26 Koninklijke Onderscheidingen in Dordrecht

27 april 2013
26 Koninklijke Onderscheidingen in Dordrecht

DORDRECHT - Loco-burgemeester en wethouder Piet Sleeking (Beter voor Dordt) wil de lintjesregen in  2014 verplaatsen van de koude Grote Kerk naar het Energiehuis. Zijn bericht via twitter:

Grote Kerk mooie ambiance voor #Lintjesregen maar stervenskoud; advies voor komend jaar: 't Energiehuis, lekker warm en voldoende parkeerruimte!

Bericht gemeente:

Tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk van Dordrecht op vrijdag 26 april heeft burgemeester A.A.M. Brok, tijdens de zogeheten Algemene Gelegenheid, 26 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Voor de gedecoreerden in spe is de Koninklijke onderscheiding een grote verrassing. De aanvragers van de Koninklijke Onderscheiding verzinnen met de naaste omgeving van de decorandus vaak ingenieuze verhalen om hem of haar naar de Grote Kerk te lokken.

Zeventien Dordtenaren zijn lid in de Orde van Oranje Nassau geworden; zeven inwoners zijn gedecoreerd ridder in de Orde van Oranje Nassau.Verder werd één onderscheiding in de gemeente Binnenmaas uitgereikt, en zal één lintje op een later tijdstip worden opgespeld.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer H. van Ballegooijen
Sinds 1979 organist van de Petruskapel en eerder van het Verpleegtehuis De Sterrenlanden en de Refajakapel. Sinds 1992 begeleider van de Zanggroep van de Petruskapel. Tevens  secretaris van de Commissie Orgelzaken van de PKN gemeente.
Van 1988 tot 2007 voorzitter van de Personeelsvereniging van JéWéRET Verkoopmaatschappij BV.

Mevrouw C. van Efferen-De Meer
Vanaf 1980 Vrijwilligster bij de Vrije Evangelische Gemeente te Hendrik Ido Ambacht en bijna vijf en twintig jaar vrijwilliger bij de Stichting CHRIS.

Mevrouw A. Gerritsen
Dertig jaar diaken in de Wilhelminakerk, PKN gemeente te Dordrecht, lid van de Centrale Diaconie, coördinator Kerkbalans en vrijwilligster in de Wilhelminakerk bij de Open Monumentendag, Sams Kledingactie, Rommelmarkt en 55+ eetgroep.

Mevrouw M.G. de Hoogh
Sinds 1978 vrijwilligster en bestuurslid van de Vereniging Kattenzorg te Dordrecht.

De heer R.H. Kooijman
Sinds 1978 politiek actief als lid van de Gemeenteraad, fractievoorzitter van de VVD en bestuurslid van de VVD.
Vanaf 1999 bestuurslid van de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV), sinds kort adviseur.
Secretaris van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Drechtsteden.
Lid van de Kring Drechtstreek van de Kamer van Koophandel Rotterdam, lid van het Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel Rotterdam en voorzitter van de Commissie Financiën van de Kamer van Koophandel Rotterdam.
Ondersteuner van het beveiligingsproject van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht.

De heer W.S. van Leeuwen
Bijna veertig jaar actief op kerkelijk terrein in Sterrenburg en de drijvende kracht achter de contacten met de kerkelijke gemeente van Gera in Thüringen.
Vanaf 1974 medeoprichter, voorzitter en bestuurslid van de Dordtse Adviesraad Gehandicaptenbeleid.
Sinds 1998 voorzitter, thans bestuurslid van de VVE Doornenburg.
Sinds 2000 adviseur ten behoeve van het gehandicaptenbeleid in Recklinghausen (Duitsland)

De heer R. van der Mast
Sinds 1973 vrijwilliger bij de Mytyl- en Tyltylschool te Dordrecht als bestuurslid en medisch adviseur.
Was 17 jaar medisch adviseur en bestuurslid van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Drechtsteden
Bestuurslid van de Historische Motorfiets Vereniging, de Classic Motor Racing Club en de ADLER-club Nederland
Sinds 2005 vrijwilliger bij Dordt Open Stad.

De heer J. Mol
Vanaf 1973 vrijwilliger, bestuurslid van de christelijke kortbalvereniging Oranje Wit in Dordrecht.
Bestuurslid van, vrijwilliger bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond.
Ruim twintig jaar medeoprichter en vrijwilliger van de Stichting Kinderhulp Curitiba, een particulier initiatief dat gesteund wordt door de Vereniging Wereldkinderen.
Sinds 2010 lid van de Sportraad Dordrecht.

Mevrouw W. Nederveen-Hendriks
Meer dan 50 jaar adviseur van het Dordtse Cellofestival en oprichter van het Salonorkest Art Nouveau. Daarnaast organisator van o.a. zondagmiddagconcerten in het Huis van Gijn.
Decoranda heeft o.a. kinderboeken, dichtbundels en recensies voor het dagblad De Dordtenaar geschreven. Zij leest ook vaak voor op scholen en is sinds 1995 redactielid van het Natuurblad van de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht.

