dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Karmeliet, pastoor en oud-Dordtenaar Edgar Koning (87) overleden aan gevolgen van coronavirus

31 maart 2020

DORDRECHT - In Almelo is vanmorgen (31 maart) oud-Dordtenaar, karmeliet en pastoor Edgar Koning (87) overleden.

De Karmeliet was besmet door het coronavirus en was zondag 29 maart met spoed in het ziekenhuis van Almelo opgenomen. Volgens het Nederlands Dagblad (ND) was Edgar voor zover bekend de tweede geestelijke in Nederland, die is overleden door corona.


Edgar was vanaf 1991 betrokken bij Dordrecht en omgeving totdat hij werd geroepen om prior te worden eerst van een karmelgroep in Almelo en later van het klooster in Zenderen. Hij was in de twee plaatsen ook nabij als priester.

1991

Koning kwam met mede karmelieten vanuit Arnhem in 1991 naar Dordrecht toe om van het klooster naast de RK De Verrezen Christuskerk in Crabbehof weer een vitale plek in west-Nederland te maken.

De Karmelieten waren maatschappelijk actief en deden tevens als priester het werk in de RK-parochie in Dordrecht en omgeving.

Deze presentie en band met Dordrecht begon overigens al in 1957 en uit die betrokkenheid ontstond in Dordt ook het Titus Brandsma College (TBC). Karmelieten verzorgden in de begin jaren het onderwijs.

Prior

Edgar was in zijn Dordtse tijd prior van het klooster. Hij was samen met Paul Seesink de initiatiefnemer tot de Gedachteniskapel Titus Brandsma in de RK kerk, die in 2005 werd ingewijd door de toenmalige bisschop van Rotterdam, mgr. Ad van Luyn s.d.b.

In het klooster aan de Nolensweg in Crabbehof was ook het internationaal bekenden vermaarde  Filipijnen Documentatie centrum (FIDOC) te vinden. Koning had zijn kennis en betrokkenheid opgedaan tijdens zijn jaren in de missie in het land dat toen nog zuchtte onder het bewind van president Marcos.  Koning was daar solidair met de zwakkeren en de mensen van onderaf, die ook werden geknecht door de rijke bovenlaag.

Zijn inzet bleef niet onopgemerkt.

In 1995 had de Dordtenaar een ontmoeting met de toenmalige president Fidel Ramos, tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland. Edgar zette zijn solidariteit voorop en vond het niet nodig dat voor het dagblad De Dordtenaar daarvan een foto zou worden gemaakt.

Het aantal karmelieten nam in de loop van de tijd ook steeds meer af in Nederland en ook door de vergrijzing moesten de mensen in de orde met bewezen leiderschap kwaliteiten  doelmatig worden ingezet. 

Edgar voelde zich geheel thuis in Dordrecht, maar werd in 2008 geroepen om eerst een nieuwe RK-kerk in Almelo te bouwen waarvan het (verkleinde)  karmelklooster onderdeel werd. Dat werd de Elisakerk. Hierdoor konden andere kerken worden afgestoten en paste de RK kerk zich aan de tijd aan.

Zenderen

Vervolgens werd Edgar wederom geroepen om prior te worden van het klooster in Zenderen dat ook bekend staat als het verpleeghuis van de karmelieten. ,,Iemand moet het doen", zo liet hij weten in Zenderen (nabij Borne) toen dit op zijn pad kwam.

Veel karmelieten, die als pastoor en of als leraar in Dordrecht en omgeving hebben gediend, zijn daar terecht in het klooster/rusthuis gekomen.  

De karmelieten in Dordrecht gaven in 2012 hun arbeid in de parochie vanuit het klooster terug aan de bisschop, die aan Nico Hofstede vroeg om de tijd tot 2014 te overbruggen. In dat jaar werd Tjeerd Visser de nieuwe pastoor.

Edgar bleef vanuit Zenderen betrokken bij Dordrecht en Dordtenaren. Ondanks het stijgen van de jaren en wat gezondheidsproblemen had hij op zijn eigen wijze, met de hem zo kenmerkende lach, de leiding over de kloostergemeenschap. Hij lanceerde telkens nieuwe ideeën om het klooster met een tuin tot een plek van rust en bezinning te maken. Borne boeit omschrijft op de eigen website op de volgende wijze:

,,Ook in Zenderen toonde de levenslustige pater vanaf 2014 veel energie. Hij was toegankelijk, stond -mede door zijn levenservaring- met beide benen in de huidige maatschappij en onderhield graag veel en diverse contacten.

