VSP stelt vragen betreffende de Politiepost Krispijn

29 januari 2019 door Hennie van der Zouw
VSP stelt vragen betreffende de Politiepost Krispijn

DORDRECHT - Er komen bij de VSP signalen binnen uit de wijk Krispijn, dat er zorgen zijn over de gebrekkige communicatie tussen de burger en politie. 'De politiepost in Oud-Krispijn is 'volgens de VSP, 'het resultaat van acties van de bewonersorganisatie van Oud-Krispijn (OKBZ) naar aanleiding van de hogere criminaliteit om de veiligheid en het gevoel van de wijkbewoners voldoende te waarborgen.'

'Als gevolg van het beleid van justitie, concentratie op kerntaken en terugbrengen van het aantal kleinere politieposten is de huidige bemensing van de politiepost geminimaliseerd en wordt deze politiepost volgens onze waarneming nog incidenteel gebruikt.' Aldus de VSP.

Voor het grootste deel van de tijd hangt er volgens de VSP het bordje 'gesloten' bij de politiepost in Oud-Krispijn.

De VSP stelt daarom de volgende zes vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

1. Is het college van ervan op de hoogte dat, de huidige minimale bezetting van de post in strijd is met de afspraken die in het verleden zijn gemaakt over het volledig open en in bedrijf houden van deze post? Het is u waarschijnlijk bekend dat, het volledig bureau er staat met meldkamer, cellencomplex, garages e.d. Het bureau heeft naar ons idee geen functie meer en staat leeg.
- Kan het college aangeven wat de bestemming is voor dit bureau?
- Permanente leegstand of herbestemming?

2. Bent u met de VSP eens dat deze wijk een veiligheidsrisicogebied is en daarom extra aandacht en inzet nodig heeft?

3. Klopt het dat de communicatie hierover met de bewoners en de organisatie zich heeft beperkt is tot een mededeling en NIET tot een overleg?

4. Is het college het met de VSP eens, dat de huidige minimale inzet en bereikbaarheid van de wijkagenten, één maal per twee weken spreekuur geen volwaardig alternatief vormt voor het waarborgen van het veiligheidsgevoel en de bereikbaarheid van de politie in een nog steeds kwetsbare wijk?

5. De VSP maakt zich zorgen, dat de feitelijke bereikbaarheid van de politie via internet voor bijvoorbeeld aangiftes bij grote groepen senioren/ouderen leidt tot problemen bij het doen van aangiftes en of meldingen en een gevoel van onveiligheid in de hand werkt. Deelt u deze menig en bent u bereidt hier iets aan te gaan doen?

6. Het is voor alle burgers in onze stad van vitaal belang, dat de veiligheid en gevoel van de burgers voldoende is gewaarborgd door de inzet en de bereikbaarheid van de politie. De burgemeester dient er in opdracht van de raad op toe te zien, dat deze voldoende wordt gewaarborgd en dat vooraf open en duidelijke communicatie plaats vindt met de burgers voordat er veranderingen worden doorgevoerd. Zeker met betrekking tot de inzet en vooral bereikbaarheid van de politie in de stad en in het bijzonder Krispijn. Is het college bereidt hierover met de bewoners van Krispijn in gesprek te gaan en de ruis die er is ontstaan weer vlot te trekken met de bewoners en organisaties in de wijk?

Tot zover de VSP.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.