donderdag 13 augustus 2020

Alles over Dordrecht

Burgemeester sluit Coffeeshop Indica voor een maand

7 juli 2020 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Burgemeester Wouter Kolff sluit Coffeeshop Indica voor de duur van één maand. Tijdens een bezoek van de politie aan de coffeeshop welke is gehuisvest in Vismarkt 2 werd door de leidinggevende niet de vereiste medewerking verleend die nodig is voor de politie om toezicht te kunnen houden op een gedoogde coffeeshop. De coffeeshop wordt op last van de burgemeester gesloten van dinsdag 7 juli 2020 tot en met donderdag 6 augustus 2020.
 
Om toezicht te houden op (horeca)inrichtingen – zoals gedoogde coffeeshops – is het noodzakelijk dat de exploitanten en leidinggevenden van deze inrichtingen medewerking verlenen aan politie en handhaving. Zij moeten te allen tijde vast kunnen stellen of men over de juiste vergunningen of – in dit geval – een gedoogbeschikking beschikt en of de voorwaarden hieruit worden nageleefd.

In gevallen waarbij exploitant en/of leidinggevende van een inrichting weigert medewerking te verlenen aan politie of handhaving, kan dit een gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid en daar trekt de burgemeester een grens.

De burgemeester wil met de sluiting van de coffeeshop het signaal afgeven dat stevig wordt opgetreden als exploitanten en/of leidinggevenden het toezicht op hun inrichting frustreren en daarmee de openbare orde en veiligheid in gevaar brengen. De exploitant van de coffeeshop heeft medewerking verleend aan de sluiting van de inrichting.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!