Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Zeven bewonersbijeenkomsten over waterveiligheid

22 januari 2020 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Weet wat je moet doen als Dordrecht overstroomt? De gemeente Dordrecht organiseert in februari 7 bewonersbijeenkomsten over waterveiligheid. Doel is dat zoveel mogelijk Dordtenaren weten wat ze moeten doen in het geval van een overstroming.

Het Eiland van Dordrecht is met dijken goed beschermd tegen hoogwater. Een overstroming komt niet vaak voor, maar áls het gebeurt, zijn de gevolgen enorm. De gemeente heeft als ambitie om een 'samenredzaam' eiland te zijn. Ook in het geval van hoogwater. Dit betekent als overheid overstromingen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Dat gebeurt met dijken.

Maar het betekent ook: weten wat we moeten doen als het in extreme situaties toch mis gaat. Hoe zorgen we dat inwoners niet alleen zelfredzaam, maar ook sámenredzaam zijn. Dus ook omkijken naar die buur die minder mobiel is. Wat heeft iedereen – inwoners, gemeente en hulpdiensten – nodig om zelfredzaam en samenredzaam te zijn bij een overstroming. Hierover wil de gemeente met Dordtenaren in gesprek.

Samenredzaam
De gemeente Dordrecht organiseert de bijeenkomsten samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Waterschap Hollandse Delta. We gaan met elkaar in gesprek over de huidige situatie in Dordrecht. Wat zijn de gevolgen bij een mogelijke overstroming? Wat kunnen Dordtenaren zelf doen? Hoe zorgen inwoners dat ze goed zijn voorbereid? Kunnen ze thuis schuilen of moeten ze naar een opvanglocatie? En wat kunnen ze van de gemeente verwachten?

Bewonersbijeenkomsten
Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk Dordtenaren weten hoe ze moeten handelen, organiseert de gemeente 7 bewonersbijeenkomsten. Ze vinden plaats op de volgende data en locaties:
• Maandag 3 februari, 19.00 tot 22.00 uur in Wielwijk bij Het Waterwiel, Admiraalsplein 700
• Dinsdag 4 februari, 19.00 tot 22.00 uur in Sterrenburg bij Het Sterrenwiel, Dalmeijerplein 80
• Maandag 10 februari, van 19.00 tot 22.00 uur in het Centrum bij het SpuiLAB210, Spuiboulevard 210
• Dinsdag 11 februari, van 19.00 tot 22.00 uur in Dubbeldam bij De Gravin-Dubbeldam, Vijverlaan 1004
• Donderdag 13 februari, van 19.00 tot 22.00 uur op de Staart bij het Staartlicht, Maasstraat 23
• Dinsdag 18 februari, van 19.00 tot 22.00 uur in Stadspolders bij Het Polderwiel, Dudok-erf 58
• Donderdag 20 februari, van 19.00 tot 22.00 uur in het Centrum bij het SpuiLAB210, Spuiboulevard 210

Aanmelden
Aanmelden voor één van de bijenkomsten kan door een e-mail te sturen naar: opgaven.gemeente.dordrecht@dordrecht.nl

Lees meer over:

hoogwater bijeenkomsten
Deel dit bericht met je vrienden!