donderdag 13 augustus 2020

Alles over Dordrecht

Patrizia Filia vertaalt vanuit Dordrecht gedichten van Jan Jacob Slauerhoff met 6 maart presentatie in Amsterdam

15 februari 2020

DORDRECHT - Theatermaakster, creatieve Dordtenaar PATRIZIA FILIA (thuis in Dordrecht en Italie) is veelzijdig  De stichting de Luiaard/Vrouw is een voertuig voor haar werk.

Op vrijdag 6 maart is zij landelijk in het nieuws door vertalingen van het werk van Slaurerhoff.(1898-1936). Hij behoorde tot de belangrijkste Nederlandse schrijvers en dichters tussen de twee wereldoorlogen.

Jan Janssen meldt hierover in zijn wekelijkse nieuwsbrief:

De Dordtse Patrizia Filia schrijft en vertaalt literatuur. Vrijdag 6 maart 2020 om 20:00 uur heeft zij een boekpresentatie in Amsterdam, Istituto italiano di Cultura per i Paesi Bassi, Keizersgracht 564, 1017 EM Amsterdam.

Het gaat om een tweetalige bundel L’eterna imbarcazione met 121 gedichten van Jan Jacob Slauerhoff. Reservering kan via internet. Het avondprogramma bestaat uit:
- Toespraak in het Italiaans door Matteo Chiavarone, hoofdredacteur van Ensemble.
- Lezing in het Nederlands door Hein Aalders, literair criticus en kenner van het leven en werk van J.J. Slauerhoff.
- Roberto Bacchilega leest het gedicht L’eterna imbarcazione voor.
- Slauerhoff in muziek met: rapper Kuo Weh Ho, soprano Carla Regina, componist Mathijn den Duijf en duo De Hoed & de Rand.

Belangrijk is ook de stichting de Luiaard vrouwe (info van website van de stihcitng)

Stichting de LuiaardVrouwe werd opgericht op 12 mei 1989 te Dordrecht ter verwezenlijking van de artistieke ideeën van Patrizia Filia. Haar werk vormt van de LuiaardVrouwe de ziel. In de persoon van regisseur, schrijver en artistiek leider geeft ze haar artistieke visie gestalte en vertaalt ze deze in haar theaterproducties.

De kern van haar mensbeeld kan onder de noemer geschaard worden van een religieus humanisme: in het aangezicht van de bodem is de mens op zichzelf aangewezen.

De voorstellingen van Patrizia Filia wortelen in het besef van een onuitroeibare menselijke eenzaamheid, in het verlangen het verborgene te ontsluieren en het eeuwige deelachtig te zijn.

Concreet uitgewerkt heeft ze haar uitgangspunt in producties, die de eenzaamheid verabsoluteren, die ontheemde mensen uit verschillende culturen aan het woord laten, die trachten het levenslot te verzoenen met het theaterkarakter. Haar voorstellingen zijn gewoonlijk sober van opzet en integer in uitwerking. Intens: zo beschrijven het publiek en de pers haar werk.

De statutaire doelstelling luidt:

”Het fungeren als lichaam ter verwezenlijking van de artistieke ideeën van Patrizia Filia en andere door haar aan te wijzen personen”
Bestuur  
Voorzitter:  Arny Beem
Penningmeester:  Yvonne van den Berg
Secretaris:  Dana Gooijer
   
Artistieke leiding  Patrizia Filia
   
Financiën  Administratiekantoor Ad Vos

Lees meer over:

Patrizia vertaling
Deel dit bericht met je vrienden!