Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Veertien nieuwe leescoördinatoren: Focus op taalvaardigheid met de Bibliotheek op school

28 januari 2020 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - 14 leerkrachten van verschillende scholen in het werkgebied van de Bibliotheek AanZet zijn onlangs geslaagd voor de training Leescoördinator. De Bibliotheek AanZet verzorgde deze cursus Open Boek en bracht de deelnemers actuele basiskennis van jeugdliteratuur bij. Ook hebben deze scholen nu een leesplan voor de komende jaren, dat hen gaat helpen om door middel van de Bibliotheek op school te werken aan een stimulerend leesklimaat op hun school.

Geslaagd
Nienke Broekroelofs is een van de trotse geslaagden. Ze is werkzaam op IKC Wereldwijzer in Dordrecht. Over de training Leescoördinator zegt ze het volgende: “ik ben nu de spin in het leesweb van de school. Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan met het leesplan en lezen nog leuker te maken voor álle leerlingen”. De leescoördinator is aanjager van leesbevordering binnen de school, zodat alle leerlingen met plezier lezen en betere (lees)resultaten behalen.

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is het voorkomen van taalachterstand en laaggeletterdheid in de toekomst.

Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten is een belangrijk onderdeel van de aanpak. Als leescoördinator maken zij tijdens de cursus Open Boek een leesplan voor de eigen school. Bibliotheekconsulenten geven lessen in de klas en ondersteunen de leerkrachten met advies en tips. En op alle scholen wordt een bibliotheek ingericht. Kinderen worden zo gestimuleerd om thuis en op school meer te lezen en gebruik te maken van betrouwbare digitale informatiebronnen.

Lees meer over:

bibliotheek leescoordinatoren
Deel dit bericht met je vrienden!