PvdA: "Waarom is de raad buitenspel gezet bij stopzetting subsidie Vrijwilligershuis?

06 maart 2018 door Hennie van der Zouw
PvdA: "Waarom is de raad buitenspel gezet bij stopzetting subsidie Vrijwilligershuis?

DORDRECHT - PvdA en GroenLinks: 'Uit de krant moeten raadsleden vernemen dat college subsidie wil stopzetten. Jarenlang verzorgde het SSKW de vrijwilligersondersteuning en de vrijwilligersvacaturebank. Sinds 2014 werkt het SSKW in opdracht van de gemeente samen met Stichting MEE (voorheen DWO). Deze organisatie hield zich eveneens bezig met vrijwiligersondersteuning, waar het accent meer lag op mensen met beperkingen (WMO).

In die tijd zijn felle discussies gevoerd in en vraagtekens geplaatst door de gemeenteraad over de samenvoeging van beide instellingen op het terrein van vrijwilligersondersteuning. De verschillende cultuurstijlen binnen beide organisaties vond men moeilijk te verenigen en zou een goede samenwerking belemmeren.

Niet eerder dan in 2016 – nadat er een onderzoek door het OCD is uitgevoerd – kreeg  de PvdA Dordrecht informatie dat het niet naar wens verliep en dat de gewenste resultaten uitbleven. Verscherpte resultaatafspraken zijn toen gemaakt bij de subsidiebeschikking van 2017. Daarna heeft de gemeenteraad niets meer vernomen. De toename van vrijwilligers op allerlei terreinen, de instroom van vrijwilligers via de Sociale Dienst Drechtsteden en het belang van vrijwilligers voor de leefbaarheid van de Dordtse samenleving vragen om een stevige, moderne en professionele vrijwilligersondersteuning en organisatie.

De Pvda was dan ook uitermate verbaasd om uit de krant te moeten vernemen dat het college een voorgenomen besluit heeft gemaakt om de subsidie aan het Vrijwilligershuis te stoppen met ingang van september 2018. Met meerdere partijen zou nu worden gesproken over continuering en invulling van de vrijwilligersondersteuning.'

Dit alles is voor de PvdA en GroenLinks reden om de volgende vragen aan het college te stellen:

1. Er is ons niets bekend over de resultaatafspraken die genomen zijn bij de subsidiebeschikking van 2017 bij de vrijwilligersondersteuning. Toch heeft het college het voorgenomen besluit genomen om de subsidie aan het Vrijwilligershuis te stoppen.

- Waarom heeft u dit besluit genomen zonder met de gemeenteraad/Adviescommissie Sociaal te overleggen? Waarom bent u niet met een voorstel naar de raad gekomen en heeft u geen stand van zaken gegeven?

2. Uw besluit om de subsidie aan het Vrijwilligershuis te stoppen lijkt eerder ingegeven door de
ambitie snel te kunnen handelen dan om een zorgvuldig proces te willen volgen.

- Wat zijn de redenen om een dergelijk besluit over de stopzetting zo snel te willen nemen zonder overleg met of invloed van gemeenteraad?

3. De gemeenteraad heeft het voorgenomen besluit over het stoppen van de subsidie uit de krant moeten vernemen, terwijl u weet dat u een informatieplicht heeft naar de gemeenteraad.

- Wat is de reden dat u niet eerst met informatie naar de gemeenteraad bent gekomen alvorens
te besluiten? Waarom heeft u de gemeenteraad buiten spel gezet?

4. De gemeenteraadsverkiezingen vinden binnenkort plaats. Nieuwe beleidskeuzes kunnen dan worden gemaakt door een nieuw college en nieuwe gemeenteraad.

- Was het dan niet chiquer geweest om de voorgenomen stopzetting van de subsidie over te laten aan het nieuwe bestuur na een uitvoerige behandeling en discussie over de wijze van vrijwiligersondersteuning in college en raad?

5. U zegt in gesprek te gaan/zijn met partijen over de voortzetting en invulling van de vrijwilligers-ondersteuning.

- Welke partijen zijn hierbij betrokken? Is het Vrijwilligershuis ook een van die partijen? Indien nee, waarom niet?

6. Wij hechten grote waarde aan de inspraak van afnemers/deelnemers.

- Worden ook vrijwlligers zelf betrokken bij het vormen van een nieuwe Stichting?

7. De PvdA hecht grote waarde aan het werk van vrijwilligers en aan een professionele vrijwilligersondersteuning. Zorgvuldige besluitvorming is daarbij een belangrijk aspect.

- Bent u dan ook met ons van mening dat het hele proces niet zorgvuldig is verlopen en dat de
beslissing over de organisatie van de vrijwilligersondersteuning een raadsbevoegdheid is?

8. In de Raadsinformatiebrief (die overigens ook pas is gepubliceerd na het krantenbericht) staat dat beide partijen een zienswijze hebben kunnen indienen. Het SSWK heeft een zienswijze ingediend.

- Waar kunnen wij deze zienswijze van het SSKW vinden?

9. - Beide partijen – SSKW en MEE – hebben verschillende, mogelijk zelfs te concluderen tegenstrijdige culturen. Dit was van meet af aan bekend. Een conclusie dat de ene partij wel en de andere partij geen zienswijze heeft ingediend is natuurlijk geen onderbouwing in deze.

- Vindt u dan ook niet dat het verschil tussen deze partijen niet duidelijk wordt aangetoond?

Tot zover de vragen van de PvdA- en GroenLinks fracties.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.