Mevrouw J. Punt-van der Geer
Sinds 1980 lid, respectievelijk voorzitter bij de Hervormde Vrouwendienst.
Vanaf 1987 erg actief in de Grote Kerk van Dordrecht, coördinator van de informatiebalie, coördinator van het schoonmaken van de Grote Kerk.
Lid van het Comité op Zee. Zij helpt bij het sturen van kerstgeschenken naar zeelieden.

De heer T.G. Scheurwater
Vanaf 1980 penningmeester en voorzitter van de Voetbalvereniging G.S.C te Dordrecht (voorheen Voetbalvereniging Merwedeboys. Daarnaast heeft decorandus gefungeerd als jeugdleider en trainer.

De heer J.G. Sneep
Sinds 1972 onderhouder van de voliére van het woonzorgcentrum Dubbelmonde. Dagelijks verzorgt hij de voliëre en verricht hij schoonmaak- en renovatiewerkzaamheden.

De heer H.J. Velthuis
Meer dan vijftig jaar actief bij de R.K. Zwem- en waterpolovereniging Nautilis (Sinds 2000 MNC Dordrecht, als secretaris, vrijwilliger, trainer, voorzitter/coach en penningmeester.
Ruim tien jaar penningmeester en waarnemend secretaris/penningmeester van de afdeling West  van De Zonnebloem.
Medeoprichter van en vrijwilliger bij de Stichting Hill Tribes Children. De stichting zet zich in voor kansarme kinderen in Noord-Thailand.

Mevrouw A. Verbeek-Noorlander
Van 1978 tot 2011 medeoprichter, penningmeester en vrijwilliger bij Buurthuis De Driesprong.
Vrijwilliger bij voetbalvereniging Oranje Wit te Dordrecht.
Vanaf 1998 mantelzorger.

Mevrouw C. Wentzel-Schenk
Sinds 1980 respectievelijk vrijwilliger, secretaris en bestuurslid bij de Stichting Dordtse Evangelisatie.
Vrijwilliger bij het vervoer van gehandicapten naar de IKAA diensten.
Pastoraal medewerkster en catecheseleider bij de Gereformeerde Ontmoetingskerk.
Vrijwilliger bij de vrouwenvereniging De Passage, afdeling Sterrenburg/Dubbeldam en sinds 2010 presidente van de vrouwenvereniging De Passage, afdeling Dubbeldam/Stadspolders.

Mevrouw L.M. Wever-Linschoten
Dit jaar veertig jaar vrijwilligster, wijkleider en bestuurslid bij de Unie van Vrijwilligers (UVV) en vanaf 1973 bij de Stichting Het Parkhuis te Dordrecht. Zij krijgt daar op 13 mei de Margriet  uitgereikt, omdat ze de langst verbonden vrijwilligster bij het Parkhuis is.
Ze was ook vrijwilliger bij het Nederlands Rode Kruis en gezinscoach bij Humanitas Home-start.

Mevrouw W.A.M. Wilmink-Jansen
Sinds mei 1992 organiste van de Protestantse Wijkgemeente Dubbeldam, Dordrecht, de R.K. Sint-Antoniuskerk te Dordrecht en de R.K. Verrezen Christuskerk te Dordrecht.
Sinds 1993 begeleider van de Wilhelminacantorij te Dordrecht
Organiste van het Leerhuis in de Grote Kerk te Dordrecht
Organiste van de Stichting Dordtissimo te Dordrecht.
Dirigenten en organiste van het R.K. Dameskoor van de Sint-Antoniuskerk te Dordrecht.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer C.A. Beem
1975- 1980 Bestuurslid van de Stichting voor Culturele Educatie
1993- 1997 Voorzitter van de Programmaraad van de TROM
1998- 2010  Raadslid en burgerraadslid VVD
2002- 2010  Secretaris van de Adviesgroep “Senioren in de VVD”
2006- heden  Medeoprichter en secretaris Will Ferweda Foundation
Adviseur en medeorganisator toneelproducties en symposia.

Mevrouw T. van Gijzen
Van 1970 tot 1974 vrijwilliger bij de ARP (later CDA)
Sinds 1980 lid van het Landelijk Bestuur van het CDA.
Van 1991 tot 1995 Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Sinds 2004 Secretaris van de Regionale Delegatie van Zuid-Holland van de PKN
Verdere activiteiten:
Lid van de Kerkenraad van resp. Spijkenisse,  Rotterdam, Dordrecht.
 
