29 Koninklijke onderscheidingen in Dordrecht

27 april 2012
29 Koninklijke onderscheidingen in Dordrecht

DORDRECHT - Tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk van Dordrecht op vrijdag 27 april heeft burgemeester A.A.M. Brok, tijdens de zogeheten Algemene Gelegenheid, 29 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Voor de gedecoreerden in spe is de Koninklijke onderscheiding een grote verrassing. De aanvragers van de Koninklijke Onderscheiding verzinnen met de naaste omgeving van de decorandus vaak ingenieuze verhalen om hem of haar naar de Grote Kerk te lokken.


Foto: Thymen Stolk

Zesentwintig Dordtenaren zijn lid in de Orde van Oranje Nassau geworden; drie inwoners zijn gedecoreerd ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hieronder een volledig overzicht van de 29 Dordtenaren die Koninklijk onderscheiden zijn

Lid in de Orde van Oranje Nassau:

M. Baas-Kool, Johanna Naber-erf, Dordrecht,
Zette zich 20 jaar in voor de Ontmoetingskerk. Meer dan 25 jaar vrijwilliger bij het verpleeghuis De Sterrenlanden. Zij was coördinator en bezorger van het kerkblad in Sterrenburg. Vanaf 1995  medewerker en secretaris van de kiosk van het Albert Schweitzerziekenhuis.

H. van den Brink, Peppellaan, Dordrecht,
Kwam als sporter uit voor het waterpoloteam van zwemvereniging ‘Merwede’. Heeft zich meer dan 45 jaar als starter en trainer ingezet en was als official betrokken bij de organisatie van nationale en internationale zwem- en waterpolowedstrijden. Is tevens voorzitter van de afdeling Zuid van de Nationale Vereniging ‘De Zonnebloem’, regio Dordrecht.

E.J. Bruinsma, Haaswijkweg Oost, Dordrecht,
Voorzitter van de Stichting Dordtse Evangelisatie. Is oprichter van een gesprekskring van de Hervormde Gemeente te Dordrecht, uitgegroeid tot meerdere kringen met een ledenaantal van 140 personen.
Was verder actief in de Hervormde Kerk als leider van de jeugdvereniging Rafidum en jeugdouderling.
Is zeer betrokken bij mensen die leven aan de rand van de samenleving. Haalt zes dagen per week brood en voedsel wat over is bij Dubbeldamse supermarkten en verspreidt dit onder gezinnen die (nog) niet voor extra ondersteuning in aanmerking komen in Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. 

J. van Dalen, Van den Broek-erf, Dordrecht,
Is 22 jaar lid van de Dordrechtse Krachtsport & Atletiekvereniging ‘Hercules’ en bekleedde gedurende 13 jaar de functie van secretaris van de afdeling atletiek. Maakt sinds 2003 als secretaris deel uit van het hoofdbestuur. Fungeert sinds 1993 als secretaris van de Nederlandse Politie Bond (NPB), afdeling Dordrecht. Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en is afgevaardigde voor de Bondsraad, het ledenorgaan van de NPB.

D.G. Dolderman, Binnen Kalkhaven, Dordrecht,
Vanaf 1964 actief als trainer/leider van de Voetbalsport. Begonnen bij Voetbalvereniging Pelikaan in Zwijndrecht, later leider van het jeugdteam en het tweede team bij  Zaalvoetbalvereniging Ceverbo te Zwijndrecht. Medeoprichter van en betrokken bij de vereniging Inter Football Drechtsteden in Dordrecht.
Medeoprichter, lid van het hoofdbestuur en scheidsrechter van de Dordtse Zaalvoetbal Stichting.
Ook bijna vijftien jaar begeleider bij de zwemvereniging Nautilus, tegenwoordig MNC in Zwijndrecht.

M. van Driel, Nijenstein, Dordrecht,
Meer dan 40 jaar organist in de Gereformeerde kerk van resp. Strijen en Dordrecht. Vanaf 1985 lid van de orgelcommissie van de 4 PKN kerken in Dordrecht. Ruim 20 jaar lid van de commissie eredienst van de Gereformeerde kerk in Dordrecht.
Vanaf 1995 bestuurslid van de Gereformeerde Organisten Vereniging en sinds 2000 secretaris van de Stichting Bachorgel in Dordrecht.

