Zaterdag 16 maart werd de Biesbosch Natuurprijs 2018 uitgereikt aan Huub Oome uit Klein-Zundert

18 maart 2019
Zaterdag 16 maart werd de Biesbosch Natuurprijs 2018 uitgereikt aan Huub Oome uit Klein-Zundert

DORDRECHT - Huub Oome heeft zich gedurende ruim 60 jaar ingezet voor behoud, bescherming en ontwikkeling van de Biesbosch als bijzonder natuurgebied. De prijs werd, ten overstaan van een grote schare familie, vrienden en kennissen, aan Huub uitgereikt door Ejsmund Hinborch, laatste voorzitter van de Vereniging Behoud Biesbosch die in 2016 is opgeheven.

De Biesbosch Natuurprijs, bestaande uit een oorkonde en een bronzen sculptuur van een Zeearend, is een initiatief van de Stichting Nauur-en Vogelwacht Biesbosch (NVB) en ingesteld ter gelegenheid van haar 30-jarige bestaan in 2013. Het bronzen kunstwerk is beschikbaar gesteld door Van den Herik Sliedrecht

Eerder werd de prijs toegekend aan:
2013 Verrein Dübener Heide
2014 Jan Koolen
2015 Dirk Fey
2016 Jan v/d Esch
2017 Hans Gebuis

Hubertus Johannes Josephus Oome, geboren 17 maart 1937 te Made (Architect)
Bijna sinds ‘mensenheugenis’ is Huub Oome verbonden met de Biesbosch. Al in zijn jeugd raakte hij in de ban van dit bijzondere cultuur- en natuurgebied en dat is tot op de dag van vandaag nooit meer overgegaan. Met zijn betrokkenheid, enthousiasme en gedrevenheid en zijn, in vele jaren opgebouwde, deskundigheid is hij uitgegroeid tot een van de grote kenners van de Biesbosch in al zijn facetten.
Ook doorzettingsvermogen en een groot gevoel voor rechtvaardigheid zijn hem niet vreemd en zo werd hij al vroeg een van de belangrijkste actievoerders die opkwam voor de belangen van de Biesbosch.

Dat gebeurde in een tijd dat bescherming van natuur en landschap allerminst vanzelfsprekend was en de bedreigingen van de Biesbosch aan de orde van de dag waren. Die combinatie van kennis, ervaring en actiebereidheid maakte dat Huub een bijzonder breed scala aan activiteiten ontwik-kelde en zich op vele terreinen inzette voor het goede doel: Behoud van de bijzondere waarden van de Biesbosch. 

Eén van de eerste aanvallen op de Biesbosch, waarbij Huub zich al bewust werd van de underdog-positie van de natuur, was de inpoldering en bedijking van een mooi stuk Biesbosch ten zuiden van de Amer, eind 50-er jaren van de vorige eeuw. Een nieuwe dijk langs de Amer en afdamming van het Gat van den Ham. Het gebeurde gewoon, in een tijd dat de plannen voor complete inpoldering van de Biesbosch nog maar net van tafel waren.