De heer F. Riet
Vanaf 1970 ledenwerver, jeugdwedstrijdsecretaris, lid van de jeugdcommissie, voorzitter en lid van de fusiecommissie van de korfbalvereniging DCKC Snel, sinds 2005 de korfbalvereniging Deetos Snel.
Voorzitter en duo-voorzitter van de afdeling Zuid-West van het Koninklijk Korfbal Verbond.
Dertig jaar voorganger van de Interkerkelijke Kommissie voor Aangepaste Arbeid (IKAA).
Sinds 2005 commissielid en voorzitter van diverse vergaderingen van de adviescommissie van het CDA.

De heer J.P. Schoonen
Sinds 1975 actief in de amateurfilmkunst.
Sinds 1978 secretaris van de Nationale NOVAmanifestatie, nu het Nationaal NOVA Filmfestival geheten.
Mijnheer Schoonen was twintig jaar verantwoordelijk voor het secretariaat van de Jury Coördinatie Commissie van de NOVA.
Tevens penningmeester van het organisatiecomité van het Filmfestival van de Union Internationale du Cinéma, kortweg UNICA geheten.
Verzorgt de ondertiteling van in Nederland gemaakte amateurfilms.
Tevens redacteur van het Regionale Filmbulletin “Zuid-Holland II Bulletin”.

De heer M.L. Veldhuijzen
Van 1969 tot 1985 diverse functies binnen en vrijwilliger bij de Dordtse scoutinggroep Willem de Zwijger III. Van 1990 tot heden diverse bestuursfuncties binnen Scouting Nederland.
Zeer actief bij de Koninklijke Roei & Zeilvereniging (KDR&ZV) zowel als vrijwilliger en als voorzitter van het bestuur.
Verder lid van Raad van Bijstand van de Studentenvereniging SSR, secretaris/voorzitter van Diac De Sleutel, scriba van de Centrale Kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Kerk Dordrecht en voorzitter van het bestuur van de Stichting Studium Generale Johan de Witt te Dordrecht.

De heer J. Vos
Meer dan vijftig jaar penningmeester en actieflid van het Koninklijke Instituut van Ingenieurs Kivi Niria.
Sinds de jaren 70 tot de jaren 90 en sinds 2002 voorganger bij kerkdiensten tijdens vakanties in Spanje en nu bij kerkdiensten in het Verpleeghuis De Sterrenlanden.
Penningmeester/kerkmeester van de Nederlands Hervormde Gemeente in de wijk Sterrenburg.
Meer dan 25 jaar penningmeester en lid van de activiteitencommissie van de landelijke Adria Caravanclub.
Voorzitter van de Vereniging van Huiseigenaren, afd. Sterrenburg.
Secretaris van de vereniging van directies bij het Beroepsonderwijs in Nederland.
Actief lid van het CDA.

Dhr. F. van der Walle
Meer dan veertig jaar lid, secretaris, vicevoorzitter en voorzitter van de landelijke tuchtcommissie van de Koninklijke Nederlandse Zwembond.
Sinds 1981 medeoprichter en resp. secretaris, penningmeester, voorzitter en sinds 2008 één van de Vice Presidents van de International Committee van de Stichting Ïnternational Military Music Society (IMMS).
Vijfentwintig jaar bestuurslid van het Genootschap Nederland-Israël, afdeling Drechtsteden.
Sinds 1989 bestuurslid  en vicevoorzitter van de Koninklijke Belgisch-Nederlandse Vereniging Antwerpen.
Voorzitter en algemeen bestuurslid van de Oudervereniging van het Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht.
Vanaf 2003 lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting “Het Parkhuis”.

Wordt uitgereikt op 17 mei i.v.m. bezoek Afrika:

Mevrouw  T.H. Treep-Ligthart
Van 1965 tot heden diverse bestuursfuncties bij de vrouwenorganisatie Soroptimisten Internationale, afd. Dordrecht.
Vijftien jaar leider van de vrijdagavondclub voor de soos voor verstandelijk gehandicapten.
Vrijwilliger bij de kledingbank te Dordrecht

Sinds 2004 vrijwilliger van de Stichting Dordrecht-Bamenda. Zij werft fondsen, verzorgt de kennisoverdracht ten behoeve van het basis- en voortgezetonderwijs. Tevens draagt zij zorg voor het vervoeren van hulpgoederen van Dordrecht naar Bamenda.
In het bijzonder is haar initiatief om hulp te gaan bieden aan het Mbingo Doveninstituut door de gebarentaal te verbeteren en logopedisten met de benodigde apparaat naar Bamenda te sturen.

Uitgereikt door de burgemeester van Binnenmaas:

Dhr. M. Eckhard
Is 25 jaar vrijwilliger bij de Stichting Jongeren te ’s-Gravendeel. Als coördinator van de begeleidingsgroep, als ICT’er en opleider van internet- en computercursussen. Sinds 2000 is decorandus bestuurslid en voorzitter.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.