M.H. Dubbelman-De Bruin, Dennenlaan, Dordrecht,
Vanaf 1979 gastouder van Vietnamese bootvluchtelingen. Ruim 20 jaar chauffeur en leidster van het kinderclubwerk van de Stichting Dordtse Evangelisatie.
Ook meer dan twintig jaar activiteitenbegeleidster in de Meteoriet (een woonvorm van lichamelijk gehandicapten in Dordrecht).
Was bijna vijf en twintig jaar actief bij de voetbalvereniging Dubbeldam door te helpen in en het schoonhouden van de kantine.

B.M. Eichhorn-Kusters, Admiraalsplein, Dordrecht,
Zet zich ruim 25 jaar in voor de wijk Wielwijk. Maakt deel uit van het Vrijwilligers Overleg en is vanuit het wijkcentrum ‘De Admiraal’ verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van een scala aan vrijwilligersactiviteiten. Fungeert in het wijkcentrum tevens als baliemedewerkster. Is namens wijkbewoners betrokken bij diverse overlegplatforms met betrokken instanties als gemeente, woningbouwcorporaties en opbouwwerk.

W. van Eijk, Goeman Borgesiusplantsoen, Dordrecht,
Bijna zestig jaar actief als vrijwilliger van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Dordrecht. Begonnen als leidster en bestuurslid van de jeugdvereniging, 15 jaar secretaresse van de Commissie van Beheer van deze Kerk. Verrichtte tevens scriba-taken van de kerk en was redactielid van het Kerkblad.
Naast het kerkenwerk vijf en twintig jaar voorzitter van de Industriebond CNV en vanuit haar functie als directiesecretaresse, actief geweest als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen.
 
A. Euser, Crayensteynstraat, Dordrecht,
Meer dan 30 jaar actief in het kerkelijk vrijwilligerswerk. Maakt sinds 1998 deel uit van het bestuur van de Stichting Dordtse Evangelisatie en was ruim 14 jaar betrokken bij het evangelisatiewerk tijdens zomervakanties op camping ‘Bruggehof’. Zette zich als jeugdouderling in voor het jongerenwerk binnen de Nederlands Hervormde Kerk, wijk 2 en was nauw betrokken bij de Zondagsschool ‘Bidt en Werkt’. Richtte in 1985 het kinderkoor ‘Osanna in Excellis’ op en is sindsdien voorzitter. Was tevens 28 jaar voorzitter van het volwassenenkoor ‘Osanna in Excellis’.

J. Everse, Vredenburg, Dordrecht,
Was 32 jaar actief binnen de Gereformeerde Gemeente Dordrecht, waar hij functies als diaken, ouderling en scriba bekleedde. Ruim 13 jaar fungeerde hij ook als scriba van de classis Dordrecht van de Gereformeerde Gemeenten en verrichtte pastoraal werk in de zorgcentra ‘Vreedonk’ te Dordrecht en ‘Nebo’ te Zwijndrecht. Was gedurende 9 jaar nauw betrokken bij het schippersinternaat ‘Eben Haezer’.

J.E. van Herwijnen – Makkelie, Heysterbachstraat, Dordrecht,
Als dochter van de grondlegger van het Museum 1940 – 1945 raakte zij al op jonge leeftijd betrokken bij het museum. Is sinds de opening in 1988 vrijwel elke dag aanwezig en verricht een scala van werkzaamheden. Is ruim 10 jaar penningmeester van de Stichting Vrienden van het Museum 1940 – 1945 en is verantwoordelijk voor het beheer van de museumcollectie. Tevens betrokken bij de Stichting Vesting Holland, die tot doel heeft originele voorwerpen, documenten en beeldmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog te verzamelen en te conserveren.

J. de Jong – Hobers, Maaskant-erf, Dordrecht,
Al meer dan 60 jaar vrijwilligster voor het Rode Kruis, afdeling Dordrecht. Gedurende 40 jaar betrokken bij de jaarlijkse collectie, de ledenadministratie en de bijzondere vakanties van het Rode Kruis. Thans nog verantwoordelijk voor de beheer van het afdelingsgebouw. Van 1994 tot 2010 diaken in de Andreaskerk en later in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie Amstelwijck.

L.C. Korteweg, Parklaan, Dordrecht,
Was van 1980 tot 1998 ouderling en kerkvoogd van de Hervormde Noorderkerk en sinds 2011 lid van de kerkenraad van de Hervormde Andreaskerk. Bekleedde het voorzitterschap van de ouderraad van de Mytylschool ‘De Vlij’ en was penningmeester van de Hervormde stichting ‘De Mussen’. Was tot eind 2011 vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Protestantse Zorggroep ‘Crabbehoff’. Maakte van 2007 tot 2011 deel uit van het bestuur van de Rotaryclub Dordrecht.

