Dordrecht wil een zelfbewust eiland zijn waarbij het verleden kracht voor de toekomst geeft

29 mei 2018

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders wil Dordrecht steviger op de kaart zetten. Dat heet een zelfbewust eiland zijn.

Zo wordt vanuit het verleden naar de toekomst het volgende geschreven in het zogeheten coalitie accoord tussen BVD, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP. Het werd vandaag gepresenteerd aan de gemeenteraad en daarna werd het nieuwe dagelijks bestuur van de stad gekozen.

De tekst over de toekomst van het verleden:

Zelfbewust eiland


Eilanden hebben een bijzondere aantrekkingskracht op mensen, niet alleen hier maar wereldwijd. Eilanders zijn zelfbewust; los van ‘de wal’ creëren we onze eigen kansen en pakken we samen door op vraagstukken die ertoe doen.

Vanuit die kracht wil de nieuwe coalitie samen met ondernemers en instellingen ook de wereld tegemoet treden: voortvarend en zonder valse bescheidenheid. Zodat we onze positie als toegangspoort naar de Randstad ten volle benutten.

Van stapelrecht naar watereconomie
Het verleden toont de kracht van onze stad: nadat Dordrecht bijna 800 jaar geleden stadsrechten kreeg, ontwikkelde de stad zich in de middeleeuwen tot belangrijke handelsstad en stapelplaats, en was het een van de zes grote steden van Holland.

De Sint Elisabethsvloed in 1421 veranderde onze welvarende stad in een eiland omringd door vaarwegen, waardoor het stapelrecht van de stad door handelaars omzeild kon worden en onze economie opnieuw moesten worden opgebouwd.

Water als bedreiging en als kans; dat was zo in de vijftiende eeuw, en vandaag is dat niet anders. We zien kansen én opgaven die onlosmakelijk verbonden zijn met onze geografische ligging: gelegen rondom een knooppunt van wegen, sporen en rivieren vormen we de toegangspoort naar de Randstad en zijn we een geliefde uitvalsbasis voor inwoners en bedrijven.

Nu de economie aantrekt, stijgt de vraag van starters en gezinnen naar aantrekkelijke, goed bereikbare woningen in onze stad. Bedrijven willen zich vestigen op de nieuwe bedrijventerreinen en op de Campus Leerpark/Gezondheidspark. In die vraag willen we voorzien, zodat de stad groeit en bloeit en sterker wordt.

De komende jaren is er veel te vieren in de stad en ook daarmee zetten wij de stad stevig op de kaart. Dordrecht heeft immers een rijke traditie aan historische gebeurtenissen, waarop we met recht trots zijn.

Uiteraard vieren en herdenken we die momenten. Zo kijken we in 2018-2019 terug op 400 jaar Dordtse Synode, nationaal en internationaal van groot belang.

In 2020 vieren we dat Dordrecht 800 jaar geleden stadsrechten kreeg en daarmee de oudste stad van Holland is. In 2021 is het 600 jaar geleden dat het landschap van Dordrecht en de Biesbosch werd gevormd door de Sint Elisabethsvloed.

Een goede gelegenheid om de bijzondere kwaliteiten van Dordrecht als ‘groen/blauwe parel’ in de Randstedelijke delta en de relevantie van waterveiligheid nog eens te benadrukken. Allemaal redenen om de volle aandacht te schenken aan het mooie erfgoed van de stad en de blijvende betekenis voor ons land.

We vertalen de energie en kracht van de historie naar concrete projecten en impulsen om Dordrecht ‘toekomstproof’ te maken: een gezonde, groene stad vol leven en ondernemerszin, om door te geven aan nieuwe generaties zelfbewuste ‘Eilanders’ en iedereen die daar bij wil horen en aan bij wil dragen.


Wat voor stad willen we in 2030 zijn?

Om voor onze inhoudelijke ambities steeds scherpe keuzes te maken, hebben we het toekomstbeeld van 2030 geschetst en van daaruit terugvertaald naar keuzes en beleid voor de komende vier jaar.

Wat is het ‘Nieuw Dordts Peil’ in 2030?


Dordt is in 2030 een nog betere versie van zichzelf: een groene, levendige stad die beweegt naar 140.000 inwoners, met een veerkrachtige bevolking en een hoger welvaartsniveau, sociaal-economisch in balans.

Een stad waar geboren en getogen Dordtenaren en steeds meer nieuw gevestigde ‘Eilanders’ profiteren van het beste van twee werelden: de eigenheid, de zelfbewustheid en de grootstedelijke voorzieningen van Dordrecht enerzijds en de uitstekende connecties met de Randstad anderzijds. Want zeg nou zelf: waar kun je zo dicht bij Rotterdam wonen in een historische stad, omringd door water en met een Nationaal Park als achtertuin?

Dordrecht heeft haar unieke positie langs de weg, water en spoor maximaal benut. Als gevolg daarvan zijn logistieke bedrijven zich in Dordrecht en de Drechtsteden gaan vestigen. In hun kielzog is ook de bedrijvigheid in de zakelijke en financiële dienstverlening, kennis gedreven maakindustrie, toerisme en recreatie fors toegenomen.

Dit aanbod van werk op beroepsgericht, midden en hbo/universitair niveau heeft ook de aandacht getrokken van hbo’s die hier specifieke opleidingen zijn gestart. Tot slot is Dordrecht met haar topklinisch ziekenhuis een belangrijk speler in de gezondheidszorg.

De groei van de stad en de verbondenheid met de metropoolregio bieden ondernemers en inwoners volop kansen op werk.

Meer werk betekent ook minder armoede, minder laaggeletterdheid en minder eenzaamheid. Dordrecht is in 2030 een stad waar inwoners voor zichzelf een positief toekomstperspectief zien, waar meer mensen méédoen en in staat zijn om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Zijn uitdagingen (even) te groot om zelf of samen met de naaste omgeving aan te pakken, dan kunnen mensen terugvallen op snelle, passende en betaalbare ondersteuning.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.