Thursday 16 September 2021

Alles over Dordrecht

Kevin Noels en Karin Castelijn stoppen als raadsleden en Durk Jan Tabak als commissielid voor D66 Dordrecht

13 januari 2020

DORDRECHT - Op 28 januari 2020 leggen Durk Jan Tabak, Hans Bloemen, Karin Castelijn en Kevin Noels hun functie als commissielid, fractiesecretaris en raadslid voor D66 Dordrecht neer. Karin
Castelijn, Durk Jan Tabak en Kevin Noels hebben hun ontslag zojuist ingediend bij de burgemeester. Eerder voelde Eelco de Vos zich ook al genoodzaakt om te stoppen als commissielid.

Ze geven in een verklaring aan: "Sinds 21 maart 2018 heeft de gemeenteraadsfractie van D66 Dordrecht zich ingespannen om vanuit de oppositie zoveel mogelijk van het verkiezingsprogramma "Kansen pakken" in de gemeenteraad gerealiseerd te krijgen. In de gemeenteraad en in de stad hebben we geknokt voor gelijkwaardigheid, vrijheid en de gelijke kansen van het individu en met het borgen van de onderlinge verbondenheid in de stad waar wij zoveel om geven en met succes, getuige de tientallen aangenomen moties en amendementen.

Wij kijken met veel trots en plezier terug op de afgelopen periode en hebben genoten van het constructieve samenspel met het college van burgemeester en wethouders, de overige raadsfracties en bovenal met alle prachtige inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke partners die onze stad rijk is. Het besluit om te stoppen valt ongelofelijk zwaar, te meer omdat aan de uitoefening van onze functies stevige mandaten van de leden en de inwoners van onze stad ten grondslag liggen.
In de afgelopen periode is binnen de partij, die wij zo koesteren, veel voorgevallen. Dat heeft het onderlinge vertrouwen en de samenwerking binnen de fractie ernstig geschonden.

Helaas is het, na vele pogingen, niet mogelijk gebleken om het vertrouwen en de onderlinge samenwerking te herstellen. Ons is daarbij duidelijk geworden dat de koers die D66 (regionaal en landelijk) heeft uitgezet en het morele kompas dat wordt gehanteerd, sterk afwijkt van het onze. Vanuit politiek pragmatisme worden waarden die voor ons fundamenteel zijn bij het bedrijven van politiek geschonden en wordt het belang van individuen boven het belang van de stad geplaatst.

Wij stoppen met opgeheven hoofd en met pijn in ons hart, maar onder deze condities kunnen wij geen recht doen aan de inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen van onze prachtstad. We maken nu ruimte voor anderen en wensen de nieuwe fractie alle succes".

Bron foto's: Wim van de Pol.

Lees meer over:

raadsleden d66 commissieleden
Deel dit bericht met je vrienden!