H.T. Kranenburg, Cornelis Houtmanstraat, Dordrecht,
Is sinds 1997 voorzitter en penningmeester van de bewonersvereniging van de Houtmanflat en zet zich in om het sociaal isolement van ouderen te verminderen. Neemt als actieve wijkbewoonster deel aan de diverse overlegplatforms en levert zo een bijdrage aan de verbetering van de sociale leefbaarheid en samenhang in Wielwijk. Was van 1991 tot 2003 voorzitter van de FNV Vrouwenbond afdeling Dordrecht en zet zich sinds 2007 als vrijwilligster in voor het Duurzaamheidscentrum ‘Weizigt’

M. Kruijswijk – van der Nagel, Kinkelenburg, Dordrecht,
Sinds 1987 actief in de Protestantse Wijkgemeente Sterrenburg. Heeft verschillende bestuursfuncties bekleed, zoals ouderling, scriba, secretaris van de wijkdiaconie en is nu interim-voorzitter van de wijkkerkenraad. Is daarnaast sinds 1978 betrokken bij de interkerkelijke Cantorij ‘Cantate Domino’ en levert niet alleen een muzikale bijdrage maar ook een organisatorische.

E.D. Kruijswijk, Kinkelenburg, Dordrecht,
Zet zich sinds 1989 vrijwillig in voor de Protestantse Wijkgemeente Sterrenburg en heeft verschillende bestuursfuncties bekleed. Fungeert ruim 10 jaar is ouderling en kerkrentmeester. Was gedurende de periode 1990 – 1995 mede-organisator van de maandelijkse Open Deur diensten. Sinds 1978 lid van de Interkerkelijke Cantorij ‘Cantate Domino’ en verantwoordelijk voor de organisatie van de optredens en concerten. Bekleed sinds 2000 het voorzitterschap.

P.C. Kwaak, Toutenburg, Dordrecht,
Organisator van wijkfeesten in Oud-Krispijn. Voorzitter van de commissie vrijwillige bewoners Oud-Krispijn. Tevens lid Wijkbeheer Overleg en bestuurslid van de Ondernemersvereniging “Oud-Krispijn”.
Is daarnaast als vrijwilliger betrokken bij de Gemeenschap Kerken Krispijn.

A.A. Kweekel, Abeelstraat, Dordrecht,
Was van 1992 tot 2006 2e penningmeester van de Dordrechtsche Football Club, ‘DFC’, waarvan hij zijn voetbalcarrière begon. Maakte in 1972 de overstap naar de voetbalvereniging ‘Oranje Wit’; werd jeugdvoorzitter en maakte als penningmeester ruim 17 jaar deel uit van het hoofdbestuur. Was mede-oprichter van de tennisafdeling van ‘Oranje Wit’ en is nauw betrokken bij het G-team, het voetbalteam van gehandicapte spelers. Is ruim 40 coach van het recreatie-volleybalteam ‘het Krakend Bot’.

B. Lugies-Wolting, Burgemeester Struijkstraat, Dordrecht,
Meer dan 40 jaar secretaresse van de zangvereniging Jubilate van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht. Ruim 35 jaar comitésecretaris van de Stichting Woord & Daad met name belast met de zorg voor het financiële adoptieplan van 40 adoptiekinderen.
Tevens vrijwilligster in Verpleegtehuis Crabbehoff en in het Zorgcentrum De Linde.

D.G. Nijman, Prunuslaan, Dordrecht,
Van 1977 tot 1989 ouderling in de Nederlandse Hervormde Noorderkerk te Dordrecht, vanaf 1989 bezoekster van ouderen in bejaardencentrum Dubbelmonde en vanaf 2006 ouderling in de PKN-gemeente Dubbeldam-Dordrecht.
Sinds 2001 rondleidster voor leerlingen van basisscholen in Museum van Gijn te Dordrecht en vrijwilliger/gastvrouw in het museumcafé van Museum van Gijn.

H.C. Oemar Said-Dekkers, Visserstuin, Dordrecht,
Vanaf 1982 vrijwilligster in de gereformeerde kerk van Dordrecht en ’s-Gravendeel. Zij was/is daar ondermeer pastoraal medewerker, docent catechese, contactpersoon en lid van de commissie eetgroep.
Van 1998 tot 2004 bestuurslid van de Bibliotheek in ’s Gravendeel en leider van het Zangersgilde in ’s Gravendeel.

