Frans-Bauke van der Meer (GL), Dordtse kandidaat voor de Provinciale Staten

18 maart 2019 door Hennie van der Zouw
Frans-Bauke van der Meer (GL), Dordtse kandidaat voor de Provinciale Staten

DORDRECHT - Frans Bauke van der Meer, die woensdag 19 maart kandidaat staat voor de provinciale staten, wordt op dinsdagmiddag 25 maart ook in het Stadhuis van Dordrecht geinstalleerd als burger-raadslid voor Groen Links. Dat heet tegenwoordig commissielid. Zijn fractie telt tevens vier raadsleden. Alleen in de formele raadsvergadering - meestal kort op dinsdagavonden en langer op de dinsdagmiddag - zit Frans Bauke niet op een stoel namens GroenLinks.

DORDRECHT -(Bron Groen Links) Frans-Bauke van der Meer woont in Dordrecht en staat nr. 11 op lijst van GroenLinks voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Willy Leferink voelde hem aan de tand over zijn drijfveren.

Frans-Bauke is geboren in Bolsward (Friesland) en heeft zijn studie Sociologische Economie afgerond aan de Rijks Universiteit Groningen. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Twente. Omdat zijn vrouw in de Randstad werkt, kwam Frans-Bauke naar Dordrecht en ging werken als bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Onlangs ging Frans- Bauke met pensioen.

Als bestuurskundige deed Frans-Bauke onderzoek naar het functioneren van het openbaar bestuur en publiceerde daarover. Frans-Bauke: ‘Ik doe dat nog steeds, maar ik wil óók bijdragen aan het bestuur en op die manier politieke resultaten boeken.’ Frans-Bauke is gekozen als burgerraadslid voor GroenLinks in Dordrecht en is lid van de werkgroep energietransitie. In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen heeft hij meegeschreven aan het programma van GroenLinks in Dordrecht. Lezen en zingen zijn grote hobby’s. Frans Bauke: ‘Onlangs zong ik nog als tenor de Mattheus Passion in de Wilhelminakerk in Dordrecht’.

Eén van de onderwerpen waar Frans-Bauke zich mee bezighoudt is de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt. Frans-Bauke: ‘Deze wet regelt de manier waarop provincies en gemeenten besluiten nemen over inrichting van onze omgeving. Het gaat dan over wegen, natuur, grond voor woningbouw, maar ook hoe het vergunningsproces moet lopen om bijvoorbeeld een belangrijke verbouwing aan een woning door te voeren.’ Zowel provincie als gemeente zijn hierbij betrokken.

De inrichting van de omgeving met wegen en natuur is in eerste instantie een zaak van de provincies, maar de inrichting van een wijk of buurt is zaak van de gemeente en haar burgers. Frans-Bauke legt uit: ‘Bij bijvoorbeeld een verbouwing waarvoor een vergunning nodig is, zal de eigenaar van de woning volgens deze wet eerst zelf het overleg met de buren of andere belanghebbenden moeten voeren, vóórdat hij naar de gemeente stapt. De gemeente zal de vergunning pas toekennen als de eigenaar duidelijk heeft gemaakt dat het overleg met o.a. de buren heeft plaatsgevonden. Op dit moment, dus vóórdat de Omgevingswet geldt, kan dezelfde eigenaar eerst bij de gemeente de vergunning aanvragen en krijgen buren inspraak na publicatie. De wet gaat ook de inspraak regelen als gemeenten wijken en buurten anders willen inrichten. Veelal gebeurt dat nu ook met participatie, maar de Omgevingswet legt dat nog eens strikter vast’.

Voor het inrichten van onze leefomgeving en het bereiken van de klimaatdoelen houdt de provincie een heel belangrijke rol. Daarom is Frans-Bauke ook blij met het initiatief van GroenLinks, de PvdA, D66 en Nida in Zuid Holland om de klimaatdoelen van Parijs als dwingend uitgangspunt te nemen voor het provinciale beleid.

Frans Bauke: ‘Een duidelijk voorbeeld van de rol van de Provincie is het beleid over windmolens. Een provinciaal bestuur kan besluiten dat meer windmolens nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. Voor plaatsing is dan altijd de medewerking van gemeenten nodig omdat zij de grond hiervoor beschikbaar moeten stellen. Indien de gemeenten dat nalaten zal de provincie dwingend kunnen optreden en gemeenten tot plaatsing verplichten. Ook hierbij gaat de Omgevingswet een rol spelen.’

Juist die wisselwerking tussen gemeente en provincie vindt Frans-Bauke interessant. Zowel als bestuurskundige als volksvertegenwoordiger is hij dan ook een echte verbinder. Kies dan ook Frans-Bauke van der Meer voor een Dordtse stem in de Provincie Zuid-Holland!

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.