woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Meer dan dertig organisaties zijn verbonden met de algemene corona hulpactie Licht voor Dordt

6 april 2020 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Meer dan dertig organisaties zijn verbonden met de algemene corona hulpactie Licht voor Dordt.  Hierdoor is het een breed gedragen samenwerking gegroeid om te kunnen doen wat nodig is in deze moeilijke en unieke tijd.  Licht voor Dordt richt zich nadrukkelijk op alle bijna 120.000 inwoners van Dordrecht.

  ,,Uit de lijst van namen die werken onder de algemene noemer Licht voor Dordt blijkt juist dat de samenwerking een echt breed draagvlak heeft", aldus Hans Berrevoets, die als algemeen woordvoerder zal optreden. Hij benadrukt de historie van Dordrecht als oudste stad van Holland. ,,De Koning tekende in 2015 ook tijdens zijn eerste Koningsdag nieuwe stijl voor vrijheid van geloof en geweten. Vanuit die vrijheid zijn we ook een kleurrijke Dordtse samenleving waarin verantwoordelijkheid wordt genomen. Solidariteit met hoofdletters dus."

Coördinator Tineke Geertsma  is voor de hulporganisaties het eerste aanspreekpunt.  ,,Het is mooi en hard nodig dat we elkaar in deze tijd van zorg en nood kunnen vinden. We zijn allemaal organisaties op een eigen manier present. Door samen af te stemmen staan alle deelnemers nog meer in hun eigen kracht."  Ze is ook onder de indruk van de creativiteit waarmee in de organisaties wordt gedacht. ,,Door er te zijn, geven we ook hoop door. Dat is brandstof, die we allemaal op onze eigen manier nodig hebben.

Op de website Lichtvoordordt.nl staat meer informatie voor mensen, die hulp nodig hebben of willen meewerken.  Het telefoonnummer is: 078-2049 31

De betrokken organisaties geven ook op eigen websites informatie.

De lijst van deelnemers, die meewerken onder de paraplu van Licht voor Dordt bestaat uit:

•    HipHelpt,
•    Present,
•    Dordtse Helden,

* Helpende handen

* Spui 93

•    Schuldhulpmaatje,
•    Platform Dordtse Kerken,
•    Missie Dordt,
-    werkgroep Broodnodig,
-    werkgroep Dagelijks Brood,
•    Inzet078,
•    Buurtwerk Dordrecht,
•    Sociale wijkteams,
•    Diaconaal Platform Dordrecht,
•    Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht •    Burgerlijke gemeente Dordrecht •    Sociale Dienst Drechtsteden •    Stichting Anders, •    Stichting MBO, •    Restaurant Post, •    RestoVanHarte, •    De Hoop GGZ Inloophuis, •    Voedselbank, •    Stichting Quiet, •    Trivire, •    Stichting MBO Dordrecht, •    Vogelnest, •    Wijk voor Wijk, •    Woonbron, •    Diaconaal Platform Dordrecht, •    Stichting Urgente Noden (SUN), •    De Buitenwacht, •    Geestelijke zorg (ASZ), •    Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o..

Licht voor Dordt is ook aangesloten bij de landelijke campagne nietalleen.nl

Lees meer over:

corona actie licht voor dordt
Deel dit bericht met je vrienden!