,,Dordtse" kerk in Limburgse Bunde/Meersen kijkt vandaag terug op kwart eeuw historie

12 oktober 2019
,,Dordtse" kerk in Limburgse Bunde/Meersen kijkt vandaag terug op kwart eeuw historie

DORDRECHT - Het zal de stad Dordrecht vrijwel zeker geheel ontgaan, maar vandaag wordt in Limburg Dordtse kerkgeschiedenis geschreven. Immers met steun vanuit Dordrecht werd in het RK-land gewerkt aan een protestantse kerk.

De beginstichting onder voorzitterschap van ds. J. de Groot uit Dordrecht nam evangelist Kees van den Boogaart aan om daar het Woord te verkondigen.

De officiele protestantse kerk in Limburg liet in de jaren negentig van de vorige eeuw in dagblad DE Dordtenaar weten niet gelukkig te zijn met de zending vanuit Dordrecht, waarover toen regelmatig werd geschreven in het kerkblad Hervormd Dordrecht.

De geschiedenis telt nu 25 jaar.

De christelijk gereformeerde zendingsgemeente in Bunde bestaat 25 jaar. Vandaag wordt dat herdacht met een symposium. Tijdens die bijeenkomst wordt teruggeblikt op de afgelopen kwart eeuw en geven mensen getuigenissen. Bram Dingemanse en André Meulmeester,evangelisten elders in het land, spreken over contact leggen met niet-gelovige mensen en het verdiepen van dat contact.

(eerder nieuws op Dordrecht.net)

Evangelisatie vanuit Dordrecht met Kees van den Boogaart leidt tot stichting officiele kerk in Limburgse Bunde

DORDRECHT –  In Bunde/Meersen is een kerk gesticht, die is ontstaan vanuit evangelisatie vanuit Dordrecht. Kees van de Boogaart begon er in 1993 met steun vanuit de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde kerk in Dordrecht. Ds. J. de Groot was één van de mensen die hem steunde. De evangelisatie is inmiddels overgegaan in een officiële kerk: De christelijke gereformeerde kerk.

Kees van de Boogaart, die eerst in Dordrecht tot de Julianakerk behoorde, beschouwt zich als pionier en is volgens berichten uit Limburg in Kerkrade met nieuwe evangelisatie verder gegaan.

In de jaren negentig van de vorige eeuw was kerkelijk Limburg niet zo blij met de komst van evangelisatie vanuit Bunde en Meersen met zoals dat leek steun van een Hervormde kerk uit Dordrecht.  Vooral de Hervormde Kerk maakte bezwaar vanuit Limburg, want als minderheid werden de contacten gekoesterd met de grote RK kerk.

Overigens: Officieel werd het werk lange tijd gesteund door een aparte stichting in Dordrecht , die nog op internet is te vinden.

De velden waren wit om geoogst te worden, was het parool vanuit Dordt voor Limburg. Dagblad De Dordtenaar bracht zelfs een pagina over het werk vanuit Dordt in het over het algemeen rooms katholieke Limburg.

Geschiedschrijving evangelisatie Bunde (eigen site)

We zijn een jonge protestants christelijke gemeente die ontstaan is vanuit het verlangen dat zoveel mogelijk mensen in aanraking zullen komen met het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus en daardoor een persoonlijke relatie met God zullen krijgen.

Gedrongen door de liefde van Jezus Christus is Evangelist Kees van de Boogaart in 1993 één dag per week begonnen met het uitdelen van christelijke lectuur en bijbels, het leggen van contacten met mensen en om mensen in een bepaalde nood een luisterend oor te bieden.
Aangezien op een gegeven moment het aantal contacten steeds meer is gegroeid en de behoefte aan bijbelstudie (uitleg van de Bijbel) is toegenomen, heeft hij besloten om in 1994 als gezin naar Zuid-Limburg te verhuizen. Zodoende is er meer tijd vrij gekomen voor het bieden van pastorale zorg en het leggen van contacten met de bevolking.

Direct de dag na de verhuizing in 1994 is hij begonnen met het houden van samenkomsten. Door de behoefte aan bijbelonderwijs en gemeenschap is als vanzelf de Christelijke gemeente Bunde/Meerssen ontstaan. Steeds meer mensen hebben de weg naar onze gemeente gevonden en het aantal activiteiten is ook aanzienlijk uitgebreid. Inmiddels, na ups en downs, zijn we een kleine hechte gemeente, die elkaar in woord en daad bijstaat. Tijdens de zondagse samenkomsten staat de praktische uitleg van het Woord van God (de Bijbel) centraal, maar daarnaast heeft ontmoeting (bijv. tijdens de koffie na de dienst) ook een belangrijke plaats in onze gemeente.
Het is ons intense verlangen en gebed dat nog veel meer mensen in aanraking komen met de blijde boodschap van redding en vergeving door Jezus Christus en we hopen en bidden dat u er daar één van bent!

Voor het Nederlands Dagblad (ND) en het Reformatorisch Dagblad (RD) is de nieuwe positie van Bunde nieuws.

Zo meldt het ND:

,,Een kleine christelijke gemeente in Zuid-Limburg, ontstaan uit hervormd evangelisatiewerk, wil zich aansluiten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dat heeft de Christelijke Gemeente ‘Stem van de Goede Herder’ te Bunde/Meerssen bekendgemaakt. De gemeente is ontstaan uit het van oorsprong hervormde evangelisatiewerk van de nog bestaande stichting Evangelisatie Bunde en omstreken. Het was dan ook de bedoeling dat de gemeente zich Nederlands Hervormd zou noemen, maar dat is na de komst van de Protestantse Kerk niet meer mogelijk. ‘De tijd heeft ons in dit opzicht ingehaald, het kerkelijk palet is veranderd.’, aldus het ND over de toekomst van het in Dordrecht geboren initiatief.

Ook Vanuit vele Hervormde Gemeenten in het land is het evangelisatiewerk in Zuid-Limburg vele jaren van harte ondersteund, zo wordt nog aangegeven.

Dat bleek ook duidelijk tijdens het begin. Het RD meldde nadrukkelijk Dordrecht als vertrekpunt: C. A. van den Boogaart uit Dordrecht is gisteravond bevestigd als evangelist in het Zuidlimburgse Bunde. Dat gebeurde in een dienst in de hervormde kerk van Sprang-Capelle, waarin ds. J. C. de Groot uit Dordrecht voorging. Van den Boogaart wordt evangelist namens de Stichting Evangelisatie Bunde e.o., die voortkwam uit de evangelisatie-commissie van de hervormd-gereformeerde wijkgemeenten in Dordrecht.

Ds. De Groot nam als tekst Filippenzen 2:5-8. Hij zei onder meer dat Jezus Christus zich openbaarde in de gestalte van een Dienstknecht. „Tot het uiterste heeft Hij zich voor ons willen vernederen. Als u zich in het aangezicht van zo''n Heiland niet nederig voelt, dan kent u Hem niet. Dat is vreselijk. Want dan volhardt u in uw eigendunk, in uw hoogmoedig gedrag tegenover God en de naaste".
Lees meer over:  Kees van den Boogaartbunde

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.