donderdag 9 december 2021

Alles over Dordrecht

Drie topideeën voor Biesboschkunst op Baanhoekweg

4 mei 2020 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Kunst op de Staart: Wordt het Bevroren Bos van Mirte van Laarhoven & Bruno Vermeersch (bovenste foto), Biesbosch Experience van Wessel van Beerendonk & Lucas van Hall van Studio Rap (zie onderste foto) of Speurend naar de Biesbosch van Dieke Venema? (Zie middelste foto)

Deze drie kunstenaars werken de komende maand hun idee uit voor een op de Biesbosch geïnspireerd kunstwerk. Met als uitgangspunt dat de Baanhoekweg de oprijlaan naar de Biesbosch wordt, nodigde Stichting voor de Werkplaats kunstenaars en ontwerpers uit om een ideeschets in te dienen. Projectleider Lotti Hesper was positief verrast over het aantal inzendingen én het niveau ervan. De ambitie is om begin 2021 het kunstwerk te onthullen.

De drie gekozen ideeschetsen
De keuze was, met 61 inzendingen, reuze. De selectiecommissie, met daarin een afvaardiging van het Dordrechts Museum, Gemeente Dordrecht, bewoners, Cirkellab, Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek en Nationaal Park De Biesbosch kon hiermee serieus aan de bak. Na intensief overleg was de keuze echter unaniem om de volgende kunstenaars een schetsontwerp te laten uitwerken: Mirte van Laarhoven & Bruno Vermeersch met ‘Bevroren Bos’, Dieke Venema met ‘Speurend naar de Biesbosch’ en Wessel van Beerendonk & Lucas van Hall van Studio Rap met ‘De Biesbosch Experience’.

Kunst op meerdere plekken
Verschillende aspecten als het (her)gebruik van lokale materialen, reststromen, de link naar de Biesbosch, community art, artistieke kwaliteit, uitvoerbaarheid en tien jaar meegaan speelden een rol bij de selectie. Het kunstwerk moet bovendien op meerdere plekken langs de Baanhoekweg te beleven zijn. De drie geselecteerde kunstenaars gaan nu aan de slag met het uitwerken van hun ideeschetsen tot schetsontwerpen.

Half juni zullen zij dit presenteren aan de selectiecommissie.

Gezocht bijdrage van bedrijven op Staart Een groot deel van de financiering van het project is al rond met bijdragen van Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek, Gemeente Dordrecht en Dordrechts Museum. Ook heeft een landelijk fonds interesse getoond. We zijn nu vooral nog opzoek naar lokale bijdragen van bedrijven in natura of euro’s zodat het ook echt een kunstwerk van de bedrijven op de Staart wordt. Heb je ideeën? Neem contact op met projectleider Lotti Hesper via post@lottihesper.nl of 06-4421 5656.

Bruggen bouwen
Het doel van het project is om bruggen te bouwen tussen natuur, cultuur, bewoners, bezoekers en bedrijven. Het kunstproject versterkt de uitstraling van de Baanhoekweg als oprijlaan naar Nationaal Park de Biesbosch. De Baanhoekweg van 4,4 kilometer lang komt uit in de Hollandse Biesbosch. Onderweg komen mensen industrie, wonen en natuur tegen.

StaART
Het kunstwerk is een deelproject van het kunst- en cultuurprogramma StaART. Andere onderdelen van dit programma zijn Brugwachter Teus in het brugwachtershuisje van de Prins Hendrikbrug en een social sofa project is in ontwikkeling. Het is een programma dat ontwikkeld is samen met de Gemeente Dordrecht en diverse woningcorporaties, bedrijven en lokale organisaties. Ambitie is om de komende jaren meer kunst- en cultuurprojecten op de Staart te ontwikkelen om zo de leefbaarheid aan te pakken en de Staart positief op de kaart te zetten. De Staart is het waard.


Lees meer over:

kunstenaars kunstwerk kunst staart
Deel dit bericht met je vrienden!