Vragen gesteld over uitvoering toekomstvisie sportparken V.V. Dubbeldam / TTVD / Movado

12 maart 2019 door Hennie van der Zouw
Vragen gesteld over uitvoering toekomstvisie sportparken V.V. Dubbeldam / TTVD / Movado

DORDRECHT - Er is de laatste tijd veel gedoe om Dordtse Sportclubs. De fracties van D66 en de VSP hebben hierover schriftelijke vragen aan B&W van Dordrecht gesteld. Kevin Noels, Fractievoorzitter D66 Dordrecht: “We hopen dat we als politiek in Dordt collectief verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van dit dossier. Het heeft al veel te lang geduurd en de verenigingen verdienen duidelijkheid en hebben dringend een nieuwe accommodatie nodig. Laten we niet vergeten dat verenigingen op ons verzoek meewerken aan de verhuizing en niet andersom.“

Onderwerp: Uitvoering toekomstvisie sportparken V.V. Dubbeldam / TTVD / Movado.

Inzicht in financiële exploitatie van stichting Sporthal De Dijk en de verenigingen
In uw voorstel gaat stichting Sporthal de Dijk een lening aan van 1,2 miljoen euro. Deze lening brengt een verzwaring van de exploitatie met zich mee.

- Kunt u ons op hoofdlijnen inzicht geven in de huidige exploitatie van stichting Sporthal de Dijk?
- Kunt u ons op hoofdlijnen inzicht geven in de toekomstige/beoogde (met lening verzwaarde) exploitatie van stichting Sporthal de Dijk?
- Wij doen de aanname dat de exploitatie voor een belangrijk deel gedragen moet worden door de huuropbrengsten van de huidige en de nieuwe huurders ‘de sportvereniging TTVD en Movado’. Klopt deze aanname?
- Hoe kijkt u naar de eigendomspositie / huur / onderhoud in de nieuwe situatie?
- Een aanvullend daarop. Heeft u met hen becijferd of de exploitatie van de sportverenigingen dit kan dragen?

Verbouwing Sporthal de Dijk
Voor de verbouwing/uitbouw van stichting Sporthal de Dijk. Is een bedrag begroot van 2,5 miljoen euro.

- Sporthal de Dijk is midden jaren 90 gebouwd. Kunt u ons inzicht geven in de bouwkundige staat en het energielabel van het gebouw (EPG)?
- Kunt u ons op hoofdlijnen, maar specifieker dan in het huidige voorstel, aangeven waar u het bedrag van 2,5 miljoen euro voor gebruikt? Is dat alleen de renovatie/vergroting of zet u ook in op duurzaamheid?
- Kunt u ons aangeven wat de verwachte functionele levensduur van het gebouw is na de verbouwing/uitbouw? En hoe verhoudt deze functionele levensduur zicht tot de levensduur van een nieuw te bouwen zaal?

Kosten per m2 accommodatieruimte verschillen sterk
In uw voorstel lijkt u verschillende vierkante meterprijzen te hanteren voor de accommodaties. Zo kost een vierkante meter accommodatieruimte in scenario 1a 1601,95, in scenario 1b 1762,32 en in scenario 5 1394,23.

- Kunt u voor de verschillende scenario’s verklaren hoe u tot de verschillende vierkante meterprijzen bent gekomen?
- Kunt u aangeven wat gezien de huidige marktomstandigheden een reële kostprijs per vierkante meter accommodatieruimte is?

Verschil van inzicht benodigde vierkante meters accommodatie v.v. Dubbeldam
Uit de scenario’s die uw college ons voorstelt blijkt een groot verschil te zitten tussen het aantal vierkante meters accommodatieruimte dat v.v. Dubbeldam nodig zegt te hebben en het aantal vierkante meters dat volgens de normen van de KNVB nodig is.

- Kunt u ons de verschillende berekeningen die u heeft gemaakt op basis van de normen van de KNVB ter beschikking stellen?
- Heeft uw college met v.v. Dubbeldam een gesprek gevoerd over dit grote verschil van inzicht over het benodigde aantal vierkante meters?
- Wilt u ons de argumentatie van v.v. Dubbeldam voor een groter aantal vierkante meters voor de accommodatie ter beschikking stellen?

De schadeloosstelling
De schadeloosstellingsberekening lijkt in uw voorstel te zijn verworden tot een taxatieverslag van de huidige accommodaties. De terminologie verondersteld dat een vereniging die op verzoek van de gemeente verhuist naar een andere locatie, ‘daar in elk geval niet slechter van wordt’.

- Kunt u voor ons duiden hoe u het begrijp schadeloosstelling uitlegt?
- Bent u het met ons eens dat een vereniging die op verzoek van de gemeente meewerkt aan een verhuizing, daar niet ‘slechter’ van mag worden?

Tot zover de Fractie D66 Dordrecht en de Fractie VSP

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.