle kerken en moskeeën gevraagd worden om als plek van hoop op te treden. De dynamiek en samenhorigheid die dan tot stand komt zal Dordrecht, naast de historie en cultuur, uniek maken in Nederland.

Ambtenaren leren we meer in een omgekeerde Pyramide te denken. Net als in de EU worden wensen en feiten opgehaald in de stad bij de inwoners, bedrijven en organisaties. De raad en college geven de ambtenaren opdracht binnen kaders om te komen tot beleid en uitvoering. Het luisteren naar burgers zal een verademing worden. Daarnaast vinden we participatie en versterking van groepen die het zeer zwaar hebben, zoals mantelzorgers, thuiswonende ouderen met dementia inwoners met licht of zwaarder autisme, etc., zeer belangrijk.

De Dordtse Partij wil niet dat alle groenen longen op ons eiland worden volgebouwd. Er moet veel meer met top stedenbouwkundigen en lokale architecten bezien worden waar, met behoud en bescherming van de historische binnenstad, meer hoogbouw gepleegd kan worden. Indien gesteld wordt in Dordrecht dat men voor de Minister van BIZA Ollogron gaat liggen inzake bouwen over de dijken en het groene hart, is het consistent om evenmin in het Wielwijkpark te bouwen voor de hoogste inkomens.

Cultuur, historie en kunstenaars vormen een sterk element van Dordt. De Dordtse Partij wil dat veel vaker kunstenaar betrokken worden bij het ambtelijk proces. Zo wordt out of the box denken, voortbouwend op de historie en cultuur, veel meer verweven in het ambtelijk apparaat en de output van het apparaat in de vorm van nota’s en vergunningen etc.

Het juridisch kader voor ondernemers in Dordrecht dient creatiever en minder KAFKAIAANS te worden uitgevoerd door de gemeentet. Een kanobedrijf dat groots investeert en getroffen wordt door maximale uitleg van regels die op grote boten van toepassing zijn mag en kan niet getroffen worden bij dit creatieve businessplan en de uitvoering daarvan.

MKB-bedrijven dienen royaal schade vergoed te krijgen indien die rechtmatig is veroorzaakt wordt door de lokale overheid over het gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Aan de voorkant moet een voorschot verstrekt worden indien de werkzaamheden boven het normaal maatschappelijk risico uitstijgen. Daarnaast dient er meer respect te komen voor het MKB.

De Dordtse Partij stelt voor dat er eerst eens koffie wordt gedronken met ondernemers alvorens er zonder communicatie bestuursdwang van soms 25.000 EURO toe gepas wordt. Hier gaan bedrijven failliet aan, met alle gevolgen van dien. Ga eerst het gesprek met elkaar aan.

De Dordtse partij wil iedere vorm van discriminatie uitsluiten en is van oordeel dat niet alles bij de overheid neergelegd moet worden. Burgers mogen elkaar aanspreken op gedrag Hulpverleners zoals ambulance, brandweer, politie, zorginstelling dienen maximaal beschermd te worden door de burgers en overheid. Daarbij is zero tolerance aan de orde.

Er zijn veel jongeren actief op de sociale media. Iedere ambtenaar krijgt van deze jongere les hoe hij in de uitvoering van zijn werk de sociale media positief kan betrekken zodat de eindeloze stroom brieven mails tot 50% kan verminderen.

Er zit zeer veel energie in onze stad en het wordt tijd dat de elite van de stad betrokken raakt bij de problematiek in mindere wijken. Hierdoor kan de tweedeling verminderen en een stad opstaan die veiligheid, respect en leefbaarheid voorop stelt.

De Dordtse partij wil er alles aan doen om de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving maximaal te maken waarbij veiligheid verbetert, aantasting van de gezondheid door vervuilde lucht verminderd en inwoners zich op iedere plek in de stad prettig voelen.

(verklaring Eric Meijer 9 februari/13 februari)

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.