Drechtraad besprak bezuinigingsvoorstellen

03 juni 2020 door Chris Moorman

DORDRECHT - 

Op 2 juni vond de eerste vergadering van de drechtraad plaats sinds de Corona crisis het vergaderen en overige openbare leven lam legde. Ook nu vergaderde men net als vele raden digitaal. De drechtraad werd voorgezeten door de vice-voorzitterPeter Boudewijn als vervanger van dhr Kolff die vanwege overleg elders acte de présence moest geven.

Spannend was de vergadering niet met tal van benoemingen en het aannemen van de verordening op digitaal vergaderen. Bij de wisseling van de wacht en benoeming van dhr Spek voor dhr Vat gaven de Samenwerkende Lokale Partijen hun stemverklaring af zoals zij dat eerder hebben gedaan. Zij pleiten voor meer diversiteit in Sexe en partijen die het Drechtsteden bestuur een afspiegeling maakt van maatschappij en bestuur en verkiezingsuitslag. Nu bestaat het bestuur uit veel CDAers en SGPCU ers met één vrouw vanuit de SLP origine.

Het Zwaartepunt van de avond zat wel in de carrousel integraal waarin de bezuinigingsvoorstellen voor het eerst ter sprake kwamen nadat deze in oktober 2019 op de agenda stonden. Destijds werd er besluitvorming en discussie geparkeerd opdat het bestuur nogmaals voorstellen kon heroverwegen. In juni 2019 gaf de drechtraad opdracht aan het Drechtsteden bestuur vijf miljoen te bezuinigen. Nu juni 2020, een jaar later dus, werd er over voorstellen gediscussieerd.

De SP kwam met een voorstel rondom collectieve ziektekostenverzekering waar redelijk positief op gereageerd werd door meerdere partijen. De Samenwerkende Lokale Partijen verwees nogmaals naar twee amenderingen die men in oktober had ingebracht waarin volledige dekking zat voor de complete bezuiniging met ruimte om binnen keuzes te kiezen.daarin zaten bezuinigingen van jong tot oud maar ook op status houders die nu steeds als aparte groep gestigmatiseerd blijft.

Solidariteit benadrukten de SLP voor allen die in Nederland wonen . In Dordrecht wonen al gauw 150 nationaliteiten en met zijn allen vormen wij de maatschappij. Het Drechtsteden bestuur gaf aan dat zij draagvlak hadden bij de colleges binnen de Drechtsteden. Dhr. Moorman gaf aan als woordvoerder voor de SLP dat hun amenderingen dat ook hadden en trok het draagvlak bij colleges van de huidige voorstellen in twijfel omdat de hoe vraag niet beantwoord werd door het Drechtsteden bestuur.

Want hoe de verdere uitvoer van niet gehaalde bezuinigingen moest verlopen anders dan op de lokale begroting werd niet beantwoord. De Samenwerkende Lokale Partijen zijn de enige partij die in oktober 2019 met een dekkingspaan voor bezuinigingen kwamen. Het armoede platform Drechtsteden pleitte voor uitstel van bezuinigingen mede vanwege de heersende Corona perikelen. Alle uitgestelde bezuinigen leidden tot lokale kosten die niet opgenomen zijn in begrotingen.

In juli zal de begroting en andere jaarstukken van Drechtsteden behandeld worden. Het zal dan duidelijk worden hoe en waarop bezuinigingen gerealiseerd gaan worden. Het was bij de bespreking door de VVD ingebrachte onderwerp over status houders duidelijk dat de portefeuille houder Peter Heijkoop niet van bezuinigingen wilde weten op dit onderwerp en dat dhr. Van der Net weinig draagvlak vond bij de politieke fracties in de regio.

Alleen de SLP had al via hun amenderingen van oktober 2019 laten weten dat zij ook deze groep niet wilde uitsluiten van bezuinigingen. Dhr van der Net kondigde op dit onderwerp een motie aan en wilde al een brief aan het rijk sturen rondom het onderwerp. Mw van der Hee gaf namens het CDA aan dat zij dat nu te vroeg vond vooruitlopend op de nieuwe wet.

Na alle beraadslagingen rondom de bezuinigingen en de discussie status houders gaf MwKruger GroenLinks aan dat zij het bijna niet meer trok en vierkante ogen kreeg van het digitaal vergaderen. Ook voorzitter Dhr Merx begreep dit goed en nam de verantwoordelijkheid op zich voor het uitgebreid behandelen van de bezuinigingsvoorstellen. Het verzoek aan de vergadering om de overige onderdelen kort te behandelen kreeg bijval van de vergadering.

Na de wisseling van voorzitter naar dhr Meerkerk liet de drechtraad zich van haar constructieve kant zien en behandelde de overige agendapunten kort en puntig waardoor de vergadering om half twaalf afgerond kon worden. In de keuzes die partijen maken staan er in juli dus een aantal hete hangijzers op de agenda

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.