zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Digitale bijeenkomst over waterschapsbelastingen

23 juni 2020 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT / HOLLANDSE DELTA - Elke vijf jaar wordt de verdeling van de waterschapsbelastingen vastgesteld, de zogenoemde kostentoedelingsverordening. Dan wordt gekeken welke groepen belastingbetalers, zoals inwoners, huiseigenaren, wegbeheerders en agrariërs, welk deel van de belastingen moeten betalen.

Piet Kome, heemraad Financiën van waterschap Hollandse Delta: “Dit is belangrijk voor iedereen in ons werkgebied en belanghebbenden kunnen hierover meedenken. De stukken liggen nu ter inzage. U kunt uw zienswijze indienen. Ook willen we op 2 juli een digitale informatiebijeenkomst houden. U bent hiervoor van harte welkom.”

Verdeling
De kostentoedelingsverordening geeft aan hoe de belastingen vanaf 2021 verdeeld worden over de verschillende groepen belastingbetalers. Het gaat daarbij zowel om de kosten voor droge voeten en schoon water als voor veilige wegen.

Uitleg over deze kostentoedelingsverordening en de officiële stukken vindt u hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-6043.html

De digitale bijeenkomst is op donderdag 2 juli en begint om 14.00 uur.

Als u interesse heeft voor deze digitale bijeenkomst via Zoom, dan kunt u zich aanmelden via het Waterschapsloket; telefoon 0900-2005005 of per email: 2005005@wshd.nl .

Deel dit bericht met je vrienden!