Daarna hielden de bedreigingen van de Biesbosch nauwelijks meer op. In 1970 was de afsluiting van het Haringvliet nog maar net een voldongen feit, toen een olieramp zich voltrok bij de Amercentrale: Grote hoeveelheden olie lekten de Biesbosch in, met grote gevolgen voor plant en dier en de waterkwaliteit. Huub heeft zich toen met al zijn energie ingezet om de rampzalige gevolgen te beperken. Die inzet heeft hij ook ge-toond bij de botulisme-uitbraken in de Biesbosch. In 1972 was Huub mede-organisator van de grote Biesboschtentoonstelling: 550 jaar Biesbosch in Werkendam. Hij was met o.a. Huib den Tuinder, Jan Koolen, Dick Veenhuizen en Jan van der Esch actief in het Streekhistorisch Genootschap d’n Biesbosch. Hij was mede-oprichter van het eerste Biesboschbezoekerscentrum in Drimmelen. En in 1975 was hij een van de oprichters van de Werkgroep Behoud Biesbosch, de club waar, misschien wel voor het eerst, kennis van de Biesbosch verbonden werd met actievoeren voor de Biesbosch, een combinatie die Huub op het lijf geschreven was.En zo gaat het door. In 1977 gaat de werkgroep over in de Vereniging Behoud Biesbosch, waarin de kennis van de Werkgroep wordt voortgezet en het actievoeren wordt geprofessionaliseerd. Huub is vanaf de oprichting tot de opheffing van de VBB in 2016 zonder onderbreking actief bestuurslid geweest en was daarmee een van de pijlers van de Vereniging. Onder de vlag van de VBB kon Huub vele eieren kwijt. Hij heeft zich jarenlang actief ingezet voor een verantwoorde ontwikkeling van de  water-recreatie, waar sprake was van ongebreidelde groei en druk. Regelmatig heeft hij het gemeentebesturen lastig gemaakt, als die weer met plannen kwamen om de economie en de recreatie te stimuleren of kiezers te paaien ten koste van de Biesbosch. Dat ging met brieven, persberichten en bezwaarschriften, maar evengoed stapte Huub op be-stuurders af om de belangen van de Biesbosch direct onder de aandacht te brengen en de discussie aan te gaan.

Maar Huub was niet alleen actievoerder. Zijn liefde voor de natuur en in het bijzonder de Biesbosch als natuur- én cultuurgebied heeft een rijke oogst opgeleverd. Huub is altijd een verwoed verzamelaar geweest van verhalen en attributen over de Biesbosch. Hij was een van de schrijvers en samenstellers van het boek ‘Een Bos Biesbosch’, een gezamenlijke uitgave uit 1985 van de VBB en het Natuur en recreatieschap de Hollandse Biesbosch. Hij was de schrijver en samensteller van het boek ‘De Biesbosch op de kentering van het getij’ uit 2005, een deskundig eerbetoon aan de fraaie Biesboschfoto’s van Jules Witlox uit de vijftiger jaren. En Huub was (en is) een verwoed en kundig vogelaar. Vele publicaties in vogelbladen  kwamen van zijn hand. Jarenlang heeft hij vogels geringd in de eendenkooi van Terheijden, was hij wetlandwacht voor de Biesboschregio en heeft hij zijn vogelkennis ingezet tegen de jacht in de Biesbosch. Hij ontwierp diverse vogelhutten, waarbij hij zijn vogelkennis kon combineren met zijn ontwerpkwaliteiten.

Wat ook niet onvermeld mag blijven is zijn grote inzet voor het cultureel erfgoed in de Biesbosch en eigenlijk in heel Noord-Brabant. Met zijn kennis als architect is hij vele malen opgekomen voor de bescherming en het duurzaam onderhoud van de karak-teristieke griendketen in de Biesbosch. Toen Staatsbosbeheer, vooral om financiële redenen, veel keten wilde afstoten, heeft Huub daar vanuit de VBB stevig, maar op-bouwend, actie tegen gevoerd.

Al met al een echte ‘duizendpoot’. En zijn laatste wapenfeit mag niet onvermeld blijven: bijna tot op de dag van vandaag heeft hij zich hard ingezet voor het bouwen van een visarendnest op de Vischplaat. Dit traject werd helaas onderbroken door de gevolgen van een paar stevige operaties, waarvan Huub nog steeds herstellende is. De strijdlust is echter niet verdwenen.

Huub is in brede kring bekend geworden als een groot beschermer van natuur en cultureel erfgoed. Ruimer dan alleen de Biesbosch, maar wel met een groot accent op de Biesbosch. Zijn langdurige inzet is al eens eerder gehonoreerd. In 2015 is Huub geridderd in de orde van Oranje Nassau.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.