donderdag 9 juli 2020

Alles over Dordrecht

VSP en CDA: 'Waarom heeft de gemeente Dordrecht zich niet aangesloten bij het PACT voor Ouderenzorg?'

28 februari 2020 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De VSP en het CDA stellen zogenaamde 'artikel 40 vragen' over ouderenwoningen aan wethouder Heijkoop. Hieronder de betreffende brief:

'Geachte Wethouder Heijkoop,

De Verenigde Senioren Partij staat, zoals de naam aanduiding al aangeeft, in voor de belangen van de ouderen in Dordrecht. Een ouderengroep die nu en in de toekomst een fors deel uitmaakt van de bewoners in Dordrecht (meer dan 30%). De VSP en het CDA hebben al eerder een motie in gediend, waarin verzocht is voldoende betaalbare zorgwoningen en appartementen te voorzien binnen de ambitieuze bouwplannen van het huidige college.  Hierop is tot op heden geen concreet antwoord noch een concreet voorstel ontvangen.

De VSP en het CDA hebben veel waardering voor uw aandacht op het gebied van eenzaamheidbestrijding en thuiszorg ed. voor ouderen. Diezelfde aandacht zou de VSP en het CDA ook willen voor voldoende ouderenwoningen (leeftijd bestendig), betaalbare appartementen en voldoende woningen in verzorgingshuizen in Dordrecht.

Woningbouw valt onder de verantwoordelijkheid van de wethouders Stam en Sleeking, maar het voorzien van voldoende woningen en voorzieningen voor de kwetsbare ouderen groep is ook de verantwoordelijkheid van de wethouder die zorg en welzijn in zijn portefeuille heeft.

Ook heeft de VSP en het CDA geconstateerd dat de gemeente Dordrecht zich niet heeft aangesloten bij het PACT voor Ouderenzorg?  Een initiatief van minister De Jonge van VWS, waarin 250 partijen zich inzetten voor de ouderen doelgroep, waaronder de belangrijkste gemeenten in Nederland.

De VSP en het CDA zouden graag van u antwoord hebben op de navolgende vragen nl;

1) Wat is de concrete bouwopgave van woningen bedoeld voor de ouderen doelgroep op het gebied van leeftijd bestendige woningen, goedkope appartementen en verzorgingshuizen 2.0 in Dordrecht t/m 2030?
2) De woningbouw ambities van het college loopt vertraging op. Welke gevolgen heeft dat voor de zorg en welzijn van ouderen in Dordrecht?
3) Waarom doet Dordrecht niet mee aan het PACT voor Ouderenzorg van het ministerie van VWS?
4) Is het college bereidt om aan te sluiten bij het PACT voor Ouderenzorg?
5) Kunnen VSP en CDA op korte termijn antwoord krijgen op de gezamenlijke motie “ouderen moeten ook wonen”

Tot zover de brief van Margret Stolk en Jack Wisker van de VSP Dordrecht en Arine van der Ham van het CDA Dordrecht

Lees meer over:

CDA vragen vsp artikel 40
Deel dit bericht met je vrienden!