Subsidieverlening Dordrecht kan zakelijker

20 juni 2018 door Hennie van der Zouw
Subsidieverlening Dordrecht kan zakelijker

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht heeft op papier een functionerend mechanisme om grip te houden op gesubsidieerde organisaties. Wel is op onderdelen ruimte voor verbetering. Dit concludeert de rekenkamercommissie in haar onderzoeksrapport naar de doelmatigheid van subsidies.
Veel Dordtse organisaties ontvangen subsidies, omdat de gemeente vindt dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van maatschappelijke doelen. De rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre de gemeente Dordrecht zicht heeft op de doelmatigheid en continuïteit van gesubsidieerde organisaties. Daarnaast is bekeken welke mogelijkheden er zijn om de (financiële) sturing en controle te verbeteren. Aanleiding voor het onderzoek was dat enkele gesubsidieerde instellingen recent in financiële problemen zijn gekomen en de raad zich overvallen voelde door de berichtgeving daarover. Het onderzoeksrapport is 19 juni 2018 aangeboden aan de gemeenteraad.

Het gaat om de procedures én de inhoud
De rekenkamercommissie noemt als een van de verbeterpunten de samenwerking tussen het subsidiebureau en het vakinhoudelijke accountmanagement. Het subsidiebureau heeft kennis van procedures, cijfermatige onderbouwingen en eventuele risico's. Het vakinhoudelijke accountmanagement richt zich meer op de gemeentelijke beleidsdoelen. Het samenspel tussen deze organisatieonderdelen kan krachtiger wanneer de kennis van het subsidiebureau meer wordt ingezet, bijvoorbeeld door het structureel en intensiever betrekken van het subsidiebureau bij de verantwoordingsgesprekken met de gesubsidieerde organisaties.

Wettelijke evaluatieplicht wordt niet nageleefd
Daarnaast beveelt de rekenkamercommissie aan als college ten minste eenmaal per vijf jaar een evaluatieverslag van de subsidierelaties te publiceren. De subsidierelatie is beter te beoordelen door boven de dagelijkse gang van zaken in een subsidieproces uit te stijgen en om meer van een afstand ernaar te kijken. In 2014 formuleerde de rekenkamercommissie een vergelijkbaar advies. Tot op heden is hiermee nog niets gebeurd.

Periodieke heroverweging van inzet subsidie is nodig
Het college bepaalt welk instrument het meest passend is om een beleidsdoel te realiseren. Naast het subsidiëren van activiteiten van een (maatschappelijke) organisatie is vaak ook het inkopen van een dienst van diezelfde (maatschappelijke) organisatie mogelijk. Het college kan de afwegingen daarover expliciet maken en hiervoor een afwegingskader maken en periodiek de keuze heroverwegen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aanwezigheid van een markt met voldoende partijen, mogelijkheden om scherp te sturen op de te leveren diensten, de mogelijkheid om na afloop van de contractperiode een andere leverancier in te schakelen.

Bijdragen aan sporthallen zijn ook subsidie
Een apart punt maakt de rekenkamercommissie van subsidies aan de sporthallen die door sportclubs worden gebruikt. Het Verenigingshallenplan (VHP) is een grondslag voor subsidieverstrekking aan sporthalstichtingen, maar zonder duidelijke vastlegging van uitgangspunten, voorwaarden en prestaties. Doordat het Sportbedrijf de VHP-bijdragen niet ziet als subsidies, valt dit volledig buiten de subsidiemethodiek. De rekenkamercommissie adviseert om de VHP-subsidies in het subsidiebeleid en het subsidiebureau te betrekken bij de afhandeling om van de voordelen van de subsidiemethodiek gebruik te kunnen maken.

Reactie college, nawoord rekenkamercommissie
Het college reageert in haar bestuurlijke reactie overwegend positief op het rapport. Het valt de rekenkamercommissie wel op dat het college niet periodiek wil evalueren noch wil heroverwegen of subsidie nog steeds het meest passend is. De rekenkamercommissie wil nogmaals benadrukken dat het met enige regelmaat stilstaan bij eerder gemaakte keuzes over het gebruikte instrumentarium helpt om te komen tot een transparante en weloverwogen afweging.  

Bijlage: Samenspel bij subsidies.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.