Water Natuurlijk adviseert over boombeheer

20 april 2020 door Hennie van der Zouw
Water Natuurlijk adviseert over boombeheer

DORDRECHT - Het afgelopen jaar heeft Water Natuurlijk Hollandse Delta zich ingezet voor het behoud van bomenrijen en een duurzamer beheer van het bomenbestand door het waterschap. Hierbij bleek dat heel velen bomen belangrijk vinden. Binnen het bestuur van het waterschap Hollandse Delta zien we het draagvlak voor een beter beheer van de bomen groeien. Reden voor Water Natuurlijk om met een advies te komen voor veranderingen bij het boombeheer.

Basis voor advies
Op onze acties voor het behoud van bomen hebben vele duizenden gereageerd. Dat heeft heel veel nuttige informatie opgeleverd. Verder hebben we een enquête gehouden waaruit een helder beeld naar voren kwam van wat velen belangrijk vinden. Daarnaast hebben we  gebruik gemaakt van de kennis en ervaring in onze achterban op het gebied van landschap, cultuurhistorie en biodiversiteit in het algemeen en bomen in het bijzonder.  Dit alles was de basis voor het advies van Water Natuurlijk.

Kappen met kappen?
Er zal altijd gekapt moeten worden. Bomen gaan dood en worden voor die tijd soms gevaarlijk voor het verkeer, gebouwen etc. Water Natuurlijk pleit voor uiterste terughoudendheid met kappen. De noodzaak moet ondubbelzinnig zijn aangetoond en gecommuniceerd. Een gekapte boom dient altijd te worden vervangen. We willen dat de CO2 opname capaciteit die door de kap verloren gaat wordt gecompenseerd door extra bomen aan te planten. De extra bomen kunnen knotbomen zijn. Die gaan in de toekomst  zorgen voor biomassa met een omlooptijd van enkele jaren. Knotbomen worden om de 3 of 4 jaar geknot en het hout kan voor industriële doeleinden worden gebruikt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de oplossing van het klimaatprobleem

Biodiversiteit
Knotbomen leveren een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit. Ook variatie in soorten is van belang. Zo zijn bijvoorbeeld eiken en wilgen heel belangrijk voor biodiversiteit. Gebleken is dat 450 soorten insecten en mijten de wilg als voedselbron  gebruiken. Bij de paardenkastanje zijn dat er maar 9. Bij de keuze voor nieuwe aanplant moet hier rekening mee worden gehouden. Inheemse soorten dienen ook de voorkeur te krijgen boven de nu vaak gekozen cultuurvarianten. Boomstructuren hebben een meerwaarde voor biodiversiteit.

Boomrijen
Rijen bomen langs dijken, wegen en watergangen krijgen veel waardering van het publiek. De landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarde is groot. De waarde van boomrijen als ecologische verbinding wordt sterk onderschat. Met name voor vogels en vleermuizen zijn ze cruciaal als vliegroute en foerageergebied. In de wetgeving krijgen deze boomrijen niet de bescherming die ze verdienen. Rijen populieren en wilgen kunnen vaak zonder vergunning worden gekapt. Water Natuurlijk adviseert een beleid waarbij boomrijen duurzaam in stand worden gehouden. Dit betekent dat er per bomenrij een beheerplan moet komen voor meerdere decennia  gericht op instandhouding van de rij.

Advies
Water Natuurlijk heeft het advies ingediend bij het college van dijkgraaf en heemraden. We hebben gevraagd dit te betrekken bij het opstellen van het Groenbeleidsplan waarin wordt gewerkt. We hebben gemerkt dat het college ontvankelijk is voor onze argumenten. We hebben dus goede hoop op een betere toekomst voor onze bomen.

Joost Kievit MSc

Voor verdere informatie:
Anne Mollema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 0611017484
Joost Kievit MSc, voorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta , telefoon 078-6731522
Het volledig advies is te vinden via https://www.waternatuurlijk.nl/hollandse-delta-wn/nieuws-wn

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.