Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Theoloog gereformeerde gemeente dr. Golverdingen (78) in Dordrecht overleden

2 januari 2020

DORDRECHT -   De Dordtse predikant dr. M. Golverdingen is afgelopen weekeinde overleden. In zijn Julianakerk begint vrijdagmiddag half twee de rouwdienst. De begravenis is vanaf drie uur op de Essenhof.

De predikant uit de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) is 78 jaar geworden, laat GerGeminfo.nl weten. Hij staat binnen zijn kerkverband bekend als de eerste jeugdwerkadviseur. 

In 2014 promoveerde Golverdingen nog tot dr. in de theologie. Hij had daarvoor de tijd, want In 2011 ging hij met emeritaat en ging in Dordrecht wonen. Studeren deed hij zijn levenlang en ook onderwijs had zijn hart.

Zijn kerkgenootschap vermeldt ook in data zijn leven:

In 1976 werd hij toegelaten tot de Theologische School en na drie jaar werd hij door het curatorium beroepbaar gesteld. Als predikant heeft ds. Golverdingen in totaal zeven gemeenten mogen dienen: ’s-Gravenzande (1979), Utrecht (1984), Ridderkerk-Slikkerveer (1988), Groningen (1993), Gorinchem (1997), Boskoop (2001) en de gemeente Waarde (2008). Op 1 juni 2011 ging ds. Golverdingen met emeritaat.

Ds. Golverdingen studeerde veel en had een vruchtbare pen. Van zijn hand verschenen onder meer ”Ds. G.H. Kersten, facetten van zijn leven en werk”, ”Avonden met Teellinck”, ”Om het behoud van een kerk” (doctoraalscriptie), ”Vernieuwing en verwarring - De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950” (promotie in 2014 tot doctor in de theologie), met daarop een vervolg ”Geschiedenis van een scheuring - De Gereformeerde Gemeenten 1950-1957”.

Zijn betrokkenheid op de jeugd kwam tot uiting in het feit dat hij de eerste jeugdwerkadviseur in de GerGem is geweest. Hij gaf een nieuwe impuls aan de teruglopende belangstelling voor het jongerenblad Daniël.

Bron  GerGeminfo.nl /

In zijn arbeidzame leven had ds. Golverdingen de volgende taken:

1961-1975   secretaris Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS).

1962-1973   redactielid Onderling Kontakt (secretaris; 1971-1973 eindredacteur).

1965/1967   voorzitter jeugdvereniging Meliskerke.

1968-1980   lid van het hoofdbestuur van de SGP.

1968-1972   de eerste jeugdwerkadviseur van Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

1968-1972   redactiesecretaris jongerenblad Daniël.

1971-1972 en 1978-1985   bestuurslid Bond van Zondagsscholen (1984-1985 voorzitter).

1973-1976   ouderling te Meliskerke.

1981-2003   voorzitter Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

1981-1986   voorzitter Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs (BGS).

1992-2003   voorzitter Administratiekantoor Gereformeerd Schoolonderwijs (AGS).

1994-2001   voorzitter commissie van bijstand van schoolbestuur Randburg (Zuid-Afrika).

1987-2012   scribent in De Saambinder.

1983-1999   secundus Deputaatschap Hoge Overheid.

1997-2006   lid Deputaatschap Buitenlandse Kerken (secundus 1993-1997).

1997-2010   lid Deputaatschap Kerkrecht.

moderamenlid Particuliere Synode: 2x in Zuidwest, 6x in Noordwest, 3x in Oost.

1998/1999   eerste scriba Generale Synode; derde scriba van de synodes van 2004/2005, 2007/2008 en 2010/2011.

1999-2002 en 2005-2013   lid Deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting.

Lees meer over:

overleden golverdingen
Deel dit bericht met je vrienden!