maandag 25 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Jan Janssen vindt dat gemeente Dordrecht geen duurzame antoorden geeft over Eneco geld

23 mei 2020

DORDRECHT - Jan Janssen, eens adjunkt-secretaris van de gemeente Dordrecht, haakt in op het naar de toekomst kijken van de gemeente via de zogeheten kadernota. Hij ziet een gebrek aan informatie naar aanleiding van duurzame punten , die door het platform duurzaamheid zijn verwoord.

Begin 2010 werd dit platorm opgericht  iin de Wilhelminakerk mede op verzoek van de toenmalige wethouder van milieu Dion van Steensel. Hij vond zo'n platform toen hard nodig om het gemeentebestuur scherp te houden. Daarom kreeg het platform vooral vanaf het begin alle medewerking van directeur Louise Henegouwen van duurzaamheidscentrum Weizigt.

In die traditie geeft Jan Janssen in zijn weekbrief zijn mening. Hij schrijft, mede als secetaris van het Platform duurzaamheid Dordrecht:

Het gebrek aan informatie van ons college irriteert me. Wat is het geval? Het Platform Duurzaam Dordrecht heeft in 11 punten aangegeven dat het billijk en rechtvaardig is om 1/3 van de opbrengst van de ENECO aandelen in verduurzaming van de huidige stad te stoppen. 1/3 zou, wat het Platform betreft, aangewend kunnen worden voor de groeiagenda van het college, 1/3 voor afdekking van het tekort in de begroting dat het verlies aan dividend teweeg brengt.
Het Platform voorstel dateert van vóór corona. In de kadernota wordt een verdeling van de ENECO gelden vastgelegd. Als secretaris van het Platform is het mijn taak om in de gaten te houden wat met ons voorstel gedaan wordt en dus hoe de procedure van de kadernota is.
Ik heb 3 collegeleden en de griffie van de gemeenteraad gevraagd hoe dat zit. Van de laatste heb ik de informatie gekregen dat de kadernota op 29 mei aan de raad wordt aangeboden. Onvoldoende wordt mij duidelijk wanneer en door wie nou precies wat besproken en besloten wordt. Hierover heb ik wederom aan de griffie een paar vragen gesteld.
De collegeleden zwijgen in alle talen. Ik denk dat zij, en hun propaganda-apparaat met hen, het te druk met iets anders hebben. Ik heb te lang aan de andere kant gezeten om het hier bij te laten. Ik wil het weten zodat het Platform zijn achterban correct en volledig kan informeren. 
Het lijkt wel of ik de kaart van het schateiland vraag, waar het college bovenop zit. Misschien is dat ook wel zo. Maar het is wel de schat van de stad en niet van het college en de coalitie-fracties. 
De stadsmakers van het project Spoorzone willen cultuur in de stad eens flink oppeppen. Tjarco van Raalte is een van de initiatiefnemers. Hij kwam op het spoor van de brief van de vijf, vijf Dordtenaren die al tijden geleden een reactie schreven op de concept cultuurnota. Een van de belangrijke punten uit die bijdrage wordt samengevat in 'geen geld, geen Zwitsers. Dinsdag as besluit de gemeenteraad over de nieuwe cultuurnota. Maar wordt er dan ook het geld en de middelen bij geleverd die realisering van al dat moois mogelijk maken? Als ik het goed heb, is dat niet het geval. Wat er dinsdag dan ook besloten wordt, het heeft niks om de hakken. 'Geen geld, geen Zwitsers. De notaheeft dan niet eens de waarde van het papier waarop het gedrukt is. Ik ga met Tjarco praten wat wij voor elkaar en voor de toekomst van cultuur in onze stad kunnen betekenen.  
Tot zover de mening van Jan Janssen.

Lees meer over:

Jan Janssen dernota
Deel dit bericht met je vrienden!