zaterdag 4 december 2021

Alles over Dordrecht

1000 inwoners erbij, 100 bomen erbij

5 maart 2020 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Dordrecht heeft er sinds de start van het huidige college van burgemeester en wethouders duizend inwoners bij gekregen. Per 1 maart telt de stad 119.452 inwoners. De groei komt vooral doordat er minder mensen uit Dordrecht verhuizen terwijl er tegelijkertijd meer mensen naar de stad komen. Ter gelegenheid van deze groei plant de gemeente honderd nieuwe bomen. Dordtenaren kunnen zelf suggesties doen waar de nieuwe bomen moeten komen.

Zowel de groei van het aantal inwoners als de aanplant van nieuwe bomen staan in het coalitieakkoord 2018-2022. Dordrecht wil groeien richting 140.000 inwoners, en daarvoor zijn 10.000 nieuwe woningen nodig. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden komt er extra natuur in de stad. Extra bomen zijn ook belangrijk vanwege de klimaatverandering: ze zorgen bij warm weer voor verkoeling en bij regen voor minder wateroverlast.

Aanmelden
Bewoners kunnen binnenkort zelf plaatsen voor de bomen aanmelden via de website. Het moet wel gaan om plaatsen in de openbare ruimte, dus niet op privégrond. Het mogen plaatsen in bestaande plantsoenen en parken zijn, maar ook plekken in de verharding (zoals trottoirs of pleinen). De gemeente toetst de aangemelde plaatsen op technische haalbaarheid. Zo kunnen er geen bomen boven op kabels en leidingen worden geplant.

Lees meer over:

bomen inwoners
Deel dit bericht met je vrienden!