Jan Janssen blijft Dordrecht en de samenleving met kritisch oog beschouwen

06 juni 2020

DORDRECHT - Jan Janssen uit Dordrecht, eens een belangrijke adviseur bij de gemeente, beschouwt met een kritisch oog de locale gebeurtenissen. Hij vindt dat er te weinig cultuur zit in de gemeentelijke cultuurnota en dat ook het elf punten plan van het Platform duurzaamheid Dordrecht is genegeerd.

Jan Janssen brengr zijn visie op de volgende wijze op Dordt onder woorden en levert reikt honderden volgers ook per mail zijn denkvisie aan.

Leefwerf De Biesbosch, hét Dordtse burgerinitiatief, wordt zichtbaar! Het gaat over het voor Dordt en de Drechtsteden zo belangrijke maritieme culturele erfgoed.
Realisering koste vele jaren strijd die door de initiatiefnemer Elio Barone met creativiteit en volharding gevoerd is. Het is toch wat als je een politieke macht in je stad hebt die zegt burgerinitiatieven te steunen en ruimte te willen geven en in de praktijk dwars gezeten wordt door de smalle marges van de democratie, de afspraken met en het belang van projectontwikkelaars en de verkalking van het ambtelijk apparaat.
Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren zullen we maar zeggen. Gelukkig kon Elio steun verwerven in zowel de gemeenteraad als het ambtelijk apparaat. Veel dank past dan ook hen die realisering van dit initiatief mede mogelijk hebben gemaakt. Het drijvend park ligt er, de schepen komen er aan. Ga eens een keer kijken, op Stadswerven, als je in de buurt fietst. 
Nadat in maart de ateliers van Wereldwijven voor de veiligheid van klanten en medewerkers min of meer als donderslag bij heldere hemel gesloten werden, zijn ze deze week voorzichtig weer begonnen.
Met de nodige voorzorgsmaatregelen. Ook klanten en bezoekers zijn van harte welkom. Ze zijn blij iedereen weer persoonlijk te kunnen begroeten, ook al is dat met wat meer afstand dan we gewend zijn.
Ik ontmoette Tássia Bianchini bij Anouk bij een lunch. Tássia is van de kunst en komt uit Brazilië. Kijk even op haar site en bewonder haar werk. Mocht je een kunswerk willen kopen, neem dan even contact met haar op.

