Conferentie tegen armoede op 13 september

06 september 2018 door Hennie van der Zouw
Conferentie tegen armoede op 13 september

DORDRECHT - "Met het overgrote deel van de Dordtenaren gaat het steeds beter. De piekende economie zorgt ervoor dat steeds meer mensen een baan vinden. Op het nieuws en in de kranten volgt het ene positieve bericht het andere snel op: We hebben de laagste werkloosheid sinds 2001 en we groeien het hardst van heel Europa. Bovendien beginnen Dordtenaren dat door de (voorzichtige) loonstijgingen en de herziening van het belastingstelsel in 2019, ook echt te voelen in hun portemonnee. Dat is nieuws waar we terecht heel blij mee zijn!

Toch is er ook een ander geluid. Verleden week nog kopte AD de Dordtenaar dat het aantal gezinnen in Dordrecht dat leeft onder de armoedegrens stijgt: ‘Werd altijd verondersteld dat het ging om één op de tien gezinnen, inmiddels ligt dat getal op bijna één op de negen Dordtse gezinnen’, aldus het AD. Ook moest het Drechtstedenbestuur in antwoord op raadsvragen die we samen met de fractie van de VSP stelden bekennen dat zelfs tijdens deze ongekende economische piek, steeds meer 55plussers zijn aangewezen op een bijstandsuitkering omdat zij niet meer aan de bak komen op de reguliere arbeidsmarkt.

Rijkdom en armoede nemen tegelijkertijd toe. Dat leidt ertoe dat de kloof tussen arm en rijk en tussen mensen die mee kunnen komen in de samenleving en mensen die blijvend vastzitten aan de randen van de samenleving ook toeneemt. We begrijpen elkaar steeds minder, daar moet de grote armoedeconferentie van 13 september aanstaande over gaan. Elkaar begrijpen en vanuit dat begrip komen tot oplossingen die ons weer bijeen brengen.

Met wethouder Heijkoop hebben we een bestuurder die armoedebestrijding zeer terecht tot speerpunt heeft gemaakt, meermaals liet hij optekenen het: ‘onverteerbaar te vinden dat zoveel kinderen in armoede opgroeien’. Wij verwachten in de begroting 2019 dan ook concrete extra investeringen in het voorkomen, terugdringen en verzachten van armoede. 
- Extra investeringen om langdurig werklozen, te bemiddelen naar regulier werk.
- Ruimhartig minimabeleid om mensen voor wie op de reguliere arbeidsmarkt ‘tijdelijk’ geen plek meer is, te ondersteunen.
- Een uiterste inspannen om te zorgen dat mensen alle voorzieningen en regelingen waar zij recht op hebben, ook echt gebruiken."

“Kevin Noels, Fractievoorzitter D66 Dordrecht”

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.