Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Regiofractie D66/VSP stelt vragen aan Drechtstedenbestuur over 75+ vervoerspas en Valyspas'
11feb

Regiofractie D66/VSP stelt vragen aan Drechtstedenbestuur over 75+ vervoerspas en Valyspas

DORDRECHT - De D66/VSP-fractie heeft de afgelopen maanden vanuit meerdere gemeenten signalen ontvangen, dat ouderen van 75+ die telefonisch informeerden naar een Drechthopperpas, te horen kregen, dat zij daarvoor eerst een huisbezoek van een medewerker zouden krijgen voor een beoordeling. Het gaat hier om mensen die geen beperking hebben, of althans geen aanvraag wilden doen voor een indicatie. Deze mensen zagen vervolgens af van de pas, omdat zij geen huisbezoek wilden.

Van ouderen boven de 75 die de fractie spraken (of waarover zij via via hoorden) en die via internet een aanvraag deden, heeft de fractie zonder uitzondering vernomen dat aanvragen van de ‘Drechthopperpas zonder indicatie’ geen probleem was.

Inmiddels zijn er soms meerdere personen in een kennissenkring die onafhankelijk van elkaar telefonisch hebben vernomen dat er een indicatie nodig is voor een 75+ vervoerspas. Dit heeft het beeld gecreëerd dat “het allemaal strenger is geworden”. En het leidt ertoe dat 75+-ers die wel graag een vervoerspas zouden hebben, die niet krijgen.

Vragen over de Drechthopperpas
1. Is het DSB bekend met het geschetste probleem en zo ja, wat wordt er tegen gedaan?
2. Als het DSB niet bekend is met het probleem: Is het DSB bereid om via de Sociale Dienst en via de wethouders Sociaal in het PFO, ervoor te zorgen dat alle loketten waar ouderen mogelijk naar toe bellen voor aanvraag van een vervoerspas (dus inclusief lokale zorgloketten), goed geinformeerd zijn over de mogelijkheid van een vervoerspas op basis van leeftijd alleen?
3. Wil het DSB daarbij de betrokken organisaties wijzen op dusdanig helder taalgebruik dat er geen misverstand kan ontstaan of iemand een 75+ pas mét of zonder indicatie wenst? (Als bijvoorbeeld de vraag wordt gesteld of iemand een beperking heeft, kan dit al tot misverstanden leiden. Je kunt immers een beperking hebben, maar tegelijkertijd de Drechthopperpas zonder indicatie wensen.)
4. Is bekend of mensen allemaal op eenzelfde manier worden geinformeerd? Zo nee, hoe gaat het bestuur dit oplossen?

Vragen Valyspas:
Voor de Valyspas is een indicatie nodig van de gemeente (ingeval mensen niet aan één van de andere vereisten voldoen, zoals het bezitten van een gehandicaptenkaart, een rolstoel of een OV- egeleidingskaart).

Reden voor de vragen hier is, dat sommige mensen afzien van deze pas als hiervoor een huisbezoek vereist is (al dan niet met de eis dat daarbij ook de kinderen aanwezig moeten zijn).

1. Kan een indicatie voor de Valyspas alleen worden verkregen na een huisbezoek door de gemeentelijke instantie? Of, kan van een huisbezoek worden afgezien, bijvoorbeeld door het invullen en opsturen van een formulier, of zelf langsgaan bij het desbetreffende zorgloket?
2. Is het bij het DSB bekend of alle gemeenten in de Drechtsteden hetzelfde omgaan met de aanvraag en verstrekking van een indicatie voor de Valyspas?
3. Als er geen antwoord te geven is en de bovengenoemde fractie voor antwoorden op deze vragen 7x gemeentelijke vragen moeten stellen, dan horen ze dat ook graag.

De Fractie van D66/VSP ziet de antwoorden graag tegemoet.Deel dit bericht met je vrienden!