De nieuwe cultuurnota is door de gemeenteraad vastgesteld. Vorige week schreef ik er al het een en ander over. Wat ik niet wist: de fractie Gewoon Dordt heeft tegen de nieuwe cultuurnota gestemd.
De reden: het is meer van hetzelfde oude en levert geen nieuwe impulsen op. Een poging van de VVD, Groen Links, CDA, D'66 en fractie de Jager om met een motie een vernieuwende organisatie af te dwingen haalde de eindstreep niet.
De wethouder van Cultuur hield de boot af. Geen gespuis in eigen huis, noemde ik dat. Fractie- en coalitie discipline winnen het nog steeds van eigen verantwoordelijkheid voor je opvatting. Ook hier geldt dat tussen droom en daad wetten en praktische bezwaren staan. Toch raar dat een wethouder en een fractie in verval, ooit uit het verguizen van de bestaande macht geboren, zo'n machtspolitiek kunnen uitoefenen.
Het lijkt de PvdA in Dordt van tijden geleden wel. Óók dat is niet goed afgelopen. Kennelijk corrumpeert macht en is dat ongeacht de politieke herkomst. En ook toen liep een derde periode van een wethouder niet goed af.
De Kadernota 2021 rept met geen woord over het 11 puntenplan van het Platform Duurzaam Dordrecht, ook cultuur blijft in de kou staan
De besluitvorming over de aanwending van de ENECO miljoenen wordt uitgesteld naar dit najaar. Een paar reserveringen wordt al wel gemaakt. 
Over de  Cultuurnota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar' waar de gemeenteraad ja tegen heeft gezegd!: Tot op heden is er geen aanvullend budget toegekend om hier (volledig) uitvoering aan te geven. Vanwege de financiële situatie zijn er in de Kadernota 2021 geen middelen vrijgemaakt voor beleidswensen ten laste van het exploitatiesaldo en daarmee ook niet voor de cultuurnota. Bij de Begroting 2021 wordt hier een definitieve afweging over gemaakt.
Over duurzaamheidsleningen zegt de kadernota:
Als uitwerking van de motie Een groen steuntje in de rug is een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om particuliere woningeigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen.......Mocht de raad besluiten tot een regeling voor verduurzaming van particuliere woningen, dan kan het opzetten van deze regeling worden gefinancierd vanuit de terug ontvangen aflossingen van funderingsherstel leningen (bij SVn). Hiervoor is in ieder geval een bedrag van € 1,0 miljoen beschikbaar. 
Tot zover, elke relatie met het 11 puntenplan ontbreekt. In de ogen en oren van het college zit het stelletje vrijwilligers van het Platform Duurzaam Dordrecht kennelijk uit hun nek te lullen. Wat er verder ook onderzocht gaat worden, niet de voorstellen van het Platform. De ENECO poen gaat naar de bewoners die er nog moeten komen, niet naar die er al wonen.
Naar onze berekening sla je met 1 miljoen nog geen deuk in een pakje boter. Er is voor duurzaamheid veel meer nodig om te realiseren wat nodig is, en dat ook de gemeente nodig vindt. Wordt vervolgd.
Het bovenstaande roept een welgemeend advies aan het college op: stop alle dure beleidsprocessen als je toch niet van plan bent er uitvoering aan te geven. Ik ken er maar een paar omdat ik er belangstelling voor heb en vaak als buitenstaander bij betrokken ben. Er moeten er veel meer zijn. Dat, met een uitdunning van het aantal wethouders in het college én van de mooipraterij van voorlichting/propaganda levert een geweldige besparing op. Dat geld kan vervolgens weer mooi in de verduurzaming worden gestoken. Ten faveure van de inwoners van de stad!
De nieuwe Culthure schreeuwt op de cover uit: 'weer open!!!, tentoonstellingen verlengd'. Kijk even online voor meer info.
Het Zomerbericht van de Vereniging Dordrechts Museum is ook weer binnen. Ik lees het bericht altijd met veel plezier. Geweldig toch, zo'n vrijwilligersorganisatie. Dit keer viel mij vooral het interview met Wyke Sybesma op. Zij stelde als conservator een tentoonstelling samen met 50 topstukken uit een collectie van twee eeuwen Dordtse modegeschiedenis. Ook deze tentoonstelling is verlengd, tot en met 13 september.
Sinds enkele weken werkt Frits Baarda aan een tijdsdocument over de straat waarin hij woont, de Hoge Nieuwstraat. Met een microfoonhengel interviewt hij buren over hun ervaringen in coronatijd. Dertig korte verhalen is het doel. De verhalen publiceert hij dagelijks op zijn Facebookpagina. Hij krijgt steun van het Regionaal Archief Dordrecht en het Dordrechts Museum, die aan het eind van dit jaar mijn documentaire onderdeel willen maken van de tentoonstelling Ode aan Dordrecht.
Frits is gevorderd tot verhaal 20. Nog 10 te gaan. Lees de verhalen op de bijgaande link. Frits, bedankt voor de tip.

Het gedicht van de week is van Jules Deelder, 'Rotown Magic':
Rotterdam is niet te filmen
De beelden wisselen te snel
Rotterdam heeft geen verleden
en geen enkele trapgevèl

Rotterdam is niet romantisch
heeft geen tijd voor flauwekul
is niet vatbaar voor suggesties
luistert niet naar slap gelul

't Is niet camera-gevoelig
lijkt niet mooier dan het is
Het ligt vierkant hoog en hoekig
gekanteld in het tegenlicht

Rotterdam is geen illusie
door de camera gewekt
Rotterdam is niet te filmen
Rotterdam is vééls te ècht
De voedselactie voor Dordrecht Zuid Afrika is succesvol. Mede dank zij een mooie donatie van de Dordtse Ondernemers Vereniging kan een bedrag van 2000,- worden overgemaakt. De DOV heeft warme banden met Pieter Greyling, voorzitter van de Chamber of Commerce in Dordrecht Zuid Afrika. Hij is de initiator van deze, helaas erg noodzakelijke, actie. Mocht iemand alsnog de hand over het hart willen strijken, dat kan. De bijdrage is altijd welkom en gaat direct en geheel naar het project. Allen die een duit in zakje hebben gedaan dan wel nog gaan doen, hartelijk bedankt!

(tot zover de mening van Jan Janssen, die ook als column kan worden gelezen, waardoor er ruimte is voor de vrijheid van zijn Woord).

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.