Een warm pleitbezorger ook van openheid. Zo realiseerde hij in 2018 de stiltetuin en het labyrint in de Zenderense kloostertuin, waar iedereen tot rust en bezinning mocht komen. Maar…”, zo zei hij tijdens de opening: “dit is een stiltegebied en geen terrein om de hond uit te laten. Nee, nee… dat doen we niet!” Tot zover Borne boeit. Edgar begeleidde ook de vrouwengemeenschap van Karmelieten in Zenderen naar een andere plek, toen het grote klooster met te weinig kloosterlingen niet meer open te houden was. Dat grote klooster stond op enkele honderden meters van het karmelieten klooster in Zenderen, waar prior Edgar vanuit zijn werkkamer een blik kon werpen op de kloostertuin.

Oecumene

Edgar was ook groot voorstander van de oecumene en van de dialoog met wereldgodsdiensten en werkte ook mee aan vieringen en bijeenkomsten in Dordrecht, zoals op 4 mei voor de nationale dodenherdenking om 8 uur.

Edgar Koning zei toen hij terugkeek op zijn Dordtse tijd in Zenderen in een plaatselijk veel gelezen blad: ,Ik heb zestien jaar in Dordrecht gewoond en daar zat ik in de Raad van Levensbeschouwing, waarin ook moslims zaten. Ik ging met hen mee naar de moskee en bad daar samen met hen. En een van de mooiste kerstvieringen die ik ooit meegemaakt heb, was een kerstviering samen met hindoes, moslims en christenen. De hindoes hebben het Lichtfeest en de Pandita ging voor en zegende iedereen met het licht. De hele zaal zat vol. Toen kwam de moslim, de imam en die las voor over de geboorte van Jezus zoals dat in de koran staat.

In dat verhaal spreekt Jezus de mensen toe vanuit de kribbe, dat vind ik zo mooi. En toen kwam de dominee en hij las het geboorteverhaal voor zoals dat staat in het evangelie van Lucas. En tussendoor was er muziek. Het was een van mijn mooiste kerstmissen ooit. Ik weet nog dat ik daarvoor zelf een eucharistieviering had, ik moest me haasten op de fiets om op tijd te komen bij deze viering, maar wat was ik blij dat ik was gegaan. Het was zo prachtig."

(Hans Berrevoets)

In memoriam pater Edgar Koning (zenderen.nl namens bestuur parochie)

Edgar Koning

Afgelopen dinsdag bereikte ons het droeve nieuws dat de prior van het klooster, pater Edgar Koning, ten gevolge van het coronavirus was overleden.


Pater Edgar Koning was vanaf januari 2015 een geliefd prior van het klooster en een betrokken en zeer gewaardeerd inwoner van Zenderen.
Maar reeds voor 2015 was hij al in Zenderen actief bij het Kloosterpad en bij de interieurcommissie van de kerk.

Hij was de grote drijfveer achter de tentoonstellingen bij het kloosterpad en op zijn verzoek bracht hij de kunstenaar van de kruiswegstaties bij het Karmelietessenklooster in contact met de werkgroep kloosterpad.

Vanaf 2012 kunnen we de prachtige kruiswegstaties bewonderen. Pater Edgar ging verleden jaar nog voor in een viering bij de staties in de Goede week.

TitusBrandsma

Ook was hij lid van de interieurcommissie van onze kerk in 2010. Hij was het die het Bijbelverhaal van Elia uitgebeeld wilde zien in de kerk en heeft met de schilder samen een opzet gemaakt van de voorstellingen. Maar ook was hij een groot voorstander van de Titus Brandsmaplek in onze kerk. Hij was zeer trots op het prachtige resultaat.

EdgarKoning2

Tijdens zijn priorschap werd de kloostertuin opengesteld en anderhalf jaar geleden werd het labyrint geopend. Pater Edgar was de drijvende kracht hierachter, nadat hij zelf het lopen van een labyrint als meditatie had ervaren.

De planten, die rondom het labyrint geplant werden, komen allen uit Bijbelse verhalen, vertelde pater Edgar vaak vol trots.

In de parochie van Zenderen ging pater Edgar regelmatig voor in Karmelvieringen en in het verleden ook in weekendvieringen.

Zijn preken boeiden omdat ze onmisbaar recht uit zijn hart kwamen. Hij kon heel goed naar mensen luisteren en was hartelijk, warm en wijs.

Hij had een grote kennis van de verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Solidariteit was voor hem daarin een leidraad. In de voetsporen van Titus Brandsma legde hij in zijn overwegingen vaak maatschappelijke problemen voor en zette een ieder aan het denken. Ook kon hij in kleine kring mooi vertellen over wat hij allemaal had gezien en gedaan in de wereld, hij was op veel plaatsen geweest.


Als bestuur konden wij heel goed bij hem terecht, hij dacht in oplossingen en niet in problemen. Wij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd voor de bijzonder fijne wijze van samenwerken.

Het is bijna niet te geloven dat hij door het coronavirus is geveld.
We geloven en vertrouwen dat Edgar nu opgenomen is bij God en
dat het Licht van de verrezen Heer over hem moge schijnen.

Het parochiebestuur

Lees meer over:

overleden edgar karmeliet
Deel dit bericht met je vrienden!