C. Pennings-Van der Vlies, Erasmuslaan, Dordrecht,
Ruim 30 jaar bestuurslid van het Toonkunstkoor te Dordrecht, zij begeleidt aspirant-leden. Bij afwezigheid van de dirigent is zij repetitor en in andere gevallen neemt zij de partijstudie voor een deel van het koor waar.
Vanaf 1987 actief in de Gereformeerde kerk van Dordrecht, nu PKN als respectievelijk diaken, wijkadministrateur, pastoraal medewerkster en cantrix.
Sinds 2006 dirigent van het mannenensemble “De Korenmaat”.
 
A.C.A. Timmers, Admiraalsplein, Dordrecht,
Maakt vanaf de oprichting in 1994 deel uit van het bestuur van de Stichting Bedrijfsgerichte Kinderopvang Drechtsteden en is voorzitter van de Bridgeclub ‘80’. Bekleedde ruim 20 jaar het secretariaat van de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) en maakte 10 jaar deel uit van het bestuur van de Katholieke Ouderen Bond (KBO).

K.O. Verveer, W.H. Vliegenstraat, Dordrecht,
Richtte in 1983 de Taekwondo Vereniging Papendrecht op en is als hoofdtrainer sindsdien  betrokken bij de trainingen voor de jeugd. Zet zich daarnaast ook in voor uiteenlopende verenigingsactiviteiten. Heeft zich gespecialiseerd in de diverse stijlvormen binnen de taekwondosport en is op nationaal en internationaal niveau actief.

A.J. Vrolijk – Kooijman, Rijksstraatweg, Dordrecht,
Is betrokken bij twee maatschappelijke organisaties, t.w. muziekvereniging ‘Pro Patria’ en de Stichting Vakantie Kinder Feesten (VKF). Maakt sinds 1986 – met een korte onderbreking van 6 jaar – deel uit van het bestuur en bekleedt sinds 1997 de functie van jeugdleidster van ‘Jong Pro Patria’, die thans getransformeerd wordt naar T.O.P.P.: Toekomstig Orkest Pro Patria. Sinds 1985 actief voor de stichting VKF en levert een bestuurlijke en organisatorische bijdrage.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

T.R.C. de Lange, Dubbelsteynlaan West, Dordrecht,
Vanaf 1995 Lid/bestuurslid Jong Management VNO-NCW. Dit is een zelfstandige vereniging gericht op jonge ondernemers, directeuren en managers binnen markgerichte organisaties.
Van 2000 tot 2005: Lid bestuur Stichting Maatschappij en Ondernemen.
Van 2002 tot 2005:  Voorzitter Yes for Europe, een confederatie van Nationale Europese Federaties van jonge ondernemers.
Mede-oprichter en bestuurslid Lisbon Council, een  economische denktank.
Voorzitter van Share People, een organisatie die bevordert dat kennis en ervaring op het gebied van management wordt uitgewisseld tussen ontwikkelingslanden en de meer ontwikkelde landen.
Tevens vice-voorzitter Raad van Advies Stichting d’ONS, duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname.
Ook lid van Raad van Toezicht AMREF Flying Doctor’s.
Sinds vorig jaar voorzitter van het Nederland Handbalverbond (NHV).

M. Mazure-Brand, Kamperfoeliestraat, Dordrecht,
Vanaf 1955 diverse functies en jurylid bij de Gymnastiekvereniging Door Vrienden Opgericht (D.V.O.).
Dertig jaar bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), begeleider van het landelijk damesturnteam bij wedstrijden en trainingsstages, begeleider van juryleden, docent van jurycursussen en neutraal jurylid bij de Olympische Spelen.
Was reeds 25 jaar vrijwilliger bij de Prof. Heijmanschool (nu Kompas genaamd). Gaf bijles in rekenen en taal.

M.A. Westland, Matthijs Balenstraat, Dordrecht,
Maakt sinds de oprichting van de stichting ‘Dordt in Stoom’ in 1984 deel uit van het bestuur en bekleedt thans het voorzitterschap. ‘Dordt in Stoom’ is mede dankzij zijn inzet uitgegroeid tot het grootste stoomevenement van Europa en is van promotionele en economische waarde voor de stad Dordrecht. Heeft zich als actieve watersporter ingezet om de bereikbaarheid van de watersporthavens en –faciliteiten op het eiland van Dordrecht te verbeteren. Was 22 jaar als adjunct-directeur van de Stichting ‘de Dordtse Biesbosch’ betrokken bij het ontsluiten, bereikbaar en toegankelijk maken van het Dordtse deel van de Biesbosch voor het grote publiek.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.